Hele karrieren har geolog William Helland-Hansen drevet med forskning på petroleumsleting. Han jobbet med petroleumsleting i 11 år for Norsk Hydro før han ble professor ved Universitetet i Bergen (UiB), der han jobber den dag i dag. Mye av forskningen har vært finansiert med mål om å bidra til verdiskapning på norsk sokkel gjennom å finne petroleumsressurser.

Men nå sier professoren stopp.

- Hadde du spurt meg for 30 år siden, hadde jeg svart noe annet - men med klimamålene vi har satt oss, og som Norge forplikter seg til, er jeg ukomfortabel med dette arbeidet. Jeg jobber i den delen av verdikjeden der verdiskapningen ligger langt fram i tid, i et tidsrom der vi har forpliktet oss til å være klimanøytrale, og dette kan jeg ikke stå inne for lenger, sier UiB-professoren.

Parisavtalen forplikter Norge til 40 prosent mindre utslipp innen 2030. EU gikk nylig inn for bli klimanøytral innen 2050. Målet er å begrense oppvarmingen til 1,5 grader i forhold til førindustriell tid.

Tidligere denne måneden skrev Helland-Hansen at «nok er nok» i magasinet Harvest og Morgenbladet.

- Oljebransjens klimaargumenter er skalkeskjul

Professoren er fortsatt inne i prosjekter med mål om å finne petroleumsressurser, men kommer ikke til å si ja til flere slike studier. Helland-Hansen slutter ikke i jobben, men vil slutte å bidra til oljeleting.

Helland-Hansen tror neppe han er den eneste i oljebransjen eller akademia som har kvaler med å bidra til Norges letepolitikk, som professoren mener spriker i forhold til klimaforpliktelsene.

- Jeg er i en utrolig privilegert situasjon og kan si det som det er. Mange andre, inkludert forskere som arbeider i oljeindustrien og i forvaltningen, har ikke samme mulighet til å si hva de mener. Derfor benytter jeg meg av muligheten til å si ifra. Jeg ønsker at folk der ute tenker over hva de gjør, sier UiB-professoren.

Flere oljeselskaper og lobbyorganisasjoner, samt Olje- og energidepartementet, framholder at norsk olje og gass spiller en viktig rolle om verden skal nå klimamålene. Equinor-sjef Eldar Sætre sa nylig til Nettavisen Økonomi at norsk oljeproduksjon er bra for norske arbeidsplasser, inntjening og til og med for klima.

- Jeg deler ikke denne oppfatningen, og mener disse er vikarierende argumenter for å kjøre på videre. Det er et skalkeskjul for realitetene. Det er et tankekors at Norge, som har levd godt med olje og høyt velferdsnivå i 50 år, ikke kan vise moderasjon. Vi oppfører oss som om klimamålene ikke eksisterer, sier leteforskeren.

Kommer til å drive med norsk petroleum i over 50 år til

Helland-Hansen viser til at 83 oljefelt er i produksjon per i dag, og at selv hvis all oljeleting hadde stoppet opp, ville Norge fortsatt vært en oljenasjon fram til 2070 og kanskje lenger. Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen kommer i produksjon i november 2019, og kommer etter hvert til å produsere svimlende 600.000 fat per døgn med en fortjeneste på 301 millioner kroner i døgnet i 50 år fremover.

- Mener du vi bør stoppe all leting? Hva med leting nær produserende felt som man kunne koblet opp mot eksisterende infrastruktur?

- Uansett om det er nærme eller langt unna eksisterende infrastruktur, mener jeg at vi har funnet nok. Vi kommer til å være en oljenasjon i mange tiår fremover, og jeg mener at å lete mer nå vil gjøre at klimapolitikken og letepolitikken vil sprike i enda større grad enn den allerede gjør, sier forskeren.

- Gitt at vi sluttet å lete etter olje nå, hvilke alternative energikilder har vi som kan skaffe nok energi? Hvordan skal vi erstatte drivstoff og produkter som olje bidrar til å produsere?

- Først og fremst må vi ikke glemme at vi er en petroleumsnasjon i minst 50 år til på grunnlag av de ressursene som produseres og er planlagt for produksjon. Dernest må vi gjøre alt vi kan for å stimulere til bruk av fossilfri energi som sol og vind. Det gjør vi ikke ved å dele ut rekordmange nye letekonsesjoner for petroleum, sliuk myndighetene nettopp har gjort.

Leteforskeren understreker at han mener mye bra gjøres for å begrense etterspørselen gjennom kvoter og avgifter, hvor hvert land må stå til ansvar for sine utslipp. Han etterlyser samtidig at Norge bør ta ansvar på tilbudssiden også.

- Vi må strupe tilbudet og slutte å lete. Noen må gå foran, og med så mye økonomisk, teknologisk og intellektuell kapital og mulighet for omstilling som vi har i Norge, så bør det være oss, sier Helland-Hansen.

Forskeren sier petroleumsforskningen har en tidløshet som kan være anvendelig i andre næringer både i dag og i framtiden. Kunnskap om jordens oppbygning og prosesser vil alltid være viktig, sier Helland-Hansen.

- Samtidig er det viktig for meg å sette en grense og ikke gi inntrykk av at alt er greit, sier forskeren, som sier han så langt nesten utelukkende har fått støttende tilbakemeldinger fra kolleger og andre for sine synspunkter.