*Nettavisen* Økonomi.

Slik skal Byrådet kutte verdens høyeste taxipriser

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nyguyen Berg (MDG), vil ha en revidering av det statlige yrkestransportregelverket og ønsker at drosjenæringen organiseres uten løyvehavere. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Gjeninnføring av makspris og skroting av løyveordningen er to av tiltakene Oslo samferdselsbyråd tar til orde for.

02.12.15 11:13

Tidligere i dag skrev Nettavisen om taxigründer Roger Dørum Pettersen som i over ti år har kjempet forgjeves for å komme inn på drosjemarkedet i Oslo med et billigkonsept.

I den samme artikkelen går det frem at taxiprisene i Oslo steg kraftig fra 2007 til 2014, og at hovedstaden har verdens høyeste prisnivå på drosjetransport.

Pettersen mener at en deregulering av taxinæringen vil gi økt konkurranse og lavere priser, noe Konkurransetilsynet også støtter. Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Taxiforbund mener imidlertid at det er for mange løyver i dagens marked, og at dette bidrar til det høye prisnivået.

I et blogginnlegg på Nettavisen går Pettersen hardt ut mot Byrådet i Oslo, som han mener driver en «dysfunksjonell styring av taxinæringen».

Nettavisen mener: Slipp drosjenæringen fri før Uber overtar

Makspris kan bli gjeninnført
Lan Marie Nguyen Berg (MDG), som i høst ble byråd for miljø og samferdsel i Oslo, er på ingen måte fornøyd med verken prisnivået eller regelverket for drosjenæringen i hovedstaden.

- Hovedutfordringen er at vi har et adgangsbegrenset marked uten maksprisregulering. Disse to forutsetningene er motstridende, og bidrar til den prisutviklingen vi har hatt i drosjenæringen. En gjeninnføring av maksimalpris for Oslo kommune vil være et enkelt grep for å få bukt med høye drosjetakster, sier Nguyen Berg til Nettavisen.

Hun mener at det er behov for en revidering av det statlige yrkestransportregelverket.

- Yrkestransportloven- og forskriften er lite tilpasset forholdene i en storby som Oslo, noe den manglende konkurransen mellom drosjesentralene er et bevis på, fortsetter Nguyen Berg.

Ønsker organisering med selskaper
Byråden mener at næringen er uhensiktsmessig organisert i dag, med 1780 løyvehavere som enkeltmannsforetak. Byråden tar til orde for en organisering uten løyvehavere.

- I stedet burde den organiseres rundt selskaper, som anskaffer/leaser biler og ansetter sjåfører. Selskapene får da ordinært arbeidsgiveransvar for sjåførene, og sjåførene får mer stabile arbeids- og lønnsvilkår. Konkurransen i markedet vil dreie seg om kunden fremfor løyvehaveren, påpeker Nguyen Berg.

Byrådet ønsker i tillegg strengere kvalifikasjonskrav for næringens utøvere og utvidet kontroll- og sanksjonsmyndighet for løyvemyndigheten.

- Under disse forutsetningene vil det ikke lenger være nødvendig å behovsprøve antall løyver i markedet. Selskapene vil selv kunne regulere hvor mange løyver de til enhver tid bør ha i drift for på den ene siden dekke kundenes drosjebehov og på den annen side ha en økonomisk lønnsom drosjenæring. Med en slik løsning mener vi forholdene vil ligge til rette for en markedsstyrt næring hvor kunden står i fokus, sier Nguyen Berg.

- Konkurrerer mest om løyvehavere
Byrådet holder for tiden på med behovsprøving av antall drosjeløyver.

- Dette er en sammensatt vurdering hvor vi ser på en rekke parametere i næringen, slik som inntekt, antall kjørte kilometer, ledigtid og tomkjøring. Saken er under behandling, og vi kan ikke si noe mer presist om denne nå, fortsetter Nguyen Berg.

Hun mener at det er et paradoks at konkurransen i drosjenæringen i Oslo dreier seg om å knytte til seg løyvehavere fremfor å konkurrere om kunder.

- Det er samtidig påfallende at de ulike sentralene ikke ønsker å profilere seg mer enn de gjør, noe som igjen viser at kundene er lite bevisste når det gjelder valg av drosje. Blant annet er det svært mange som ikke vet at de ulike sentralene har ulike priser. Dette er imidlertid en utfordring næringen selv må løse og ikke en oppgave som ligger til løyvemyndigheten, avslutter Nguyen Berg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.