Gå til sidens hovedinnhold

Skulle levere overskudd, nå ligger de an til å tape over seks millioner

Kan gi dyrere billetter og rutekutt.

(NORDLYS.NO): Troms fylkestrafikk skulle spare fem millioner i år. Nå viser prognosene 6,5 millioner i underskudd.

Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo gjør i et fremlegg til fylkesrådet rede for utviklingen i Troms fylkestrafikk (TF). Det fylkeskommunale selskapet gikk inn i året slepende på store underskudd, etter å ha hatt store utfordringer både med hurtigbåtrutene mellom Tromsø og Harstad og kontrakten med Nobina i Tromsø. TF fikk derfor i april en ekstrabevilling på 45 millioner, og skulle selv spare inn 5 millioner i løpet av 2014 for å gå ut av året i balanse.

- Ved første kvartalsrapportering så det ut til at de skulle komme i balanse, sier Prestbakmo, til Nordlys. De hadde da et merforbruk på drøyt 1,8 mill.

Så har det gått bratt nedover. Prognosene for TF viser nå at de stiler mot et underskudd på 6,5 millioner i stedet for overskudd på 5 millioner. Altså et avvik på 11,5 millioner.

- Lite tilfreds

- Jeg er lite tilfreds med dette resultatet, sier Prestbakmo, som ble overrasket over det store tapet.

I tillegg har fylkesrådet allerede i vår bedt TF om å gjøre rede for konkrete tiltak for innsparinger i første kvartalsrapport.

- Disse har vi ennå ikke fått. Om tiltakene finnes, er de i alle fall ikke effektuert.

- Har du tillit til ledelsen i Troms fylkestrafikk?

- Det vil jeg ikke si noe om, ut over at jeg ikke er tilfreds. Hvis det finnes gode forklaringer er det bra.

Underskuddet kommer dels av nedgang i passasjertall, men dreier seg mer om svikt i inntektene per passasjer. Det er hurtigbåtruten Tromsø-Harstad og busskontrakten i Tromsø som gir røde tall. Prestbakmo sier en del av de tapte billettinntektene kommer av at det er innført betaling med mobiltelefon på bussene, slik at de som er uten busskort ikke lenger betaler i dyre dommer for enkeltreiser.

- Og det er jo en gladsak. Men heller ikke nok til å forklare det som har skjedd.

Må kutte 50 mill. neste år

Disse nyhetene kommer samtidig som fylkesrådet skal behandle en økonomirapport som viser store utfordinger for økonomien, blant annet på grunn av svak skatteinngang. I 2015 må det spares inn 50 millioner, deretter 25 mill kroner årlig.

Det er med andre ord vanskelig å finne nye penger for å dekke underskuddet i Troms fylkestrafikk. I saksfremlegget om fylkesøkonomien utrykkes det bekymring for at TF-underskuddet vil forverre situasjonen ytterligere, og sies i klartekst at om TF ikke klarer å spare inn etterslepet på 11,5 mill, betyr det dårligere tilbud og økte billettpriser.

"Dersom Troms fylkestrafikk FKF leverer et regnskapsresultat i underskudd vil dette måtte dekkes inn ved reduksjon i tjenesteproduksjonen i TFT eller fylkeskommunen forøvrig, eventuell ved øking i brukerbetalingene", står det i saksfremlegget.

- Kan dette ramme veivedlikeholdet?

- Vi vil gjøre alt for at det ikke skal skje. Det er ikke aktuelt, sier Prestbakmo.

- Jobber med tiltak

Administrerende direktør i Troms fylkestrafikk Kurt Bones sier den største tapsposten er svakere billettinntekter enn budsjettert kombinert med en stor passasjervekst som ikke kom.

- Anslagene kan nok ha vært for høye, forventningene kommer fra da takstene ble vedtatt i fjor høst sier Bones, og legger til at de ser på konkrete tiltak for å bedre situasjonen før året er omme.

- Men fylkesråden har ikke fått se hva disse tiltakene er?

- Vi jobber med disse nå.

- Hvilke tiltak er aktuelle?

- Vi ser på både økte billettpriser, tiltak for å øke passasjertallet og andre løninger. Det vil ikke være riktig å gå inn på dette før saken er behandlet av vårt styre.

Les flere saker fra Nordlys her.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre