Slår alarm om nordmenns gjeld

Morten Baltzersen og Finanstilsynet aner mørke skyer på himmelen.

Morten Baltzersen og Finanstilsynet aner mørke skyer på himmelen. Foto: (NTB Scanpix)

- Utviklingen framover er usikker.

04.11.14 10:54

Finanstilsynet presenterer tirsdag sin rapport Finansielle utviklingstrekk.

Her kommer det frem at de er bekymret for husholdningenes gjeld.

Skyhøy gjeldsgrad
«Husholdningenes gjeld har vokst raskere enn inntektene, og forholdet mellom gjeld og inntekter er historisk høyt», advarer tilsynet.

Mange husholdninger har vesentlig mer gjeld enn to ganger inntekten, og de samme husholdningene har begrensede finansielle buffere.

Denne gjelden har blitt bygd opp ved hjelp av lav ledighet, høy lønnsvekst og lave renter.

I tillegg er boligprisene nå på et historisk høyt nivå etter å ha økt betydelig i årets tre første kvartaler. Den sterke veksten i boligprisene har økt husholdningenes formue og gitt grunnlag for økt forbruk.

Frykten er at det kan komme økonomiske sjokk som vil ramme kraftig.

- Utviklingen framover er usikker. Det er flere typer sjokk som kan ramme norsk økonomi og norske finansinstitusjoner, og den høye husholdningsgjelden og de høye boligprisene gjør oss sårbare, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Mange boliglån er i tillegg gitt med avdragsfrie perioder, som begrenser husholdningenes oppbygging av egenkapital.

Frykter oljesmell
Også oljeprisens ringvirkninger bekymrer Baltzersen.

«Norsk økonomi har siden begynnelsen av 2000-tallet nytt godt av en markant bedring i bytteforholdet overfor utlandet. Prisveksten på olje har hatt spesielt stor betydning, og den høye oljeprisen har ført til svært god lønnsomhet for petroleumsrelatert virksomhet. Petroleumsvirksomheten har stor innvirkning på norsk økonomi. Et høyt og stigende kostnadsnivå har smittet over på øvrig næringsliv, og øker sårbarheten i en nedgangskonjunktur».

Siden sommeren har oljeprisen falt med vel 30 dollar og et fat olje koster nå 83,4 dollar per fat.

Dette er en utvikling som kan være særdeles negativ.

- Et sterkt og varig oljeprisfall kan få store negative virkninger for norsk økonomi. Produksjon og inntjening i oljerelatert virksomhet vil bli rammet. Ytterligere fall i oljeprisen vil forsterke nedgangen i oljeinvesteringene. Det øvrige næringslivet og husholdningene kan bli sterkt påvirket av redusert aktivitetsnivå i oljesektoren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.