Gå til sidens hovedinnhold

Skjerpet straff for Kongsberg-direktør

Også lagmannsretten dømte den tidligere salgssjefen for Øst-Europa i Kongsberg Defence Communications, Dag Tore Sekkelsten, for utroskap, selvvask og skattesvik.

Den tidligere salgssjefen i Kongsberg Defence Communications, Dag Tore Sekkelsten, er dømt til fengsel i fire år og åtte måneder for grov utroskap, grov selvvask (hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger) og grovt skattesvik.

Fengselsstraffen er to måneder strengere enn i tingretten.

Det skriver Økokrim i en pressemelding.

–Misbrukte tilliten

Videre kommer det frem at to år av straffen er gjort betinget. I tillegg inndras nærmere 15 millioner kroner til fordel for statskassen.

Den tidligere salgssjefen inngikk agentavtaler i Romania mellom 2000 til 2007, og omfanget av den økonomiske utroskapen er ifølge lagmannsretten vel 50 millioner kroner, heter det også i pressemeldingen fra Økokrim.

– Sekkelsten har i periode på over sju år ved flere anledninger på en utspekulert og fordekt måte grovt misbrukt den tillit han hadde i kraft av sin stilling, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Videre trekkes det frem at Sekkelsten var en høyt verdsatt medarbeider, som ble gitt vide fullmakter og stor selvstendighet i sitt arbeid.

– Sekkelsten involverte ikke andre kollegaer og ledere, og han informerte i liten grad om det arbeidet han utførte. Arbeidsmåten gjorde det vanskelig for ledelsen å oppdage de underliggende forhold. De reelle forhold, og at betydelige deler av det ledelsen trodde var nødvendige honorar for å vinne kontrakter tilfalt Sekkelsten, ble på den måten holdt skjult for arbeidsgiver. Det er i denne vurderingen uten betydning at leveranseavtalene ga selskapet betydelige inntekter, heter det videre i dommen.

– Skuffet

Advokat Christian Fredrik Bonnevie Hjort, som representerer Dag Tore Sekkelsten, forteller at hans kleint er skuffet.

– Jeg har meddelt Sekkelsten resultatet, men har ikke møtt ham for en gjennomgang. Så jeg kan ikke kommentere annet enn at han er skuffet over resultatet, sier advokaten.

– Vil din klient anke dommen til Høyesterett?

–Det skal jeg drøfte med ham, når jeg får anledning til å møte ham, avslutter Hjort.

Sekkelsten har vært ansatt i Kongsberggruppen siden slutten av 1980-tallet. Fra 1995 var han salgssjef med ansvar for Øst-Europa.

Reklame

Siste sjanse i dag: Halv pris på alt fra Comfyballs

Kommentarer til denne saken