Skattetabbe til 12.208 kroner

Foto: Montasje (Colourbox)

Et av de feteste skattefradragene gir 12.208 kroner i spart skatt. Likevel glemmer mange det.

30.04.12 15:32

Enkelte skattefradrag er viktigere å sjekke enn andre. Det gjelder spesielt om du er i riktig skatteklasse. Har du krav på Skatteklasse 2 og står oppført med klasse 1 risikerer du å betale 12.208 kroner for mye i skatt.

Det er grunn til å tro at mange opplever nettopp dette.

En kontroll utført av Skatt Øst i 2010 viste at nesten 70 prosent av som skulle ha skatteklasse 2 på selvangivelsen ikke hadde krevd dette selv. Kontrollen bidro til at de det gjaldt fikk rettet feilen.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- Det fortsatt er viktig at man sjekker skatteklassen på selvangivelsen, selv om dette nå er greit for de aller fleste, sier avdelingsdirektør Inger-Berit Andersen i Skatt øst til NA24.

Pass på ved samlivsbrudd
Har du vært gjennom et samlivsbrudd i løpet av fjoråret, bør du sjekke selvangivelsen ekstra nøye. Da kan det nemlig være at du er plassert i feil skatteklasse - og det kan du tape penger på.

Pass spesielt på hvis du har blitt enslig forsørger nylig. Selv om du har rett til å bli lignet i skatteklasse 2, mangler kanskje ligningskontoret opplysningene om dette. Det koster deg 12.208 kroner å bli lignet i skatteklasse 1 hvis du skulle ha blitt lignet i skatteklasse 2.

Fredag 27. april svarte fire skatteadvokater fra KPMG på leserens spørsmål om skatt. Les svarene og spar skatt!

Feil forekommer
Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne blant annet enslige forsørgere i gunstigste skatteklasse, forekommer det feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer

Andersen påpeker at de som spesielt bør sjekke er de som er i en situasjon med delt forsørgelse av barn, enslige forsørgere av barn over 18 år samboere med særkullsbarn.

Verdien av skatteklasse 2
- Verdien av å bli satt i klasse 2 for en enslig forsørger var 12.208 kroner i 2011. I 2012 er verdien 12.698 kroner, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger til NA24.

Grunnen er at du får et dobbelt personfradrag i selvangivelsen. Dette personfradraget blir automatisk trukket fra i selvangivelsen, og er på 43.600 kroner i 2011 (45.350 kroner i 2012).

- Hvis den ene av ektefellene ikke har inntekt, eller svært lav inntekt, vil også verdien bli 12.208 kroner i 2011 og 12.698 kroner for ligningsåret 2012, opplyser Pedersen.

Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse, forekommer det feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer. Du finner hvilken skatteklasse du er satt i øverst på side 1 i selvangivelsen.

Dette er reglene
Reglene for Skatteklasse 1 og 2 er omfattende og kompliserte vil noen si. Slik forklarer Skatteetaten hvem som tilhører hvilken klasse:

Om skatteklasse 2
Skattesystemet består av to skatteklasser ved ligning av personlige skattytere. I skatteklasse 1 gis det ett personfradrag. Personfradraget er et skattefritt fribeløp i inntekten og gis automatisk ved beregning av skatt på alminnelig inntekt. Skattyter skal ikke kreve dette i selvangivelsen. Ligning i skatteklasse 2 innebærer et dobbelt personfradrag. Skattytere bosatt i Nord-Troms og Finnmark som lignes i klasse 2 får i tillegg et dobbelt inntektsfradrag (ofte kalt finnmarksfradrag). Dette gis automatisk ved skatteberegningen.

I skatteklasse 2 liknes forelder som har omsorg for barn som er 17 år eller yngre (født i 1994 eller senere), eller som forsørger ungdom som er 18 år eller eldre (født i 1993 eller tidligere) hvis forelderen enten er

* ugift (som ugift regnes ikke meldepliktig samboer som ble meldepliktig 31. oktober 2010 eller tidligere)
* skilt, separert, enke eller enkemann
* samboer uten felles barn (gjelder ikke meldepliktige samboere som liknes som ektefeller), eller
* gift/meldepliktig etter 31. oktober 2010 uten felles barn, forutsatt at ektefellene/samboerne ikke krever å bli liknet under ett

Omsorg for barn innebærer vanligvis å ha foreldreansvaret (alene eller felles) og å ha barnet boende hos seg. Har barnet bodd hjemmefra pga. skolegang eller opphold i institusjon, kan likevel vilkåret for omsorg være oppfylt.

Når to personer lever sammen og ikke har felles barn, men en av dem eller begge har særkullsbarn, vil den av dem det gjelder, eventuelt begge, kunne bli ansett som enslig forsørger. Dette gjelder imidlertid ikke dersom de er gift, meldepliktige samboere eller registrerte partnere og ekteskapet/samboerskapet/partnerskapet er inngått før 1. november i året før inntektsåret. Når to personer ved inntektsårets utgang lever sammen og har felles barn, kan ingen av dem anses som enslig forsørger. Dette gjelder uavhengig av barnas alder og selv om felles barn ikke lenger bor hjemme.

For å bli ansett som "virkelig forsørger" av barn som er 18 år eller eldre (født i 1993 eller tidligere), stilles det krav om tilnærmet full forsørgelse.

Hvis skatteetaten ikke er kjent med at skattyteren er enslig forsørger, må det gis opplysninger om det i selvangivelsen slik at skattyter kan lignes i skatteklasse 2.

I skatteklasse 2 lignes også ektefeller og registrerte partnere som skal lignes under ett for både inntekt. (Disse lignes alltid sammen for formuen). Ektefeller blir lignet særskilt for inntekter uten at det er fremsatt krav om det dersom dette gir lavere eller samme samlede skatt som ligning under ett. Når ektefellene lignes særskilt vil det si at ektefellenes inntekter lignes hver for seg i skatteklasse 1.

Enslige skattytere som skal lignes separat (alene) skal lignes i skatteklasse 1.

Enda mer detaljer informasjon om Skatteklasse 1 og 2 finner du i Lignings ABC her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.