*Nettavisen* Økonomi.

10 lønnsomme grep med dagens negative sparerente

Når avkastningen er lav er det desto viktigere å ha lave kostnader på fondene. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Innskuddsrentene er i dag negative når man trekker ut skatt og inflasjon

Renten på høyrentekontoene er negativ i dag. Her viser deg hva du bør gjøre. Men først legger vi frem beviset for negativ rente:

Storbankenes beste innskuddsrente er i dag 1,6-1,8 prosent. Renteinntekter beskattes med 27 prosent slik: 1,8 % x (1-0,27) = 1,3 %. Men i tillegg spiser inflasjonen av sparepengene dine tilsvarende den prosentvise inflasjonen som er forventet å ligge på omkring 2 prosent de neste årene. Dermed sitter du igjen med en negativ sparerente på 0,7 prosent: 1,3 % - 2,0 % = - 0,7 %.

En mulighet er å bytte til noen av småbankene som lokker med høyere innskuddsrente (her er oversikten). Men selv den beste renten i markedet, som er 2,5 prosent, er ikke høy nok til å gi positiv avkastning.

Måles innskuddsrentene i stedet mot forventet lønnsvekst, taper sparepengene mye kjøpekraft på høyrentekontoen.

Smarte Pengers 10 råd for å utnytte dagens lave rente:

1. Styr unna obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond

Sparing i rentepapirer gir om lag null i avkastning i dag justert for skatt, gebyrer og inflasjon. I tillegg har slike papirer i dag «låst» inn svært lave fremtidige renter. Slike papirer gir kun kursgevinst om rentene faller ytterligere. Potensialet for det er lite, mens potensialet på oppsiden i teorien er ubegrenset. Stiger rentene litt, vil slike papirer falle i verdi. Styr unna nå. Kombinasjonsfond består gjerne av 50/50 aksjefond/obligasjonsfond. Har du gjeld, bør du selge det, nedbetale gjelden med halvparten og sette den andre halvparten i aksjefond. Er du gjeldfri, kan du vurdere å beholde kombinasjonsfondet.

2. Ekstra viktig å unngå høye gebyrer i aksjefond nå

De såkalte aktive aksjefondene tar gjerne 2 prosent i årlige gebyr av hele din aksjefondsformue. Med en en avkastning på 10 prosent, betyr det et 20 prosent jafs av din avkastning. Men forventet avkastning følger rentenivået. I dag er forventet avkastning i aksjemarkedet 6 prosent, mens gebyrene er de samme. Da vil 2 prosent i årlig gebyr forventningsmessig spise 33 prosent av avkastningen din!!! Det er altfor mye. Velg aksjefond med lave gebyr. De dyreste aksjefondene er paradoksalt de nordmenn har mest penger i, og de har 7-8 dobbelt så høye kostnader enn de aller billigste. Kalkulator som beregner kostnadens betydning for avkastningen.

Velg et globalt aksjefond. Oslo Børs har høyere risiko enn verden sett under ett, mens forventet avkastning på Oslo Børs er den samme som for utlandet. Du sprer risikoen bedre ved å velge globalt. Når verden krakker, blir tapet ditt mindre.

3. Behold bankinnskudd om du ikke ønsker risiko

Har du gjeld, bør du ikke ha store beløp som bankinnskudd. Men besparelsen på det er akkurat den samme om innskuddsrenten er null eller positiv. Besparelsen er rentedifferansen mellom lånerenten og innskuddsrenten. Og den er den samme i dag som for ett år siden. Er du gjeldfri og ikke ønsker risiko, er derfor null i rente (etter skatt og inflasjon) like greit som tidligere. Men pass på at du har en av markedets beste innskuddsrenter.

4. Utnytt BSU og ikke bruk pengene

BSU har fortsatt høy rente. Bankene godtar å tape penger på BSU-kontiene fordi de ønsker å kapre unge kunder som forhåpentlig blir der livet ut. Opp til hele 5 prosent BSU-rente får du i dag. Det er fantastisk bra.

