NA24.no

Slik tapte Odd Arild millioner på hurtigmat

Odd Arild Halvorsen ble i Bergen tingrett tilkjent 1,95 millioner kroner i erstatning fra franchisegiver Bon Invest AS, men han så aldri noe til pengene. Han og samboeren Eva Tronrud fatter ikke hvorfor Norgesgruppen, som var medeier hele driftsperioden, ikke satte en stopper for det urimelige franchisekonseptet.
Odd Arild Halvorsen ble i Bergen tingrett tilkjent 1,95 millioner kroner i erstatning fra franchisegiver Bon Invest AS, men han så aldri noe til pengene. Han og samboeren Eva Tronrud fatter ikke hvorfor Norgesgruppen, som var medeier hele driftsperioden, ikke satte en stopper for det urimelige franchisekonseptet. Foto: Stian Hæreid Espeland (Vest24)
Sist oppdatert:
– På det verste måtte jeg låne 10.000 kroner av min sønns konfirmasjonspenger.

Odd Arild Halvorsen har tapt flere millioner kroner på Bon Appétit-kjeden, skriver Vest24.

Retten har fastslått at konseptet til Bon Invest AS og Norgesgruppen var umulig å tjene penger på, men seieren i retten hjalp ikke det spor.

Marerittet starter
7. januar 2003. Denne dagen skriver Odd Arild Halvorsen signaturen han angrer mest på i hele sitt liv.

Franchiseavtalen mellom Bergen-baserte Bon Invest AS og Odd Arild Halvorsen AS blir et faktum.

En avtale som skal koste familien en hytte i Hedmark og to boliger på Jessheim. En avtale som ikke bare får alvorlige økonomiske konsekvenser, men som også tærer på psyken og forholdet til samboeren. Vennene fordufter også.

– Dette har vært et jævla kjør, sier han om driftsperioden i hurtigmatkjeden Bon Appétit og tiden som fulgte.

Unik rettsavgjørelse
En franchise-avtale innebærer at en lokal driver, en franchisetaker, får retten til å drive et allerede etablert forretningskonsept, i dette tilfellet to Bon Appétit-restauranter. Historien til Halvorsen illustrerer et utbredt problem i norsk varehandel – hvordan franchisegivere får privatpersoner til å bære all økonomisk risiko for dem som franchisetakere.

Samtidig er Halvorsens sak unik.

– For første gang noensinne fikk vi en rettskraftig dom som underkjenner et franchisekonsept som urimelig for franchisetaker. Dommen slår fast at det er umulig å skape lønnsomhet på de forretningsmessige vilkårene i avtalen, sier Torkjell Solbø, advokaten som representerte Halvorsen i retten.

Samboeren jobbet dugnad
Halvorsen drev utsalg i den landsdekkende fast food-kjeden Bon Appétit på Jessheim fra august 2003 til juli 2008 og på Lillestrøm fra oktober 2004 til mars 2005.

Fakta: Dette er saken:

Klikk for å åpne faktaboksen
 

* Odd Arild Halvorsen er en av flere titalls franchisetakere som har tapt store penger på hurtigmatkjeden Bon Appétit.

* Halvorsen følte seg lurt opp i stry og tok ut søksmål mot franchisegiver Bon Invest AS.

* I Bergen tingrett ble Bon Invest AS ved styreleder og eier Per Ivar Grung i 2012 dømt til å betale Halvorsen 1,95 millioner kroner i erstatning. Disse pengene så imidlertid Halvorsen aldri noe til.

* I 15 år, fra 1996 til 2011, var Norgesgruppen Servicehandel aksjonær i Bon Invest AS med 50 prosent av aksjene.

* Få måneder etter Halvorsens varsel om erstatningskrav mot Bon Invest og før saken kom opp for retten, besluttet Norgesgruppen å tre ut av selskapet.

* I en omstridt avtale overlot Norgesgruppen aksjene til Per Ivar Grung vederlagsfritt og etterga til sammen over 6,5 millioner kroner i gjeld på visse betingelser. Norgesgruppen var derfor ikke part i rettssaken mot Halvorsen.

