Til tross for en nedbørsfattig sommer i fjor, gikk det ikke så verst med økonomien i kraftselskapene. Agder Energi, for eksempel, hadde et akkumulert driftsresultat på én milliard i tredje kvartal 2018.

Selskapet forklarer dette hovedsakelig med stor vekst i inntektene fra vannkraftproduksjon. Og prognosene for 2019 er lysende: “årskontrakten for 2019 har steget med 43 prosent”, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Markedsprisen for vannkraft har vært på toppnivå så langt i vinter - det er bra for kraftselskapene, men betyr også at innbyggerne opplever strømpriser som kan ende opp på omtrent det dobbelte av fjorårsprisene.

Nettavisen har spurt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg hva han synes om det.

- Vi har et markedsbasert system. Prisen går opp og ned. De siste årene har dette fungert på en god måte for kundene. Vi har hatt en lang periode med lave strømpriser, nå er de høye, sier Freiberg til Nettavisen Økonomi.

Skylder på været i fjor

Ifølge statsråden er det i all hovedsak én årsak til at strømprisene er så høye nå:

- På grunn av vannkraften har vi hele tiden hatt et væravhengig kraftsystem. Og en stor del av forklaringen på dagens priser er fjorårets spesielle værsituasjon. En lang og kald vinter og en rekordvarm og tørr sommer med lite vann i vannmagasinene. Nå er snømengdene mindre enn normalt i Norden. Derfor er det dyr strøm nå.

- Fagekspertisen i NVE peker på at det primært er høye kullkraftpriser som drar opp vannkraftprisen - vi øker eksporten når prisene er høye, men da blir det samtidig høyere strømpriser til kunder og industri i Norge, siden vi følger europeisk markedspris i spotmarkedet?

- Været i Norge har veldig mye å si. Tidspunktet snøen smelter på påvirker strømprisen. Vi hadde ikke et normalt år i fjor . Det har påvirket prisene, også nå. Er det kaldt, må vi importere kraft vi for å kompensere. Fordi vi er en del av et nordisk kraftsystem som er bundet sammen med Europa, påvirkes vi også av høyere priser på kull og klimakvoter, slik NVE påpeker. De siste ukene har vi hatt en netto import av strøm. Det er altså ikke én ting som påvirker strømprisene, men været i Norge har vært en av flere årsaker, sier olje- og energiministeren.

- Nok strøm til industrien

- Leder i Energi Industri, Frode Alfheim, mener situasjonen i kraftmarkedet bidrar til uforutsigbare rammebetingelser for industrien - hva vil du gjøre for å sikre større forutsigbarhet i energiforsyningen til industrien?

- Jeg mener at vi har et godt system med høy forsyningssikkerhet gjennom det nordiske kraftsamarbeidet og tilknytningen til Europa . Industrien vet at det er strøm nok til produksjon hver dag. Jeg registrerer Alfheims bekymring, men jeg er uenig i premisset om at kraftprodusentene har solgt ut sin kraft og at det er dette som skaper dagens situasjon. Den spesielle værsituasjonen vi har hatt utgjør en god del av forklaringen på strømprisen. Enhver kraftprodusent som har fått konsesjon må ta beslutninger under usikkerhet. Han må også følge regulerte krav til magasinfylling. Det er ikke fritt fram for en kraftprodusent å bestemme dette selv.

Sammenlignet med alternativert, er dagens system gunstig, mener Freiberg.

- Det norske systemet vi har, har tjent industrien godt. Alternativet ville vært bygge strømsystem som er annerledes i kapasitet og mengde. Nå er vi opptatt av å gi konsesjoner til aktører med fornybar energi og nye produksjonsmetoder som vil bidra til mer kraft inn i systemet.

- Vi tåler toppene

- Staten får merinntekter som følge av skyhøye strømpriser, siden momsen følger prissvingningene - gir det mening at Staten blir spekulantvinner i energimarkedet?

- Men når strømprisene går ned, faller inntektene. Dessuten ble elavgiften redusert for 2019. Summen av tilgjengelig kraft i Norge påvirker strømprisen. Utvekslingen med Norden og resten av Europa gjør oss i stand til å ta topper i ekstreme situasjoner.

Freiberg understreker gfijen at han oppfatter svingningene det siste året som værforskyldt:

- Den værsituasjonen vi har vært inne i, og som jeg tror forklarer mye av svingningene, er ikke innafor en normalsituasjon . Og sånn vil det være fra tid til annen - men vi kan putte mer kraft inn i systemene for å påvirke dette over tid.