NA24.no

Slik blir skatten

Foto: Scanpix
Sist oppdatert:
Se skatte- og avgiftsendringene som rammer deg.

I regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for statsbudsjettet 2008 kommer det frem at de med høye inntekter og formue får økt skatt, mens de fleste grupper får uendret eller lavere skatt.

NA24 - din næringslivsavis

Aksjerabatten i formuesskatten fjernes. Samtidig økes bunnfradraget vesentlig, slik at mange med forholdsvis lave formuer slipper å betale formuesskatt.

Regjeringen øker miljø- og energiavgifter og fortsetter arbeidet med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Oppryddingen i overprisede gebyrer videreføres. Samlede skatter og avgifter føres videre på 2004-nivå.

Les også: Alt om statsbudsjettet

Formuesskatt
Rabatten ved formuesverdsettelse av aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis fjernes. Dette medfører økt skattemessig likebehandling av aksjer og andre formuesobjekter som obligasjoner og bankinnskudd. Det har svært gode fordelingsvirkninger, ettersom det først og fremst er de med høye inntekter som har store aksjeformuer.

Jon H. Stordrange i Skattebetalerforeningen mener fjerningen av aksjerabatten i formuesskatten er svært negativt og gir et galt signal.

- Folk burde blitt oppfordret til å spare, det er ikke tilfallet nå, Stordrange til NA24.

Ligningsverdiene av bolig, fritidseiendom og annen fast eiendom økes med 10 prosent i 2008. Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 220.000 til 350.000 kroner. For ektepar betyr det et samlet bunnfradrag på 700.000 kroner.

Regjeringens forslag til endringer i formuesskatten innebærer at mange med relativt små skattepliktige formuer vil slippe formuesskatt. I alt 180.000 færre personer vil betale formuesskatt. Rundt halvparten av disse er pensjonister.

- Bryter skatteløftet
Jan Tore Sanner i Høyre er ikke fornøyd med skatteendringene.

- Regjeringen lovet å ikke øke skattene ut over 2004-nivået. Med dette budsjettet bryter regjeringen sitt skatteløfte. Skatteinntektene øker med hele 35 milliarder kroner fra 2007 til 2008. Høyre er skuffet over at regjeringen ikke gir noe tilbake i form av økt minstefradrag på vanlige lønnsinntekter. Lavere skatt på vanlige lønnsinntekter er viktig for å stimulere til mer arbeid. Det er bra at 67-åringer kan få jobbe uten kutt i pensjonen, men komplett uforståelig at 68- og 69-åringene ikke skal få den samme muligheten, sier Sanner i en pressemelding.

Økt fradrag
Regjeringen har lovet å doble fagforeningsfradraget. I 2006 og 2007 ble fradraget økt med en firedel av den varslede økningen. I 2008 økes fradraget med ytterligere 450 kroner. Ny øvre grense i fradraget blir 3150 kroner.

Det er også foreslått økning i tillegget for foreldrefradraget for hvert barn utover det første. En familie med to barn som i dag har høyere utgifter enn 40.000 kroner per år til barnepass, vil spare 2800 kroner i skatt i 2008 som følge av forslaget. En familie med tre barn med over 55.000 kroner i kostnader, sparer hele 5600 kroner i skatt i 2008.

Det mener Skattebetalerforeningen er positivt.

- Vi ser dette som positivt, men dette er en ren kompensasjon for at det ikke ble noen makspris på barnehager, sier Jon H. Stordrange i Skattebetalerforeningen til NA24.

Regjeringen foreslår å fjerne halvårsregelen ved utleie av egen bolig, altså at boligeiere kan leie ut egen bolig skattefritt mindre enn halve inntektsåret. De ønsker samtidig å skjerme lave utleieinntekter fra skattleggingen ved å innføre en nedre beløpsgrense på 20.000 kroner.

Regjeringen foreslår også å innføre merverdiavgiftplikt ved næringsmessig utleie av fritidseiendom med lav merverdiavgiftssats på 8 prosent fra 1. januar 2008. Forslaget gir utleiere av fritidseiendommer merverdiavgiftsmessig sett like konkurransevilkår som hoteller og andre overnattingsvirksomheter.

Det innføres et årlig avgiftsfritt beløp for arveavgiften, avgiftspliktige gaver tilsvarende et halvt grunnbeløp i folketrygden. Fribeløpet skal erstatte arveavgiftslovens avgiftsfrihet for såkalte leilighetsgaver, som er gaver som gis til fødselsdager, jul, bryllup. Forslaget innebærer en lettelse på 7 millioner kroner i 2008.

Fremmer miljøvennlig adferd
Regjeringen ønsker at skatte- og avgiftssystemet skal fremme miljøvennlig adferd, og det legges stor vekt på miljø- og energiavgifter. For å dempe veksten i utslippene fra luftfarten foreslås det at CO2-avgiften på mineralolje til bruk i innenriks luftfart økes med 10 øre pr. liter utover prisjustering. Dette kan bety dyrere flyreiser.

Informasjonsdirektør Anne Grete Ellingsen i Norwegian vet ennå ikke hvor store konsekvenser dette vil få for flybillettene men ser at konkurransen med andre europeiske flyselskap kan bli hardere.

- Utfordringen er at Norge er det eneste landet med CO2-avgifter på innenriksflyvinger. Dette vi føre til en konkurransevridning i bransjen, sier hun til NA24.

Som tidligere varslet foreslår Regjeringen å gå hardt til verks mot miljøsynderne. Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter får en økning i årsavgiften på 100 kroner. Regjeringen foreslår også å øke vrakpanten i 2008 til 5000 kroner for eldre, sterkt forurensende dieselkjøretøyer. Regjeringen foreslår også å øke dieselavgiften med 20 øre pr. liter som tidligere meldt.

Regjeringen foreslår å stramme inn i den skattemessige behandlingen av losjiutgifter ved tjenestereiser i utlandet. I de tilfellene dekning av losjiutgifter gir et overskudd, må dette betraktes som avlønning og skattlegges deretter er forslaget.

Regjeringen ønsker også å rydde opp i «snikskatter» og uttaler at gebyrer fra offentlige tjenester ikke skal være høyere enn kostnadene ved å produsere disse.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere