*Nettavisen* Økonomi.

Slipper ikke unna «gammel moro»

Frontline skip tank Foto: Frontline Ltd

Fortsatt preger sjøskadeforsikringen resultatene til Unison Forsikring.

23.10.09 09:42

– Skadeforsikringsvirksomheten til Unison Forsikring er fortsatt å betrakte som i en oppstartfase, noe vi har understreket siden restruktureringen av selskapet, skriver administrerende direktør Kåre Ulvin i Unison Forsikring i en melding.

Unison Forsikring fikk et driftsresultat på minus ti millioner i tredje kvartal, sammenlignet med minus 11,1 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Sliter med valutaeffekter
Valutaeffekter fra den avvikende sjøforsikringsvirksomheten bidro negativt i kvartalet. Skadeforsikringsvirksomheten økte premieinntektene til 84,7 millioner i perioden, tilsvarende en vekst på 81 prosent, og viste en positiv underliggende utvikling.

– Til tross for betydelig vekst i kvartalet og hittil i år, er premievolumene fremdeles små i forhold til investeringene som er gjort i infrastruktur og organisasjon. Det vil ta tid å utvikle virksomheten, men vi er godt forberedt på svingninger mellom kvartalene, både i forhold til vekst, lønnsomhet og soliditet, sier administrerende direktør Kåre Ulvin i Unison Forsikring.

Sjøforsikringsvirksomheten
Resultat før skatt endte på minus 14 millioner kroner – mot minus 19,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor – inkludert negative valutaeffekter fra den avviklede sjøforsikringsvirksomheten på 7,9 millioner. Brutto forfalt premie for skadeforsikringsvirksomheten endte på 84,7 millioner, mot 46,8 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Mens virksomhetens driftsresultat endte på minus 4,1 millioner.

– Den underliggende utviklingen i skadeforsikringsvirksomheten var positiv i tredje kvartal, til tross for vi ennå har en høy kostnadsbase i forhold til premievolumet. Jeg er imidlertid fornøyd med veksten i kvartalet, skriver Ulvin.

1.066 millioner
Totalbalansen utgjorde 1.066 millioner, hvorav selskapets totale likviditet utgjør 407 millioner. Kapitaldekningen var 13,8 prosent, mens solvenskapitalen endte på 170,7 millioner, tilsvarende en solvenskapitalandel på 27,2 prosent.

– Arbeidet med å stryke selskapets kapitalsituasjon og risikokapasitet videreføres, heter det.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.