(Estate Nyheter): – I prosjektet legges det opp til høy utnyttelse, bymessig utvikling og nye byrom i tråd med kommuneplanen, skriver konsulentselskapet COWI på vegne av OBOS i bestillingen av oppstartsmøtet hos Plan- og bygningsetaten.

OBOS kjøpte eiendommen i 2015, og nåværende konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj uttalte at dette er en meget attraktiv utviklingstomt. ”Men først skal vi drifte og forvalte eiendommen på en best mulig måte i årene fremover”, påpekte han med bakgrunn i at Schibsted-konsernet da hadde en leiekontrakt på 10 år med opsjon på 3 ganger 5 år. Det skriver Estate Nyheter.

LES også: Rekord: Obos-leilighet til 26 millioner
OG her: Finanssjefer varsler mulig boligprissjokk

Til tross for den lange gjenværende leietiden, er altså OBOS allerede godt i gang med reguleringsarbeidet.

– Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligbebyggelse på eiendommen, samt et nytt offentlig tilgjengelig parkstrøk med tilknyttet utadrettet virksomhet. Planforslaget er en viktig brikke i utviklingen av Nydalen gjennom Masterplan Nydalen Pluss, skriver COWI.

Visjonen for Nydalen Pluss er å skape et mer levende og attraktivt byområde i Nydalen, med aktivitet døgnet rundt. Det planlegges en gjennomgående fortetting med blandede funksjoner som fortsatt vil styrke den nord-syd gående akse langs elven. I tillegg skal dette understøtte en dynamisk knutepunktutvikling mellom Nydalen og Storo langs en ny øst-vest gående fortetting, som vil skape synergi og bedre sammenheng med nye byrom, forbindelser og aktiviteter.

LES mer: OBOS-prisene opp nær 30 prosent
OG: Boligkonge sjokkert av prisøkningen

Artikkelen fortsetter under videoen

HTML EMBED
embedNAvideo("BWBTY-9QXvFc2wftaxUASw", false)

I tillegg til ca. 1.100 boliger foreslår OBOS at deler av første etasje blir benyttet til forretning, bevertning, tjenesteyting og kultur. I tillegg skal det avsettes arealer til offentlige trafikkområder, grøntstruktur og fellesarealer, skriver Estate Nyheter.

– Ny bebyggelse foreslås bygd opp som oppbrutte bygårdstrukturer med base på 5-8 etasjer med høye punkter (add-on’s) på 4-5 etasjer. Maksimalt foreslått høyde er 12 etasjer. Det legges opp til bygningsvolumer i forskjellige høyder for å skape variasjon i gatebildet og tilpasse seg til omgivelsene, skriver COWI.

OBOS foreslår å bygge totalt 98.000 kvadratmeter BTA på den 43,7 mål store tomten, som er beliggende like øst for BI og Nydalen sentrum. Mot nord og øst er det primært boligbebyggelse, mens nabotomten mot sør i dag er ubebygget.

– Boligmangelen i Nydalen og Oslo er stor og vil bare øke. Sammen med nabotomten mot sør utgjør dette området et av Norges største utviklingsområder. Med nærhet til sentrum, kollektivtrafikk, arbeidsplasser, natur og handel er boligbebyggelse på Sandakerveien 121 en naturlig og opplagt utvidelse av Nydalen, mener OBOS.