*Nettavisen* Økonomi.

Skryter på seg 1.000 inhabile advokater

Førstestatsadvokat Morten Eriksen påstår at det har vært 1.000 inhabile advokater.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen påstår at det har vært 1.000 inhabile advokater. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

- At det har vært trusler og press mot advokater er det ingen som helst tvil om.

Helt siden 2005 har Økokrim jobbet med å etterforske riggkonsernet Transocean og flere rådgivere for skatteunndragelse på vel syv milliarder kroner.

I starten av juli endte saken med full frifinnelse i Oslo tingrett, men Økokrim har valgt å anke de fleste tiltalepunktene. I anken poengterer Økokrim at de har hatt store problemer med å få tak i juridisk ekspertise.

- Vi har hele tiden hatt problemer med at det har vært vanskelig å få hentet inn hjelp, da over 1.000 advokater har vært inhabile, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen hos Økokrim til Nettavisen.

- Men blir ikke du mer tabloid enn det vi er i pressen når du sier 1.000 advokater. For det er ikke alle som kan denne jussen?

- Det er et poeng. Internasjonal skatterett krever betydelige ressurser, du skal kjenne norsk internrett og du skal kjenne retten i de landene de opererer og så skal du ha oversikt over skatteparadisenes tilbud. Det er bare noen få advokatfirmaer i Norge, de største, som har slike ressurser. Du kan si at 1.000 advokater ikke sier alt, men ser man på hvem som reelt har disse ressursene, så er det begrenset til et lite antall firmaer. Det går heller ikke å båndlegge et lite firma over lang tid, for da mister de mange av sine småklienter. Så realiteten er at man ikke trenger å båndlegge så veldig mange firmaer før du har kartlagt hele markedet.

- Trusler og press
Eriksen sier at det også er begrenset hvor mange advokater det er i de store firmaene som kan dette.

- Men tar du skatteekspertene i de store firmaene og så ser på hvem som er habile, så blir bildet veldig mye skjevere. I Norge er det kanskje 7.000 advokater, men ser man hvor mange av disse som driver med internasjonal skatterett og hvor mange av disse som er tilgjengelige på markedet – så blir bildet mye skjevere.

- Reelt sett er det jo da ikke 1.000, men kanskje 60-70 advokater?

- Jeg vet hvordan vi har slitt med å få hentet inn ekspertise, og det har vært trusler mot de som hadde sagt seg villige til å støtte oss. Og så er det de som har vært villige, men som ikke har kunne av diverse årsaker. Regjeringsadvokaten var også inhabil fordi de hadde skatteetaten som klient.

- Hva er det med trusler?

- At det har vært trusler og press, mot advokater som har vært villige til å bistå oss, er det ingen som helst tvil om.

Men Eriksen fikk til slutt napp hos Schjødt-advokatene Ingvald Falch og Vidar Strømme, som ga bistand i tingretten.

Titalls millioner
Den langdryge saken har krevd enorme ressurser, noe saksomkostningene vitner om. Ved frifinnelsen ble de tiltalte erkjent omkostninger på vel 41 millioner kroner.

Økokrim har sågar også fått flere millioner ekstra for å følge saken.

Les mer: - Eva Joly fikset millioner til Økokrim-topp

- Det offentlige dekker 970 kroner timen. Hvor mye koster Schjødt-advokatene i timen?

- Det har jeg ikke noen grunn til å gå inn på. Men har du spurt motparten hva de har brukt av penger? Det jeg kan si med sikkerhet er at de beløpene vi har brukt er en brøkdel av hva de har brukt, og så er det fokus på hva vi har brukt?

Han sier at han selvfølgelig kunne gjort et stort nummer av at det ikke er Økokrim som bruker mye penger, men at det er motparten.

- Men det vil jo være smålig, sier Eriksen.

- De ble jo frikjent. Snu det opp ned: Hadde ikke motparten hatt de ressursene de har, så kunne jo flere risikert å bli dømt. Er ikke det også et tankekors?

- Man kan jo kanskje si det, men nå er det en tingrettsdom som ankes og jeg har ikke lyst til å kommentere denne nå. Vi får se når saken sikkert kommer opp til Høyesterett.

- Hvor lang tid tror du det gjenstår av denne saken?

- Det som tar tid nå er å få berammet saken i lagmannsretten. Men dette er rettsstatens løsning, ting tar tid i en rettssak. Jeg synes selvfølgelig at det er litt mye at denne saken skal prøves i lagmannsretten, for det er ikke sikkert at det vil bli belyst noe nytt. Men denne saken tar veldig mye tid.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.