Slik skal få færre drepte i trafikken

Tente fakler langs E18 i under arrangementet Lys til ettertanke i Stokke i Vestfold. Den nye trafikksikkerhetstiltaksplanen har som mål at antall lys her skal reduseres med 20 prosent.

Tente fakler langs E18 i under arrangementet Lys til ettertanke i Stokke i Vestfold. Den nye trafikksikkerhetstiltaksplanen har som mål at antall lys her skal reduseres med 20 prosent. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Legger frem 122 tiltak.

18.03.14 13:03

Tirsdag ble det lagt frem en ny «nasjonal tiltaksplan» for trafikksikkerhet for de fire årene, som har som mål å redusere antall drepte og hardt skadde på norske veier med 20 prosent.

Planen er et samarbeidsprosjekt mellom Vegvesenet, politiet, Trygg Trafikk, KS, Helsedirektoratet og Utdanningsforbundet, og samler en rekke konkret og mer høytflyvende tiltak og planer for å få ned antall drepte.

– Når vi nå skal redusere antall drepte og hardt skadde med minst 20 prosent innen 2018 er dette kun et delmål. Vi skal enda lenger ned. Ved stortingets behandling av Nasjonal transportplan ble det besluttet at det innen 2024 skal være maksimalt 500 drepte og hardt skadde per år, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Mange enkelttiltak skal få til noe stort

90 av de 122 tiltakene (PDF) er det Vegvesenet som har ansvaret for, noe som i stor grad handler om bedre veier og systemer, mens politiet har en lang rekke tiltak i henhold til kontroll.

– Statens vegvesen lanserer her flere nye trafikksikkerhetsgrep som er viktige bidrag for å nå de ambisiøse målene for planen. Men det er summen av tiltak som er denne planens virkelige styrke. Langsiktighet, samarbeid og systematisk arbeid fra flere aktører over tid er avgjørende. Alle gode krefter står nå samlet og opptrer koordinerte i dette arbeidet, sier vegdirektøren.

Vegvesenet trekker selv frem følgende 13 tiltak som viktigst.

 • Bygge 107 km ny firefelts veg med midtrekkverk som åpnes for trafikk i perioden 2014-2017.
 • Bygge midtrekkverk på 141 km to- og trefelts riksveg i perioden.
 • Utvikle og ta i bruk et registreringsopplegg for å forhindre alvorlige utforkjøringsulykker.
 • Økt satsning på trafikksikkerhetskampanjer.
 • Samarbeide med tungtransportbransjen om prosjektet «Trygg Trailer» for å bedre trafikksikkerhetskulturen i bransjen
 • Tilrettelegge for økt privat øvelseskjøring: Gjennomsnittet i dag er 100 timer, målet er 140 timer innen 2017.
 • Innføre obligatoriske kurs med bruk av ny kjøretøyteknologi for de som mister førerretten i prøveperioden. (i samarbeid med politiet og Trygg Trafikk)
 • Vurdere obligatoriske kurs for bilførere over 75 år
 • Skjerpe kravene for å skrive ut legeattester som fritar for bruk av bilbelte (i samarbeid med Helsedirektoratet)
 • Bruke termografi (varmesøkende kamera) i alle kontroller av tungbil.
 • Arbeide for obligatorisk alkolås ved all skoletransport
 • Arbeide for alkolåsbom på viktige grenseoverganger og ferjesteder.
 • Tilrettelegge 175 km gang og sykkelveg

Forsikringsendring

En legger også opp til at forsikringsbransjen skal dreie sine insentiver mot sikrere biler. I England har for eksempel biler med automatisk nødbrems vesentlig lavere forsikringspremie enn tilsvarende biler uten dette utstyret.

Men tiltaksplanen snakker ikke bare om mer trening og sikrere veier. På tiltaksplanen står også langt mindre konkrete planer, som at Helsedirektoratet «vil arbeide for» at helseforetak rapporterer inn ulykker med personskade og Trygg Trafikk vil «ta kontakt» med studiesteder for lærerutdanning.Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.