Du fikk kanskje med deg forsøket med selvkjørende busser i Kongsberg våren 2018? Og du har sikkert hørt at det er bråk rundt kinesiske Huawei på grunn av mistanke om spionasjeforsøk via 5G? Teknologiindustrien varsler intet mindre enn en revolusjon, når det nye nettet er godt etablert - i helsesektoren, transportnæringen og fabrikkindustrien. Men 5G får store ringvirkninger også i forbrukermarkedet.

Neste år blir 5G-nettet tilgjengelig for de første privatkundene, men det skjer ikke over natta. Petter Aglen, ansvarlig arkitekt for mobil Telenor Norge, antar at det kommer til å ta 7-10 år før alle har 5G:

- Telenor har startet 5G-pilotering og kommer til å utvide piloteringen i 2019. Vi planlegger å lansere 5G i 2020, sted og omfang vil kommuniseres senere i år, sier Aglen.

De tettbygdene strøkene står først i utbyggingskøen. Hvordan priser, abonnementer og sånt vil se ut, vil ikke teleselskapet si noe om før 2020 nærmer seg.

130 ganger raskere mobilnett

Mens 3G, eller UMTS (noen som husker den forkortelsen..?), markerte muligheten for å behandle data på mobilen, sørget 4G for at det ble fart og kapasitet nok i mobilnettet til å få noe ut av appene som begynte å komme for fullt etter at Iphone kom på markedet i 2007 og revolusjonerte grensesnittet på telefonen.

Men 5G får vi en eventyrlig hastighet og langt raskere responstid, som åpner mulighet for nye bruksområder, for eksempel betyr at selvkjørende bilder kan kommunisere med hverandre. For forbrukerne betyr 5G en realisering av "tingenes internett" - og helt nye muligheter for kuntig intelligens og utvidet virkeliget.

Seniorforsker Stig Pedersen ved Sintef forklarer hastigheten slik:

- Hastighet er vel det som vil bety mest for forbrukerne. 4G gir jo god kapasitet også for datatrafikk, men løser ikke problemet med godt nett for mange folk på lite plass. 5G skal gi langt høyere hastigheter, og vil løse dette problemet.

ITU, den internasjonale tele-unionen, har definert 20 Gbps og responstid på ett millisekund som standardkrav for 5G - i 2018 ble det demonstrert opptil 35 Gbps i tester utført av blant andre Huawei, ifølge et kompendium fra ITU.

Til sammenlikning oppgis 4G-nettet (LTE) å ha en maksimal hastighet på 150 Mbit per sekund. Det betyr at 5G-nettet kan gi opp mot 130 ganger større hastighet.

Ifølge Petter Aglen, ansvarlig arkitekt for mobil i Telenor Norge, er likevel 20 Gbps mest en testhastighet som skal vise hva 5G-nettet kan levere. For mobiler og liknende er ikke dette realistisk på en god stund:

- Vi kan vente oss 1-2 Gbps maksimalt. Det skyldes også brukerutstyret - for det er begrenset hva en mobiltelefon eller pc er laget for å støtte. Men 100 Mbit per sekund på en smarttelefon på gata er et krav.

Omfanget av basestasjoner og brukere i området vil alltid påvirke hastigheten, understreker Aglen.

Kan erstatte bredbånd

- Vil 5G bli en konkurrent til eksisterende bredbånd?

- Definitivt, hvis man får nok kapasitet, men det handler om å levere store nok hastigheter til mange nok. I tettbygde strøk med mye blokkbebyggelse, for eksempel, kan det jo bli en utfordring hvis samtlige bruker 5G i stedet for fiber, sier Stig Pedersen.

- Vi tror fortsatt at fiber er en preferert løsning. Men 5G være et interessant alternativ. Vi har testet dette i Kongsberg, tilbakemeldigene er at det funker. Det er kapasiteten i teknologien, mer enn i nettet, som begenser mulighetene, sier Aglen i Telenor.

Tingenes internett

- Det andre, som er helt nytt, er "Internet of Things". 5G innebærer en radioteknologi som gir raske frekvenser med høy kapasitet. Masse små sensorer kan da sende data fra seg; det kan dreie seg om små mengder, men hyppige sendinger, sier Pedersen.

Vil vil få nye basestasjoner og radiofrekvenser som er øremerket for dette formålet.

- Det er ikke mobilen som vil bli utstyrt med dette, men vi kommer til å få masse duppediter som kan sende data - for eksempel på Clas Ohlson. Dedikert infrastruktur med basesystemer, servere, databehandling gir helt nye muligheter, sier Stig Pedersen

Kan endevende industrien

Den tredje delen av 5G, som også er noe helt nytt, er den industrielle biten.

- Dette er også det mest spennende. Med et lynkjapt og pålitelig radionettverk kan vi få robotstyring i en fabrikk, som sensorer og instrumentering på en oljeplattform. Dette kan snu opp ned på forretningsmodeller og endre verdikjeder helt, sier Pedersen.

Vi kan da få dedikerte ressurser øremerket et sykehus, for eksempel. Eller dedikerte nett som deles av to fabrikker. Men radioteknologi er en begrenset ressurs selv om kapasiteten er høy, understreker Pedersen. 5G gir store muligheter hvis teknologien klarer å holde det den lover, mener Pedersen, særlig innen industri og transport (se også faktaboksen). Forskeren nevner vann og avløp, overvåking av strømnettet, nødetaten og Forsvaret.

- Alle samfunnslag blir berørt hvis man lykkes med dette. Nødetaten har jo slitt med teknologi som blir utdatert før den rulles ut, og Forsvaret ser at det tar for lang tid å utvikle egne radiosystem. I motsetning til ikke-standardisert teknologi vil 5G senke terskelen for å ta i bruk nyskapinger, sier Pedersen.