* Et drøyt halvår etter seieren i retten, slås Bon Invest konkurs. Det er ikke midler i boet til å dekke Halvorsens pengekrav.

* Halvorsen fortsetter kampen gjennom privatrettslige søksmål mot de tidligere styrelederne i Bon Invest AS, Stig Brattlie og Per Ivar Grung.

Samlet gikk serveringsstedene med over to millioner kroner i underskudd. I snitt tilsvarer det et årlig driftsunderskudd på rundt 400 000 kroner.

Som franchisetaker skaffet Halvorsen all nødvendig kapital for etableringen og driften, blant annet gjennom salg av hytten han eide, gjennom opptak av flere private banklån og ved å stille personlig garanti for selskapets gjeld.

Halvorsen har til sammen skutt inn 550 000 kroner som aksjekapital i selskapet, samt totalt 1,5 millioner i ansvarlig lånekapital. I tillegg stilte Halvorsens samboer sine private midler til disposisjon for selskapet.

Samboeren har gjennom hele driftsperioden arbeidet ulønnet på serveringsstedene, mens Halvorsen har tatt ut en lønn på inntil 280 000 kroner i året.

Tilkjent 1,9 millioner
Under rettssaken i Bergen tingrett anførte motparten at det var Halvorsen som tok kontakt og initiativ til franchisedrift, ikke omvendt.

Halvorsen ble gitt full mulighet for å vurdere sine fortjenestemuligheter i franchisekonseptet.

Advokat Jan Ohldieck argumenterte på vegne av Bon Invest-leder Per Ivar Grung for at det aktuelle tapet blant annet ble til gjennom «ukloke» driftsmessige beslutninger truffet av Halvorsen.

Men i dommen blir det presisert at ingen slike driftsmessige feil er sannsynliggjort for retten.

Videre vektlegger dommeren at omsetningen for alle driftsårene var samsvarende med budsjettene med helt «ubetydelige» avvik.

Dommeren gjør et poeng av at Halvorsen ikke hadde bransjeerfaring, mens Grung hadde drevet franchisevirksomhet på ulike nivåer siden 1986.

Alle hadde tapt penger
Dommeren legger også til grunn at Grung ved avtaleinngåelsen var kjent med at samtlige franchisetakere over en periode på over 20 år hadde gått med økonomisk tap.

«To franchisetakere hadde gått med overskudd, men disse hadde ikke drevet på samme vilkår som de øvrige franchisetakerne.»

Retten konkluderer med at avtalen må anses som «en uaktsom skadeforvoldelse der Bon Invest AS må holdes erstatningsmessig ansvarlig for det tapet som har oppstått.»

24. februar 2012 ble dommen avsagt i Bergen tingrett. Bon Invest AS ved styreleder Per Ivar Grung ble dømt til å betale 1 957 644 kroner til Odd Arild Halvorsen, samt saksomkostninger på 451 762 kroner.

Erstatningspengene så Halvorsen aldri noe til.

Sivilrettslige søksmål
Snaut syv måneder senere, 10. september 2012, ble det nemlig åpnet konkurs i Bon Invest AS.

Ved konkursåpning drev selskapet utsalg i Arken i Åsane, i Florø, på Brann Stadion og i Eikedalen. Som BA har skrevet før, tapte kreditorene i overkant av 6,6 millioner kroner på konkursen, ifølge bostyrers rapport.

Halvorsen var en av de berørte kreditorene. Kravet hans ble meldt inn i konkursboet, men andre prioriterte krav kom foran i rekken, og det var ikke nok midler i boet til at han fikk pengene sine.

Dette var noe Halvorsen fryktet på forhånd. Av den grunn hadde han allerede tatt ut stevning mot Per Ivar Grung personlig. Det samme gjaldt for Stig Brattlie, som var styreleder da franchiseavtalen med Bon Invest ble inngått.

