Gå til sidens hovedinnhold

Slik koster samlivsbrudd deg 700.000 kroner

En skilsmisse er tøft på mange måter - ikke minst økonomisk.

Et samlivsbrudd eller skilsmisse er trolige dyrere enn folk flest er klar over. Privatøkonom i Sparebank 1 SMN Endre Jo Reite har sett nærmere på hva det faktisk kan koste å gå fra partneren.

Store ekstrakostnader kan gå med til advokat og reetablering. I tillegg mister man stordriftsfordelen av å være i to eller flere i samme husholdning.

- Bare summen av nåverdi av økt driftskostnad og transaksjonskostnad ved boligbytte for et par med to felles barn anslår jeg til rundt 700.000 kroner, sier privatøkonomen. Han legger til at tallet inkluderer nåverdiberegning av økte årlige utgifter.

- Reetablering nesten umulig

- Før var det mulig for en eller begge partene å reetablere seg med bolig etter et samlivsbrudd. I dag gjør boligmarkedet og kravet til egenkapital det praktisk talt umulig. Når et par splitter opp trenger den som skal flytte ut egenkapital til boligkjøp. Når gjenboende må låne opp for å betale ut egenkapital fra boligen så rakner normalt begge regnestykkene, og de tvinges til å selge, innleder Reite.

Dagens høye boligpriser har gjort at de fleste nå må strekke seg nær tålegrensen for lån for å komme seg inn i boligmarkedet. Single har i stor grad blitt avhengig av hjelp fra foreldre, og par har fått fordelen av at de med to inntekter kan strekke seg lengre for å få drømmeboligen.

- Når par strekker seg opp mot grensen for felles låneevne skaper det samtidig vanskelige situasjoner ved samlivsbrudd, og reetablering etter samlivsbrudd har blitt nærmest umulig for svært mange, sier Reite og viser til følgende kostnader ved samlivsbrudd/skilsmisse:

- Et par som eier felles bolig verdt 3,5 millioner med 70 prosent belåning og som selger denne ved skilsmissen sitter med flere betydelige kostnader knyttet til salget av boligen. Typisk 70.000 kroner til megler, 20.000 til annonsering og 30.000 til diverse flyttekostnader, sier Reite.

Neste post på kostnadssiden er utgifter til å komme seg inn igjen i boligmarkedet, samt økonomiske konsekvenser videre.

- Her har vi to utfall. Enten at begge kjøper hver sin mindre bolig, eller at en kjøper ut den andre som så kjøper en rimeligere bolig. Derso paret selger felles bolig og kjøper hver sin nye mindre bolig – for eksempel til 2,8 millioner, så er det en oppstartskostnad for hver av dem på cirka 100.000 i dokumentavgift, kjøpsomkostninger og diverse, påpeker Reite og legger til at direkte utlegg ved boligbytte vil beløpe seg til noe over 300.000 kroner.

Mister stordriftsfordel

- Når det gjelder driftsutgifter så er det også en betydelig merkostnad dersom paret har barn. Stordriftsfordel i økonomien på cirka 18.000 kroner årlig forsvinner. Samtidig kan vi legge inn at begge får kostnader knyttet til felles barn som i sum langt overstiger det de hadde når de bodde sammen. De trenger begge større plass, og det er også mer dublering av innkjøp og utstyr, sier Reite.

Han anslår en 50 p rosent økning av kostnader til alt av klær og fritidsaktiviteter for felles barn etter skilsmissen. Det betyr en månedskostnad på 4.000 kroner per måned fordelt på de to.

Å komme seg inn igjen i boligmarkedet

I tillegg til det overnevnte kommer det eventuelle verditapet man får knyttet til å ikke komme inn igjen i boligmarkedet hvis boligprisene fortsatt stiger.

- Når begge vil inn igjen i boligmarkedet, og de har strukket seg langt for å kjøpe felles bolig blir det ofte knapphet på egenkapital. Det merkes at 15-prosent-regelen gjør både opplåning til utkjøp av partner og kjøp for den som flytter ut vanskelig. Gjeldsgradskravet på fem ganger inntekt gjør det også vanskelig for en av partene å beholde bolig etter en opplåning for å kjøpe ut partneren, sier Reite.

For å illustrere dette kan vi ta et tenkt eksempel på to single med lik inntekt på 400.000 som søker om lån. Hver for seg kan de i eksemplet få 1.1 million i lån.

- De er heldig og har 15 prosent egenkapital, og kjøper en leilighet sammen til 3,3 millioner, men ved oppsplitting av forholdet vil ingen av dem kunne beholde leiligheten, og ingen av dem vil ha tilstrekkelig betjeningsevne til å kjøpe hver sin leilighet ved salg av den de har kjøpt sammen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Les mer

Norsk islamist hyller Barcelona-terror på Facebook

Les mer

Tajik om sjokkmålingen: - Jeg ser bare én årsak

Reklame

Hva skjer dersom man vinner 925 millioner?