Gå til sidens hovedinnhold

Skatteinnbetalingene økte med 6 milliarder

Skatteinnbetalingene var 6 milliarder kroner høyere i januar 2019 enn i januar 2018.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I januar 2018 utgjorde skatteinnbetalingene 90,8 milliarder kroner, mens de i januar i år har steget til 97 milliarder. Det tilsvarer en økning på 6,5 prosent.

I 2018 utgjorde skatteinnbetalingene 877 milliarder kroner, som var en økning på 8 prosent fra 2017, tilsvarende 67 milliarder.

Av økningen på 67 milliarder kroner i fjor, kan hele 45 milliarder spores tilbake til økt skatteinngang fra petroleumssektoren.

Store svingninger

Innbetalingene har de seneste årene variert en god del som følge av svingningene i oljeprisen og dermed petroleumsskattene. Eksempelvis utgjorde innbetalt skatt i 2014 840 milliarder kroner, mens skatteinnbetalingene var nede 756 milliarder i 2016.

Innbetalingene fra olje- og gassnæringen har de fire seneste årene variert fra 41 milliarder kroner til 110 milliarder. Dette er foreløpige innbetalinger og kan avvike noe fra endelig skatteoppgjør.

For årets første måned står innbetalinger fra oljebransjen oppført med 0 kroner. Innbetalingene til Folketrygden i januar utgjorde 49 milliarder kroner, en økning på 7,1 prosent fra januar 2018, og halvparten av den totale skatteinngangen.

Les også

Christine Spiten (28) selger undervannsdroner til hele verden

Det var for øvrig i fjor en økning i nesten alle skattetyper, med unntak av fellesskatt til staten. Under Solberg-regjeringen har det vært en gradvis reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt for personlige skatteytere.

Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter omfattes, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader.

Fra 27 til 22 prosent

For 2019 er den alminnelige skattesatsen 22 prosent, ned fra 23 prosent i 2018. Under Erna Solbergs første hele regjeringsår i 2014 var satsen på 27 prosent.

Skattestatistikken til SSB viser de akkumulerte skatteinnbetalingene ved utgangen av hver måned. Innbetalingene er fordelt på skatt fra personer og upersonlige skattytere, som aksjeselskap og institusjoner.

Les også

Nordea slår alarm om pensjonssparing

Skatteinnbetalingene er også delt mellom de ulike skattekreditorene, som stat, kommune, fylke og folketrygd. Innbetalinger til Folketrygden er den største posten med drøyt 35 prosent av skatteinnbetalingene i fjor, etterfulgt av innbetalt skatt til staten (29 prosent).

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene

Kommentarer til denne saken