Halvorsens krav mot Grung og Brattlie ble i første rettsinstans avvist grunnet foreldelse, og anket. Ankesaken mot Brattlie ble først nektet fremmet i Borgarting lagmannsrett, men i forrige uke opphevet Høyesteretts ankeutvalg lagmannsrettens beslutning. Ankesaken mot Grung skal behandles i Gulating lagmannsrett denne uken.

- Lånte fra konfirmant
På det meste var Bon Invest AS franchisegiver til 40 spisesteder i Norge. Halvorsen sier han kjemper både på egne vegne og på vegne av alle andre som har tapt penger på franchiseopplegget. Dette er også grunnen til at han gikk rettens vei.

– På det verste måtte jeg låne 10.000 kroner av min sønns konfirmasjonspenger. De pengene skylder jeg ham fortsatt, sier Halvorsen.

Da samboeren i oktober 2010 fikk 300.000 kroner i erstatning etter en trafikkskade, ble hele beløpet brukt opp på et blunk for å gjøre opp gamle utleggsforretninger.

– Utrolig at hun har holdt ut med meg, sier han.

I hjemmet deres på Nannestad klarer ikke Eva Tronrud å holde tårene tilbake når hun beskriver situasjonen.

– Helt forferdelig, sier hun med gråtkvalt stemme.

– Det preger en å leve på kreditt fra måned til måned. Heldigvis har vi en sterk psyke, sier Halvorsen.

Huset deres på Nannestad har en tomt som kan skilles ut. Tomten er brukt til å stille sikkerhet i banken.

Norgesgruppen Servering AS ble i 1996 aksjonær i Bon Invest med 50 prosent av aksjene. Den resterende aksjeposten var eiet av Pig Invest AS, et selskap heleid av Per Ivar Grung. I forbindelse med en avtale om refinansiering av Bon Invest AS i 2011, ble Pig Invest AS den 23. september 2011 eneaksjonær i selskapet. På vegne av Norgesgruppen satt Stig Brattlie som styreleder frem til 14. august 2007. Han ble erstattet av Norgesgruppens Marianne Ødegaard Ribe. Hun var styreleder frem til 5. oktober 2011. Da ble Per Ivar Grung enestyre.


Familien sliter fremdeles med å dekke løpende forpliktelser etter konkursen i Odd Arild Halvorsen AS i juli 2008. Ifølge borapporten hefter Halvorsen garantimessig for udekkede krav mot selskapet på 1,4 millioner kroner. Advokatsalær er en annen stor utgiftspost, men Halvorsen lar seg ikke stoppe.

– Jeg skal stå løpet ut, sier han bestemt.

- Fikk anbefaling
BA stiller paret spørsmålet de har stilt seg selv så ofte:

– Hvordan kunne dette skje?

– Jeg har kremmerånd i meg og ville starte noe nytt, innleder Halvorsen.

Via en bekjent i Norgesgruppen fikk han høsten 2002 høre om Bon Appétit-kjeden.

– Det hørtes interessant ut, fordi de hadde Norgesgruppen i ryggen. Jeg hadde aldri skrevet under hvis ikke. Jeg hadde veldig tiltro til Norgesgruppen.

– Den gang, er han snar med å legge til.

Han kontaktet bergenseren Per Ivar Grung for å drøfte mulighetene for å etablere Bon Appétit på Jessheim. Sammen dro de på studietur til Drammen for å se på spisestedet der, forteller han.

– Interiøret så stilig ut, minnes han.

Ukjent bransje
Før avtalen med Bon Invest ble inngått, livnærte Halvorsen seg av jobben som bilselger hos Bertel O. Steen og drift av et par solstudioer på Jessheim.

Dagligvaremarkedet kjente han etter mange år i Tine og Stabburet, men hurtigmatbransjen var nokså fremmed for ham.

Ifølge Halvorsen hadde Grung sagt at etableringskostnadene ville komme på cirka én million kroner. I stedet kostet inngangsbilletten nærmere 1,7 millioner kroner, et beløp Halvorsen betalte for i sin helhet.

– Egentlig ble jeg lurt allerede før vi var begynt, sier Halvorsen i dag.

