*Nettavisen* Økonomi.

Slik vil han forandre vår arbeidsdag

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil øke bruken av midlertidig ansatte, og løse opp reglene for overtid. Foto: Vegard Grøtt (NTB scanpix)

Arbeidsministeren foreslår en rekke endringer.

12.06.14 08:57


ARBEIDSDEPARTEMENTET (Nettavisen): Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil endre arbeidsmiljøloven.

- Vi ønsker en bred debatt om dette, sa Eriksson til det store presseoppbudet.

De viktigste forslagene innebærer å:

*Øke adgangen til midlertidig ansettelse.

*Myke opp enkelte av arbeidstidreglene:

  • utvide grensene for overtid.
  • utvide muligheten for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, slik at det kan avtales lengre vakter i skift/turnus.
  • gi Arbeidstilsynet utvidet kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger.
  • tillate søndagsarbeid i flere tilfeller, og at det kan avtales hyppigere søndagsarbeid enn i dag.
  • endre beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.
  • heve arbeidsmiljølovens aldersgrense, og begrense eller fjerne bedriftsinterne aldersgrenser.


*Oppheve kollektiv søksmålsrett ved innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak.

*Åpne for tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie.

*Heve strafferammene i arbeidsmiljøloven til bøter eller fengsel inntil ett år, og fengsel i inntil tre år for svært alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Samtidig fjernes straffebestemmelsene for mindre alvorlige forhold.

Reaksjoner
Venstre åpner for å sikre flertall for regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov, også om KrF eventuelt ikke blir med.

– Dette har vi ventet på. Venstre er med på retningen i det forslaget som regjeringen har lagt fram, sier Venstres medlem i arbeids- og sosialkomiteen, Sveinung Rotevatn, til NTB.

HTML EMBED


KrF: - Advarer
KrF, derimot, advarer mot flere av forslagene:

- KrF er opptatt av at flere skal få innpass i arbeidslivet, men da må det sikres et tilstrekkelig vern for fast ansettelse. Forslaget fra regjeringen ivaretar kun arbeidsgiver, og ikke arbeidstaker. KrF mener at fast ansettelse fremdeles skal være hovedregelen, og at retten til fast ansettelse må senkes fra 4 år som er dagens regler, sier KrFs arbeidslivspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad i en pressemelding.

De er også mot søndagsåpne butikker.

Les også: SV: - En god dag for kapitalister og kjeltringer
Les også: Virke: - Regjeringen lytter til oss
Les også: Unio: - Et varslet bakholdsangrep

Regjeringen kommer til å sende endringsforslagene ut på høring før sommeren.

- Historieløst og feil av LO-sjefen
Eriksson avviste kontant kritikken som er kommet fra LO-sjef Gerd Kristiansen:

- Den er både historieløs og feilaktig, og kommer fra Kristiansen, som ønsker å avsette hele den sittende regjeringen, sa han.

Formål
Loven skal gi et vern mot urettmessig utnytting av ansatte. Det skal den fortsette å være, på tross av at arbeidsgiverne nå i større grad skal få bruke midlertidige ansatte.

– Flere undersøkelser viser at midlertidige ansettelser for mange kan være et springbrett inn i arbeidslivet. For en del arbeidstakere som mangler jobberfaring står ikke valget mellom fast jobb og midlertidig ansettelse. Det står mellom midlertidig jobb og ingen jobb, uttaler ministeren i en pressemelding onsdag.


- Trenger mer handlingsrom

Eriksson mener dagens arbeidere trenger mer fleksibilitet enn dagens lov gir. Miniseren Samtidig understreker ministeren at regjeringen vil gjøre det lettere både å komme i jobb og å bli stående lenger i arbeidslivet.

Fakta

Slik vil Eriksson endre loven:

– Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv. Derfor foreslår vi å endre reglene for midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser, sier statsråden.

Samtidig understreker ministeren at regjeringen vil jobbe for at det skal bli lettere både å komme i jobb og å bli stående lenger i arbeidslivet.


Vil ha utsatte grupper inn

Før sommeren vil departementet sende tre alternative lovforslag ut på en høringsrunde. I alle forslagene er det begrensninger som skal hindre misbruk av ordningen, ifølge ministeren.

– Vi må ha regler om midlertidige ansettelser som bidrar til at utsatte grupper i større grad får prøve seg i arbeidslivet, og vise hva de duger til, sier arbeids- og sosialministeren.


Åpner for fengselsstraff

Onsdag kommer det også fram at ministeren ønsker økt kontroll på bruk av utenlandske ansatte. Regjeringen ønsker å endre den såkalte allmenngjøringsloven, og innføre fengselsstraff for arbeidsgivere som bryter loven. Allmenngjøringsloven skal sikre utenlandske arbeidstakere like lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere. Brudd på loven foreslås å gi en straff på inntil ett år fengsels, mens man i særlig grove tilfeller kan idømmes fengsel i inntil to år.

Regjeringen vil også innføre et straffeansvar for den som medvirker til brudd på allmenngjøringsloven. Slik vil de gjøre det mulig også å straffeforfølge oppdragsgivere i Norge.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag