Slik blir du kvitt hele gjelden

Foto: Berit Keilen (Scanpix)

Har du håpløst stor gjeld? Nytt forslag kan få den ettergitt.

15.12.11 12:32

Klar deg med maksimum 7.576 kroner per måned i fem år og bli kvitt all gjeld. Det er ett av de viktigste forslagene til ny gjeldsordningslov som barne-, likestilling- og inkluderingsminister Audun Lysbakkens nettopp har sendt ut på høring.

Den nye satsen skal også gjelde i saker der namsmannen har vedtatt såkalt utleggstrekk - tvungen trekk av lønn for folk med uoppgjort gjeld.

I dag er satsene 10.715 for enslige og 19.824 for par. Lysbakkens forslag innebærer altså at personer under gjeldsordning må klare seg med mindre enn tidligere.

Gjeldsofferalliansen er svært positive til Lysbakkens forslag.

Har du erfaring med Gjeldsordningsloven? Kontakt journalisten her.

Slutt på forskjellsbehandling
- At regjeringen endelig forslår at det skal gjelde en felles sats er noe vi i Gjeldsofferalliansen har jobbet for i mange år. Så dette er vi svært fornøyd med, sier leder Bengt Scheldt til NA24.

I dag må gjeldsofre forholde seg til fire forskjellige trekkinstanser.

- Frem til nå har hver enkelt namsmann eller kemner selv kunnet fastsette hva som skulle ligge i lovens uttrykk: «Skyldner kan beholde det som med rimelighet trengs til underhold av seg og sin husstand». Dette har medført stor variasjon i satsene, sier Scheldt.

Høye satser en barriere for gjeldsordning
- Men satsene Lysbakken foreslår er en vesentlig reduksjon av livsoppholdssatsene. Er det positivt?

- Før en skyldner kan søke gjeldsordning hos namsmannen, sier loven at de skal ha gjort et forhandlingsforsøk selv, eller ved hjelp av kommunal rådgiver. Nesten samtlige av dem forteller at med dagens satser er det vanskelig å få i stand frivillige, utenrettslige gjeldsordninger. Mange kreditorer sier nei til å bli med på utenrettslige forslag, hvis ikke livsoppholdet blir satt vesentlig ned, sier Scheldt.

Årsaken til at en del gjeldsofre ønsker en frivillig, utenrettslig gjeldsordning, er for å unngå betalingsanmerkninger. Noe man får dersom man må inn på en tvungen gjeldsordning.

Mange kommer aldri opp på dagens sats
Tall GOA har innhentet viser at med dagens satser er det bare cirka 30 prosent som får beholde hele beløpet. 70 prosent har ikke så stor inntekt at de kommer opp på gjeldende sats for livsopphold.

Satsene for livsopphold som Lysbakken foreslår er 7.576 kroner for enslige og 12.828 kroner for par. Livsopphold skal dekke alt utenom kostnader til bolig, SFO og barnehage.

Mer rettferdig
Statssekretær Kirsti Bergstø i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) kommenterer det nye forslaget slik overfor NA24:

- Jeg er opptatt av at de som har gjeldsproblemer skal ha en forsvarlig og akseptabel levestandard. Vi har derfor sendt på høring en rapport som foreslår at det etableres felles satser for livsopphold ved utleggstrekk og gjeldsordning. Felles satser for gjeldsordning og utleggstrekk vil gi et mer rettferdig system med betydning for mange mennesker og flere med utleggstrekk vil få mer å leve for. Det vil også gi større grad av forutsigbarhet for både kreditorer og for skyldneren, og sikre skyldnerne en forsvarlig og akseptabel levestandard.

443.190 fikk trekk i lønn
Hun opplyser at det i 2010 gjort 443.190 trekk i lønn hos namsmennene, mens det ble etablert 2.714 gjeldsordninger. Ved utleggstrekk er det stor variasjon mellom satsene som benyttes av namsmennene.

- Det er riktig at livsoppholdssatsene har betydning for vurderingen av hvem som kvalifiserer for gjeldsordning. Dersom man har inntekt under satsenes nivå, kan man bli ansett som betalingsudyktig selv med lav gjeld, sier Bergstø.

Dagens satser for høye
Med dagens gjeldsordningssatser vil en enslig i Oslo-området kunne beholde cirka 17.500 kroner per måned til eget forbruk før noe må betales til kreditorene, mens en familie kan beholde nærmere 40.000 kroner per måned etter skatt.

- Lavere satser vil føre til at flere må betale noe til kreditorene i løpet av gjeldsordningen. De personene med gjeldsordning som har høyest inntekt, vil altså få noe mindre å leve av dersom satsene reduseres. I dag betaler de færreste noe til kreditorene i gjeldordningsperioden. Det er viktig å minne om at de fleste som har gjeldsordning har lavere inntekt enn dagens satser, sier Bergstø.

Hun opplyser at regjeringen vil ta endelig stilling til hva som vil være et riktig nivå på de standardiserte satsene når høringsrunden er avsluttet. Høringsfrist er 5. mars 2012.

lovdata.no finner du dagens gjeldsordningslov. Her er BLDs høringsforslag.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.