Han sier det var Grung som overtalte ham til å starte opp i Lillestrøm også. Argumentet var at det var lettere å tjene penger ved å drive to steder.

– Stordriftsfordeler, sukker han.

Realiteten ble en helt annen. Kundene uteble.

– Jeg husker at jeg hadde en omsetning på 400 kroner dagen på det verste. Jeg måtte betale ut lønn til ansatte fra egen lomme, fordi vi hadde tragisk svak driftsinntekt. Jeg hadde ikke samvittighet til annet, sier han.

Franchiseavtalen gikk blant annet ut på Bon Invest AS var berettiget til en franchiseavgift på fire prosent av netto omsetning.

BA er kjent med at Halvorsen, i likhet med øvrige franchisetakere, var forpliktet til å handle varer hos Norgesgruppens engrosselskap, Asko.

Innkjøpsprisene var likevel høyere for Bon-franchisetakerne enn for kunder utenfor Bon Invest.

På denne måten var Norgesgruppen-konsernet sikret gode inntekter uavhengig av Bon Invests lønnsomhet. I tillegg var det avtalefestet at alle bonusordninger hos andre leverandører, som Coca Cola og Hennig Olsen Is, skulle tilfalle Bon Invest AS.

– Det var billigere å handle Cola hos en pakistaner på Grønland, sier Halvorsen oppgitt.

Odd Arild Halvorsen utenfor lokalene han tidligere drev Bon Appétit i Lillestrøm.


Tvunget til å selge

– Det er sårt å være her, sier han idet vi svinger inn i Såvegen på Jessheim.

Han viser oss toppleilighetene som skulle sikre pensjonisttilværelsen. Den ene skulle han bo i, den andre skulle leies ut. Slik gikk det ikke.

– Banken forlangte at jeg tok affære. Jeg måtte selge, sier han.

Leilighetene ble riktig nok solgt med omtrent en halv million kroner i fortjeneste.

– Pengene ble dyttet rett i sluket.

Trodde alle andre tjente penger
Halvorsen blir konfrontert med at han inngikk franchiseavtalen med helt åpne øyne.

– Du kan vel ikke plassere all skyld hos andre?

– Nei, men jeg trodde jo lenge at det bare var jeg som ikke fikk det til, at alle de andre tjente gode penger på Bon Appétit. Bare spytt inn mer penger. Det vil snu. Grung var veldig overbevisende, svarer Halvorsen.

– Når du sitter med gjørme opp til knærne, vil du så gjerne tro på ham, fortsetter han.

Lenge anså han Per Ivar Grung som en kamerat, forteller han.

– Per Ivar har lurt meg trill rundt i alle år. Jeg stolte på både ham og Norgesgruppen så altfor lenge. Helt til jeg fikk vite at alle franchisetakerne tapte mye penger, sier han.

Odd Arild Halvorsens skjebne har vært diskutert helt til topps i den søkkrike og innflytelsesrike Johannson-familien, som eier og kontrollerer Norgesgruppen.

Bestefar Knut Hartvig Johannson er fremdeles styreleder, men har overlatt milliardverdiene til sine barn og barnebarn.

I et svarbrev til Halvorsen, responderer administrerende direktør Marianne Ødegaard Ribe i Norgesgruppen Servicehandel på Knut Hartvig Johannsons vegne. Hun skriver at «både Norgesgruppen Servicehandel og deres ansatte har gjennom hele perioden som henholdsvis aksjonær og styremedlemmer i Bon Invest AS, etter vårt syn opptrådt ryddig og – i tråd med opprinnelig målsetting og intensjon – søkt å gjøre Bon Appetit til et lønnsomt konsept for alle parter.»

– Ekstremt provoserende, synes Halvorsen.

– At Norgesgruppen bare kan se på at en etter en går konkurs?

Han stønner.

– Arrogansen irriterer meg noe helt vanvittig.

- Stakk ut bakdøren
Halvorsen synes det er særs påfallende at Norgesgruppen, etter 15 år som medeier, i 2011 valgte å gå ut av Bon Invest AS etter at Halvorsens advokat sendte prosessvarsel om stevning mot selskapet.

