*Nettavisen* Økonomi.

Skuffende shopping i USA

Svakere makrotall enn ventet fra verdens største økonomi.

13.08.09 14:41

Ferske tall viser en ny skuffelse fra detaljhandelen i USA.

NA24 - din næringslivsavis

Tall fra handelsdepartementet viser at detaljhandelen falt med 0,1 prosent i juli. Hvis det volatile bilsalget holdes utenom falt detaljhandelen med 0,6 prosent i juli.

Økonomene ventet at detaljhandelen ville stige med 0,8 prosent, og dersom bilsalget ble holdt utenom ville detaljhandelen stige med 0,1 prosent, viser estimater fra Bloomberg News.

Retail Sales - USA
Retail sales er et mål på den totale omsetningen i detaljhandelen i USA, og er trolig det mest oppdaterte målet på amerikanske forbrukeres lyst og evne til å bruke penger. Tallet omfatter ikke tjenestesalg og blir ofte revidert i ettertid, men det kommer tidlig, og er derfor viktig å følge med på.

I tillegg til det vanlige tallet, oppgis et tall hvor biler er holdt utenom. Dette er et viktig mål på den underliggende utviklingen, fordi bilsalget er veldig varierende fra måned til måned, ikke minst i USA hvor man i perioder har gitt rentefrie lån for flere år for å få fart på bilsalget.

Tallene oppgis som sesongjustert endring fra måneden før, men er ikke korrigert for prisvekst.

Annonsebilag