Torsdag legger Miljøpartiet De Grønne (MDG) fram sitt alternative statsbudsjett for 2017, og der legger de opp til store skattekutt.

Partiet vil kutte inntektsskatten med 1,8 milliarder kroner i forhold til det regjeringen foreslår i sitt budsjett.

- Vi reduserer inntektsskatten for de med lavere inntekter av to grunner. Den ene grunnen er at det er veldig lurt av et samfunn å ha forholdsvis små forskjeller. Det er lurt for næringslivet og landets økonomi som helhet, og det er politisk lurt fordi det skaper stabilitet, sier talsperson for Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson, til Nettavisen.

Les også: MDG vil gi bygdefolk sponset elbil

MDG holder pressekonferanse torsdag klokken 09.
Se den direkte her (artikkelen fortsetter under):

I statsbudsjettet foreslår regjeringen skatte- og avgiftslettelser på totalt 2,8 milliarder kroner, og den største lettelsen kommer fra en lavere inntektsskatt, ved at skattesatsen reduseres fra 25 til 24 prosent.

Les også: MDG-topp ut av Oslo-listen

- Skjerme lavtlønte

Hansson mener det er riktig nå å gå lenger enn regjeringens skattekutt.

- Det er rett og slett først og fremst et grep som er fagøkonomisk veldig godt fundert, for å trygge den norske velferdsmodellen, økonomien og næringslivet framover, påpeker han.

Den andre grunnen til MDGs kutt, er å skjerme de med lavest inntekt.

- Det er lurt å konsentrere seg om å bistå lavtlønte, fordi det i tiårene som kommer, selv om det er Frp og Høyre som bestemmer, så kommer en del miljøfientlige varer og tjenester til å bli dyrere. Det er en helt unngåelig konsekvens av Paris-avtalen og andre nasjonale miljøtiltak, sier Hansson.

Han mener det derfor er viktig å bidra til at alle kan være med på det grønne skiftet.

- Når slike varer og tjenester blir dyrere, så rammer det de lavtlønnede hardest. Derfor er det fornuftig å skjerme dem mot det, slik at de er i stand til å gjøre de miljøvennlige valgene og ikke faller utenfor, sier han, og understreker:

- For Miljøpartiet De Grønne er det helt avgjørende at alle er med på det grønne skiftet.

- Hvor skal dere hente inn alle pengene dere vil gi i skattekutt?

- Det vil vi komme tilbake til i morgen, sier MDG-talsmannen.

Les også: Ber MDG-Lan vurdere sykkelforslag

Vil gi klimabelønning

MDG vil også gi alle nordmenn en klimabelønning, med en helt ny ordning som skal gjelde både voksne og barn.

- Vi ønsker at cirka 1500 kroner skal deles ut i året til alle borgere, både vokse og barn. Det er en klimabelønning som vil favorisere folk med lave klimautslipp, og dermed bidra til å gjøre det som regjeringen og Stortinget stort sett har vedtatt, nemlig å vri på adferd og at varer og tjenester som kjøpes går i retning av lavutslipp, forklarer Hansson.

Slik vil MDGs skattekutt virke inn:

* Lavere skatt for inntekter lavere enn 650.000, og høyere skatt for inntekter over. Det vil bety om lag 8000 kroner lavere skatt for familie med to voksne der begge har under middels inntekt.
* Opp til 16.000 kroner i redusert skatt for en trebarnsfamilie med to voksne der begge tjener mindre enn 580.000 kroner. Tallet inkluderer klimabelønning på 1500 kr per pers.
* Om lag 10.000 i skatteøkning for en person med inntekt på 1 million.

Les også: Hansson: - Et svik mot kommende generasjoner

Færre med formueskatt

Partiet forslår dessuten å øke innslagspunktet for formueskatt fra 1,4 til 1,7 millioner kroner.

- Vi kutter i bunn, og øker innslagspunktet for formueskatt noe. Det er for å først og fremst skjerme investeringer i smått næringsliv litt mer, forteller Hansson til Nettavisen, og legger til:

- Dette er ett av mange grep vi har for å stimulere til nytt næringsliv, for å erstatte oljejobbene, sier han.

MDG vil videreføre en lav ligningsverdi for bolig nummer én, men øke skatten på bolig nummer to - for å berense verdien av boliginvesteringer.

- Det igjen for å få flyttet investeringer over i nytt næringsliv, og samtidig begrense prisveksten i boligmarkedet, sier Hansson.

Les også. Venstre vil innføre én ekstra skoletime