Renten på BSU-kontoen er høyere enn lånerenten. Derfor lønner det seg å drøye lengst mulig med å bruke dem. Og da kan du bruke dem til å nedbetale på boliglånet. Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å utsette bruken av BSU-midlene.

Det finnes også et triks for å ta del i den høye BSU-renten uten egentlig å benytte BSU-ordningen.

5. Dyr bil er blitt relativt sett billigere

Kapitalvarer som normalt har en fordyrende kapitalkostnad, er blitt billigere å eie. For eksempel har en dyr bil normalt en kapitalkostnad (boliglånsrente) på 5.000-7.000 kroner årlig. I løpet av fem års eiertid er denne 25.000-35.000 kroner. I dag er den null. En dyrere bil er derfor blitt billigere relativt sett.

6. Betal ned ekstra på lån

Ikke legg dagens lave rente til grunn for dine låneopptak. Vurderer du hytte, båt eller bolig, så anta at rentene etterhvert kan stige. Har du mye gjeld i forhold til husstandens inntekt, gir det risiko. For eksempel dersom en i husstanden blir langvarig syk eller arbeidsledig. Har du høy gjeld, er det derfor fornuftig å utnytte romsligheten som dagens lave rentenivå gir til å nedbetale ekstra på boliglånet. Kalkulator viser hvor raskt lånet nedbetales når du øker innbetalingen på lånet.

Dette gjelder i samme grad for andre som ikke nødvendigvis har så høy gjeld. Det lave rentenivået gir ekstra rom for å spare eller nedbetale mer enn det du ellers ville vært i stand til. Betal alltid ekstra på det dyreste lånet først.

7. Velge fastrente?

Dagens fastrente med bindingstider fra fem år og oppover har steget litt i det siste. Fastrente med tre års binding ligger nesten fortsatt på det gamle bunnrekorden. Tiårsrenten har hele tiden holdt seg en del over de kortere rentebindingene og der i dag derfor ikke veldig attraktiv ut.

Tidspunktet for å binde i fem år eller tre år kan fortsatt vise seg gunstig i ettertid og bør vurderes.

8. Ta deg jobb i offentlig sektor

Det er to typer tjenestepensjon: Ytelsespensjon og innskuddspensjon. Ytelsespensjon, som er standard i offentlig sektor, er blitt mer verdt med dagens lave rentenivå. Arbeidsgiver garanterer nemlig den fremtidige pensjonsutbetalingens størrelse. Denne tjenestepensjonen er derfor blitt dyrere for arbeidsgiver og gunstigere for de ansatte måt mot alle andre pensjonsordninger. Søker du deg over i offentlig sektor kan du nyte godt av dette.

9. Har du innskuddspensjon og vil ha lav risiko, må du spare mer

De fleste arbeidstagere i privat sektor har innskuddspensjon som sin tjenestepensjon. I denne type pensjon har du et konkret oppspart kronebeløp som står og kaster av seg. Du kan selv velge risiko. Har du valgt lav risiko, er pengene plassert i rentepapirer. Da kan du regne med null i avkastning de nærmeste årene og dermed lavere fremtidige pensjonsutbetalinger. Skatt, inflasjon og gebyrer spiser opp den lille renteavkastningen. Målt mot reallønnen vil faktisk pensjonen tape seg i kjøpekraft. Ønsker du samme nivå på pensjonsutbetalingene som før, må du spare mer. Kalkulator som beregner din innskuddspensjon.

10. Har du innskuddspensjon og er villig til høyere risiko, må du velge aksjefond

Ønsker du positiv avkastning på innskuddspensjonen, finnes det ingen annen utvei enn å øke risikoen. Du må bort fra rentepapirer og over i aksjer. Har du mer enn 10 år igjen til pensjonsalder, anbefaler Smarte Penger 100 prosent aksjeandel i innskuddspensjonen. Gå inn på nettsidene til din tjenestepensjonsleverandør, logg deg inn på «Mine sider» og velg høyere andel aksjefond.

Sjekk hvilken aksjeandel du tåler med kalkulator.

Andre Kalkulatorer:

Så mye må du spare i pensjon for å oppnå ønsket utbetaling

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.