Det førte til at Norgesgruppen ikke var part i tvistesaken som kom opp for retten.

– Norgesgruppen stakk ut bakdøren, fordi de visste at de hadde en dårlig sak. De ville ikke bli stilt i et kritisk lys. Med tap i retten visste Norgesgruppen at flere titalls andre franchisetakere ville banket på døren for å få pengene sine, sier Halvorsen.

I borevisors innberetning til Bergen tingrett, blir avtalen Halvorsen snakker om beskrevet.

Fikk aksjene gratis
Norgesgruppen Servicehandel AS beskrev årsaken til exit med at Bon Invest AS ligger utenfor fremtidige utviklings- og investeringsplaner.

Aksjene ble overdratt til Per Ivar Grungs selskap Pig Invest AS vederlagsfritt. I tillegg etterga Norgesgruppen ASA og konsernets engrosselskap Asko Vest AS gjeld på henholdsvis 5,452 millioner og 1,109 millioner kroner.

Forutsettingen for aksjeoverdragelsen og gjeldsettergivelsen var at Pig Invest AS sørget for tilførsel av 1,498 millioner kroner til Bon Invest.

Ifølge borevisor var det kun Norgesgruppen som innfridde sine forpliktelser.

Borevisor mener det er sterkt kritikkverdig at det mangler 1,1 millioner av det Per Ivar Grung skulle bidra med. Grung får også kritikk for at han ikke begjærte oppbud høsten 2011 da han ikke gjennomførte sin del av refinansieringsavtalen.

Borevisor skriver også i sin rapport noe som kan oppfattes som kritikk av styret for ikke å ha behandlet Odd Arild Halvorsens stevning mot Bon Invest på en forsvarlig måte.

Etter at borevisors innberetning var avgitt 02.01.13 kom advokat Trond Sanfelt på vegne av Norgesgruppen med sterke innvendinger til borevisors rapport.

Bostyrer Arne Laastad valgte å ta med alle kommentarene fra advokat Sanfelt i sin helhet i sluttinnberetningen. Her er et lite utdrag:

«NorgesGruppen Servicehandel har overhodet ikke flyktet ut av selskapet på bakgrunn av prosessvarselet, og styret mottok ingen opplysninger som ga grunn til å ta forbehold i regnskapsavleggelsen for 2010. Stevningen ble tilsendt 30.06.2011, og grunnet ferietid ble det ikke avholdt styremøte før den 23.09.2011, hvor hovedtema er endring av styret på bakgrunn av salg av NorgesGruppen Servicehandels aksjer til PIG Invest. Som det følger av ovennevnte, ble altså Marianne Ødegaard Ribe ikke kjent med stevningen før i september 2011, dvs. parallelt med NorgesGruppen Servicehandels uttreden av styret. Det var da det nye styrets oppgave å følge opp saken videre.»

Halvorsen fester ikke mye lit til denne forklaringen.

– En lang ferie må jeg si, og dessuten fikk hun vite om stevningen lenge før. Nei, det forbauser meg virkelig at Norgesgruppen ikke ryddet opp. I stedet satt de og så på at vanlige folk tapte mye penger og stakk fra ansvaret, sier Halvorsen.

– Jeg håper at rettferdigheten seirer en dag, sier samboeren Eva Tronrud.

- Ikke riktig å si noe nå
Da Vest24 stilte Norgesgruppen en rekke kritiske spørsmål vedrørende selskapets håndtering av franchisekonseptet som medeeier i Bon Invest i 15 år, ønsket ikke Norgesgruppen å svare.

– Dette er en kompleks sak som fortsatt verserer i rettssystemet. Det blir derfor ikke riktig av oss å gi noen ytterligere kommentar før retten har sagt sitt og saken er avsluttet, skriver kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen ASA i en epost til Vest24.

Per Ivar Grungs advokat, Jan Ohldieck, henviser til Grung for kommentarer, men Grung har ikke svart på noen av Vest24s henvendelser.

Les flere saker i Vest24

Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere