*Nettavisen* Økonomi.

Slår alarm om norske bedrifter

Foto: (Scanpix)

- Dette er norsk økonomis Achilles-hæl.

17.11.11 21:32

I Norge i dag er det i underkant av 200.000 som jobber med eksportrettet næring. Bedriftene disse er ansatt i benytter seg igjen av andre underleverandører i stor stil.

Dermed vil problemer som rammer eksportbedriftene raskt spre seg videre ut i økonomien.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at salget til utlandet fra Fastlands-Norge var på 28,5 milliarder kroner i oktober. Det er nedgang på hele 4,6 prosent fra måneden før, og nå slår Norsk Industri alarm.

- Dette er et klart varsko. Vi ser kraftig nedbremsing for eksporten på nesten alle områder, sier Sindre Finnes, fagsjef hos Norsk Industri, til NA24.

I grafene til DnB Nor Markets i venstre marg kommer den negative trenden tydelig frem.

Det er ikke bare Norsk Industri som ser at lysene blinker.

- Den norske utenrikshandelsstatistikken inneholder ofte for mye støy til å gi særlig informasjon fra måned til måned. Imidlertid virker trenden nå interessant. For det meste av inneværende år har nemlig eksporten av tradisjonelle varer tendert nedover. Dette stemmer med vårt inntrykk av tradisjonell vareeksport er norsk økonomis Achilles-hæl i dagens situasjon, skriver Knut Anton Mork, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets morgenrapport.

- Full stopp og permitteringer
Deler av norske bedrifter har i lang tid opplevd eurokrisen på kroppen.

- Krisen er absolutt verst for de eksportbedriftene som selger til det offentlige i Europa. Der er det full stopp, og det kraftige fallet her begynte for noen måneder siden, sier Finnes.

Skulle det bli enda verre i Europa vil det også ramme andre knallhardt.

Les også: Kriselandene vraker norske varer

- Mesteparten selger til privat sektor, men det er klart at det da kan bli ganske tøft for flere norske eksportbedrifter, sier han.

- Viktig at Europa lykkes
Finansminister Sigbjørn Johnsen håper på det sterkeste at EU får orden på krisen.

- Europa er det viktigste markedet for norsk eksport. Derfor er det viktig for Norge at Europa lykkes, sier Johnsen i en melding.

- I Norge har vi så langt klart oss bra. Skulle situasjonen i Europa gå fra vondt til verre, kan det allikevel kunne påvirke oss på flere måter, ved fall i etterspørsel etter norske eksportprodukter, mindre konsum og investeringer, og tøffere vilkår for å få og betjene lån i norske banker, sier finansministeren.

Som en følge av dette har flere norske bedrifter allerede tatt forholdsregler.

- Det har vært en dramatisk utvikling. Allerede i sommer begynte våre medlemmer å redusere aktiviteten og permittere ansatte, noe som siden har økt i kraft. Dette gjelder i hovedsak nisje, små og mellomstore bedrifter. Med unntak av REC har det ikke vært like dramatisk for de store selskapene, sier Finnes.

Mange av de store produserer varer som prises globalt, noe som gjør at situasjonen her er annerledes.

- Mange av produktene har en verdensmarkedspris, som for eksempel aluminium. Her er det prisen som bestemmer effekten og det er annerledes nå enn i 2008, da prisene falt betydelig, sier Finnes.

Krever handling
Norsk Industri har en ønskeliste på om lag 40 punkter som de har spilt inn til både regjering og storting.

Under er de punktene som Norsk Industri mener at vil ha størst betydning til neste år.

Eksportfinans
* Varig løsning som blant annet Sverige

Ønsker om endring av skatt/avgift
* Avskrivningssats på produksjonsmessig utstyr, ønske om økning fra 10%/4% til 20%
* Avskrivningssats maskiner, ønske om økning fra 20% til 25%
* Avgift på naturgass, fjerning av dobbeltbeskatning
* CO2-avgifter, fjerning av doble virkemidler
* Grunnavgiften på fyringsolje, fjerning av dobbeltbeskatning
* Avgift på bioetanol, E85
* Ordningen med (grønne) elsertifikater, samme fritak som Sverige
* Formuesskatt, inkl arbeidende kapital, reduksjon
* Innføring av momskompensasjon ved sykehusene

Økte bevilgninger til forskning (2012 er andre året på rad med nullvekst)

Samferdsel
Veiutbygging, igangsetting av prosjekter som er ferdigutredet som Tresfjordbro, E-6, nord for Minnesund med flere. Proposisjonen om Tresfjordbro har ligget fem måneder på samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas bord og må fremmes og behandles av Stortinget før utbygging kan settes igang.

Annonsebilag