Skuffende fra DnB Nor

Foto: Solum, Stian Lysberg (SCANPIX)

DnB Nor-konsernet leverte svakere tall enn forventet for andre kvartal.

10.07.09 08:30

DnB Nor skuffer med sine resultater for andre kvartal som ble lagt frem fredag morgen.

NA24 - din næringslivsavis

- Sett i lys av den økonomiske nedgangsperioden vi er inne i, er vi tilfredse med resultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Selskapets netto renteinntekter steg til 5,654 milliarder kroner, fra 5,016 milliarder kroner samme periode året før. Dette var bare marginalt lavere enn forventet fra analytikerne som TDN Finans har spurt. Netto for andre driftsinntekter endte på 2,694 milliarder kroner, mot forventet 3,402 milliarder kroner og ned fra 4,064 milliarder kroner samme kvartal i fjor.

Netto driftskostnader steg fra 4,445 milliarder kroner i andre kvartal i fjor til 4,891 milliarder kroner i årets andre kvartal.

Resultat før skatt endte med et overskudd på 1,146 milliarder kroner, fra et overskudd samme periode året før på 4,363 milliarder kroner. Det var forventet et resultat på 1,995 milliarder kroner. Resultat per aksje endte på 90 øre i kvartalet, mot forventet 1,23 kroner per aksje.

Høyere utlånsmargin
Netto utlån til kunder økte i gjennomsnitt fra 1,026 milliarder kroner i andre kvartal i fjor til 1,151 milliarder i tilsvarende periode i år, men med en utflating i hele 2009. Gjennomsnittlig utlånsmargin økte fra 0,81 prosent til 1,60 prosent i samme periode. Den økte utlånsmarginen skyldtes økte kredittrisikomarginer i markedet. Samtidig ble innskuddsmarginen svekket.

— Vi opprettholder marginene i et lavrenteregime.Samtidig fortsetter vi å være konkurransedyktige overfor norske boliglånskunder, sier Rune Bjerke.

Nedskrivninger økte
DnB Nor skriver at individuelle nedskrivninger utgjorde 1,852 milliarder kroner i andre kvartal, sammenlignet med 1,208 milliarder kroner i første kvartal i år. Nedskrivningene var på 222 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

- Resultateffekten av gruppenedskrivningene var til sammen 466 millioner kroner i andre kvartal. Årsaken var hovedsakelig økt risikonivå i porteføljene, særlig i Baltikum. I den norske virksomheten var endringene beskjedne og effekten av konjunkturutviklingen sammensatt. Det var fortsatt svekkelse i flere næringer, men en klar bedring i noen andre næringer og i personmarkedet, skriver bankkjempen i sin resultatrapport.

Reduksjon i mislighold i personmarkedet
Etter fradrag for individuelle nedskrivninger utgjorde netto misligholdte og nedskrevne engasjementer 18,3 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2009, en økning på 13,5 milliarder fra utgangen av andre kvartal 2008.

Fra første til andre kvartal 2009 økte netto misligholdte og nedskrevne engasjementer med 4,4 milliarder kroner. Det ble en viss reduksjon i mislighold i personmarkedet i løpet av andre kvartal. I prosent av utlånsvolumet utgjorde misligholdte og nedskrevne engasjementer 1,56 prosent ved utgangen av kvartalet, sammenlignet med 0,44 prosent ett år tidligere og 0,99 prosent ved årsskiftet.

Tap i Baltikum endrer ikke anslag
Dnb Nor sier at situasjonen i den baltiske staten Latvia er bekymringsfull, og at konsernet venter økte tap fremover

Ved utgangen av første kvartal hadde samarbeidsbanken DnB Nord samlede netto utlån på 23,4 milliarder kroner i Latvia, og det har siden forrige kvartal gått spekulasjoner om devaluering av den latviske valutaen, og senest onsdag denne uken kommet meldinger om at latviske myndigheter kan komme til å be bankene nedskrive noe av gjelden på sine utlån.

— Nedskrivningene på utlån som vi opplever i Baltikum, endrer ikke de anslagene vi har kommunisert for konsernet, sier Rune Bjerke. Anslagene for samlede nedskrivninger i 2009 er fremdeles 8 til 10 milliarder kroner.

Venter fortsatt høye nedskrivninger
DnB Nords negative resultat skyldes spesielt nedskrivning av goodwill i Latvia og Litauen samt høye nedskrivninger på utlån i andre kvartal og er hovedårsaken til den negative resultatutviklingen i DnB Nor. Nedskrivningene skyldtes en betydelig forverring i den makroøkonomiske utviklingen i regionen og kraftige innstramninger i finanspolitikken. Det ventes fortsatt høye nedskrivninger i Dnb Nords i de neste kvartalene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag