Slik klager du på skatten

Foto: Scanpix

Er du misfornøyd med utfallet i årets skatteoppgjør har du full klagerett. Her er retningslinjene.

18.04.06 13:43

Det viktigste å skrive seg bak øret er leveringsfristen, som er tre uker etter at skattelisten legges ut.

Får du skatteoppgjøret i juni, må du levere klagen din innen 10. august. De som får skatteoppgjør i oktober, har frist til 27. oktober.

Ekstraordinære tilfeller
Har du bedt om opplysninger som du trenger for å kunne klage, er klagefristen tre uker etter at du mottar informasjon fra likningskontoret.

Hvis du ikke har mottatt pliktig varsel om endringer i selvangivelsen, er fristen tre uker etter at du ble gjort kjent med endringene. Du kan imidlertid ikke klage mer enn tre år etter inntektsåret.

Dersom du mener likningskontoret ikke har beregnet formue, inntekt eller skatt riktig, kan du også klage på likningen.

Skriftlig med begrunnelse
Du må levere klagen skriftlig, og det må komme tydelig frem hva du mener er feil - med begrunnelse.

Klagen kan leveres enten via internett eller per brev. Skal du klage interaktivt, gjør du det på www.skatteetaten.no. Brev med klage sendes til likningskontoret for den kommunen der skatten er skrevet ut.

Det er likningsnemnda, eller eventuelt likningskontoret, som behandler klagen din. Er du uenig i avgjørelsen, kan du klage saken videre til overlikningsnemnda.

Selv om du klager, må du betale restskatten til rett tid.

Ingen regel uten unntak
Likningskontoret må varsle deg om endringer de gjør i selvangivelsen din.

Men i enkelte tilfeller er de ikke pliktet til å varsle. Det kan være ved åpenbare regnefeil, opplagt misforståelse av skatteloven, ved endringer i formue som er lavere enn 20.000 kroner eller ved endringer i inntekt som er lavere enn 1.000 kroner.

I tillegg kan likningskontoret la være å varsle hvis en post som ikke er fradragsgodkjent strykes, så fremt du er varslet om tilsvarende endring tidligere. Det samme gjelder ved endring av en post som er skjønnsmessig fastsatt.

Ingen klagerett
Du kan tape retten til å klage hvis du ikke leverer selvangivelse, eller ikke gir de opplysningene likningsmyndighetene ber om. Dessuten mister du klageretten ved levering av selvangivelse etter fristen.

På baksiden av skatteoppgjøret du har fått i posten står det mer om klagefristene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.