*Nettavisen* Økonomi.

Skrekktap for sparebank

Norsk sparebank varsler om underskudd på flere hundre millioner.

05.01.09 14:29

Sparebanken Øst varsler mandag om at banken går på en kjempesmell for 2008.

NA24 - din næringslivsavis

Ifølge meldingen kan underskuddet bli så stort som 300 millioner kroner, etter at banken har blitt tvunget til å skrive ned obligasjonsporteføljen sin, samt vesentlige tap på andre investeringer. Ironisk nok kommer dette tapet etter at banken har vært forsiktige med utlån til både private og bedrifter på grunn av at man fryktet en økonomisk nedtur.

Obligasjonstap
I meldingen skriver banken at tapet i obligasjonsporteføljen kunne vært ført tidligere, men at den samlede nedskrivningen nå vil bli på flere hundre millioner kroner i fjerde kvartal. Ved utgangen av november ville tapet vært på 200 millioner kroner.

- Det er selvsagt alvorlig å måtte bokføre et så stort tap, sier Trond Tostrup, banksjef i Sparebanken Øst, til NA24.

- Imidlertid har vi fortsatt en god kapitaldekning og soliditet, og i så måte er dette ikke så alvorlig, fortsetter han.

Revisor uenig med banken
Det var bankens revisor som sørget for at banken måtte endre praksis og ta tapet på obligasjonsporteføljen.

- Det skal heller ikke legges skjul på at det har vært reist spørsmål ved om banken har hatt anledning til å forandre regnskapsprinsipp, skriver banken i meldingen.

Overfor NA24 sier Tostrup at det har vært flere diskusjoner med revisor angående dette prinsippet og bankens mulighet til å ikke ta tapet, men at man har bestemt seg for å følge rådet fra revisor.

- Vi sier ikke at vi ikke hadde anledning til å gjøre det på den måten vi gjorde, men har bestemt oss for å følge det prinsippet revisoren vår anbefalte oss, sier Tostrup.

Skal hente penger
Sparebanken Øst skal nå ut og hente friske penger i en emisjon. Banken mener at dette ikke er noe som er strengt nødvendig og at den finansielle stillingen, tross skrekktapet, er god.

- Hadde dette vært reelle tap ville det vært alvorlig, sier Tostrup.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Imidlertid ser jeg på dette som papirtap som etter all sannsynlighet vil bli tilbakeført i det vesentlige i løpet av 2009 og 2010. Vi har god soliditet og dette tapet setter heller ingen begrensninger på driften videre. Vi gjør dette for å sikre at investorene har den informasjonen de trenger for å kunne verdsette grunnfondsbeviset på en best mulig måte.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev

Islandske tap
I tillegg til et kjempetap på obligasjonsporteføljen har banken har også en eksponering mot de kriserammede islandske bankene. Her har det tidligere fremkommet at banken risikerer store tap, og nå bekrefter Sparebanken Øst at de vil måtte nedskrive ytterligere 40 millioner kroner i tillegg til det de allerede har nedskrevet.

- Det er ikke skjedd noen avklaring i forhold til bankens eksponering mot islandske banker. Det er betalt renter på alle lån, men det er åpenbart at islandske banker ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser overfor sine utenlandske kreditorer.

Dette medfører at banken har nedskrevet eksponeringen til 50 prosent av pålydende ved nyttår.

Tap i Norge
Også i Norge har Sparebanken Øst tapt penger. Banken har stilt en garanti for verdien av obligasjonsporteføljen i Eksportfinans som ifølge meldingen vil medføre et bokført tap på 100 millioner kroner. I tillegg må banken skrive ned verdien av aksjene i Eksportfinans. Denne nedskrivningen blir på 37,5 millioner kroner.

Et rundskriv fra Kredittilsynet sørger for ytterligere nedskrivninger. Banken flytter halvparten av engasjementene i bedriftsmarkedet ned en risikoklasse, og må dermed ta ytterligere 70,4 millioner kroner i nedskrivninger.

Samlet sett beløper nedskrivningene seg dermed til over 400 millioner kroner.

Kutter utbyttet
Det samlede tapet blir så stort at Tostrup ikke tør si noe om utbyttet til investorene for 2008. Etter planen skulle dette vært på 12 kroner, og tas fra utjevningsfondet. Nå spøker det imidlertid for disse pengene.

- Med bakgrunn i utviklingen den senere tid, vil banken måtte vurdere meget grundig om det vil kunne gis utbytte for 2008, skrives det i meldingen.

Overfor NA24 utdyper Tostrup dette:

- Jeg mener vi har god nok soliditet til fortsatt å betale utbytte, men med bakgrunn i det som har skjedd må vi vurdere dette. Vi har en kapitaldekning og kjernekapitaldekning som er bedre enn gjennomsnittet i norske banker, vi har mye penger utestående i Norges Bank og jeg mener vi har en god likviditetsmessig situasjon fremover. Men situasjonen tatt i betraktning må denne avgjørelsen vurderes svært nøye, sier banksjefen.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Få næringslivsnyheter direkte på mobilen: Send NA24 START til 1930 (tjenesten koster kr. 4,- per melding).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.