Der andre aviser tirsdag omtalte den drapssiktede som «18-åringen» og «vernepliktssoldaten» valgte Dagbladet å kjøre navn og bilde på forsiden.

Dagbladets etikkredaktør Lars Helle sier til NA24 Propaganda at de gjorde en konkret vurdering av saken før de valgte å kjøre den på forsiden.

Grov sak
- Hver slik sak blir vurdert spesielt. Da tar vi hensyn til ulike faktorer. Det var først og fremst denne sakens grove karakter og at det var snakk om en voksen mann som gjorde at vi valgte å identifisere i denne saken, sier Helle til Dagbladet.

- Den voksne mannen kunne vel like gjerne vært omtalt som en 18-årig gutt?

- Det kan du polemisere med, men i forhold til straffeloven er det ikke noen tvil om at han er voksen og myndig. Hadde det vært snakk om en mindreårig hadde vi høyst sannsynlig valgt å ikke identifisere, sier Helle.

- Alle tar selvstendige valg
Han tar ikke de andre avisenes manglende identifisering som noe tegn på at de kan ha tråkket over streken.

- Jeg ser det som et sunnhetstegn. Det viser at det gjøres selvstendige redaksjonelle vurderinger i alle redaksjonene. De pårørende til offeret ba i går om at avisene ikke skulle trykke bilder av avdøde og det ser jeg at Adresseavisen har valgt å gjøre, så det gjøres forskjellige valg, sier Helle.

- Var det en vanskelig avgjørelse å ta?

- Jeg vil ikke si at det var vanskelig, men det lå en grundig vurdering i bunn, sier Helle og legger til at ingen slike saker er like.

Ville ikke identifisert
Presseforbundets generalsekretær Per Edgar Kokkvold sier til NA24 Propaganda at han ikke ville identifisert hvis han var redaktør.

- Nei, jeg ville ikke det. Vi har en passus i Vær Varsom-plakatens paragraf 4,7 som sier at «Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov». Jeg kan ikke se at det er saken her, sier Kokkvold.

Han sier den siktedes alder også taler mot identifisering.

Han viser til første del av paragraf 4,7 i Vær Varsom-plakaten:

«Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson».

Brukte Facebook-bilde
Dagbladet illustrerte sin sak med det samme bildet som den siktede bruker som sitt profilbilde på Facebook. Vedkommende, som ifølge flere medier skal ha drømt om en karriere som jagerflyger, er avbildet i en pilotjakke. Kokkvold, som altså ikke ville identifisert i denne saken, ser ikke noen prinsipielle motforestillinger mot å bruke bilder fra Facebook.

- Det er vel en risiko du tar ved å legge ut bildet ditt på en slik tjeneste, sier Kokkvold.