Denne uken sender Skatteetaten ut varsel om tvangsmulkt til 40.000 bedrifter. Disse har ikke levert skattemeldingen innen fristen 31. mai, eller søkt om utsettelse.

Det betyr at de fra 15. juni må betale tvangsmulkt med 565 kroner per dag.

– For å sikre riktig skatt er det viktig at næringsdrivende gir korrekt informasjon til Skatteetaten i tide. Formålet med tvangsmulkt er nettopp å sikre levering av opplysninger til rett tid, skriver Astrid M. Dugstad Tveter, seksjonssjef for foretakskatt i Skattedirektoratet i en E-post til Nettavisen.

I fjor måtte 73.789 bedrifter punge ut tvangsmulkt for sen eller manglende levering av skattemelding. Det vil si at ett av ti selskaper fikk tvangsmulkt fordi de ikke leverte skattemeldingen i tide.

Til sammen betalte de 433 millioner kroner i mulkt.

– De aller fleste rapporterer det de skal og i tide. Innføring av tvangsmulkt har hatt en positiv effekt på innlevering. I fjor var det første året med tvangsmulkt for sen eller manglende levering av skattemeldingen. Antall næringsdrivende som endte opp med å bli skjønnsfastsatt var mer enn halvert fra 2016 til 2017, fortsetter Dugstad.

Les også: Skatteetaten fant feil i over halvparten av Skattefunn-søknadene

I 2016 ble 38.000 bedrifter skjønnslignet. I 2017 var dette antallet 18.000 bedrifter.

Det er 136.500 bedrifter som har søkt om utsettelse. Disse har fått innvilget en ny frist med 30. juni.

Det er 682.000 bedrifter i Norge som må levere skattemeldingen. Av disse er 352.000 enkeltmannsforetak. Resten er 330.000 aksjeselskapsselskap.

Les også: Riksrevisjonen vil ha strengere skattekontroll av multinasjonale selskap