Beregn din økonomiske fremtid

En stabil reallønnsøkning sørger for en god privatøkonomisk utvikling for gjennomsnittsnordmannen.

En stabil reallønnsøkning sørger for en god privatøkonomisk utvikling for gjennomsnittsnordmannen. Foto: Paul Weaver (Paul Weaver - Nettavisen)

Så mye vil din disponible inntekt øke i årene fremover.

Utviklingen i lønn, rente, og inflasjon er nøkkelpunktene for å beregne utviklingen i din disponible inntekt. Så godt som alle spådommer om den økonomiske utviklingen spår en stor grad av stabilitet for alle nøkkeltallene.

Nå er det slett ikke sikkert at dette slår til, også spådommer fra makroanalytikere bommer ofte.

Les også: Finn billigste taxi

Slår disse spådommene til, vil dette gi en jevn og fin utvikling i den disponible inntekten.

Tall for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's seneste prognoser for en rekke økonomiske nøkkeltall.

For husholdninger med høy gjeld er det mest interessante at rentenivået vil holde seg stabilt. Boligrenten i 2017 vil bare være 0,1 prosentpoeng høyere enn den er idag.

Spådommer: 2014 2015 2016 2017
Gjennomsnittlig rente i 2013 4,00%
Gjennomsnittlig rente 4,00% 3,90% 3,90% 4,10%
Inflasjonsforutsetning 2,00% 1,70% 1,70% 2,20%
Lønnsendring person 1 3,60% 3,50% 3,70% 3,80%
Lønnsendring person 2 3,60% 3,50% 3,70% 3,80%


Slik blir utviklingen

Ved hjelp av Fremtidsøkonomikalkulatoren har vi beregnet konsekvensene av disse spådommene.

Vi har tatt utgangspunkt i en husholdning med inntekter på 500.000 kroner, og 300.000 kroner.

I tabellen nedenfor har vi sett på hvordan den disponible inntekten utvikler seg med tre forskjellige gjeldsnivåer:

  • Null gjeld
  • To ganger inntekten - 1,6 millioner kroner
  • Tre ganger inntekten - 2,4 millioner kroner

Vi har forutsatt at 40 prosent av inntekten brukes til utgifter der prisstigningen har betydning.

Det er ikke nivået på den disponible inntekten som er poenget her, men hvilken endring som skjer på grunn av forutsetningene for lønnsvekst, inflasjon, og boligrente. Spådommene gjelder for årene 2014 til 2017.

Selv med tre ganger inntekten i gjeld vil den disponible inntekten øke. Den øker fra 207.255 kroner til 241.785 kroner. En økning på omtrent 34.500 kroner på de fire årene.

Siden renten er så godt som lik, vil det være små forskjeller i utviklingen i den disponible inntekten med ulike gjeldsgrader.

Men hvis vi forutsetter at renten øker med 3 prosentpoeng i 2017, ville det medført et fall i den disponible inntekten på over 41.000 kroner. Inntekten i 2017 vil da ligge 16.000 kroner lavere enn den gjør i 2014. Dette gjelder for husholdningen med 2,4 millioner kroner i gjeld.

Ingen gjeld 2014 2015 2016 2017
Lønn per 31.12. for person 1 518 000 536 130 555 967 577 094
Lønn per 31.12. for person 2 310 800 321 678 333 580 345 923
Skatt (samlet) 225 866 238 925 252 480 267 291
Renteutgifter 0 0 0 0
Annet forbruk i kroner 331 520 337 156 342 887 350 431
Disponibel inntekt 277 335 288 691 301 550 313 593
Økning disponibel inntekt 12 262 11 356 12 859 12 042
2 ganger inntekt i gjeld
Lønn per 31.12. for person 1 518 000 536 130 555 967 577 094
Lønn per 31.12. for person 2 310 800 321 678 333 580 345 923
Skatt (samlet) 202 665 215 129 228 277 241 264
Renteutgifter 64 000 62 400 62 400 65 600
Annet forbruk i kroner 331 520 337 156 342 887 350 431
Disponibel inntekt 230 615 243 123 255 982 265 721
Økning disponibel inntekt 12 262 12 508 12 859 9 738
3 ganger inntekt i gjeld
Lønn per 31.12. for person 1 518 000 536 130 555 967 577 094
Lønn per 31.12. for person 2 310 800 321 678 333 580 345 923
Skatt (samlet) 194 025 206 713 219 861 232 400
Renteutgifter 96 000 93 600 93 600 98 400
Annet forbruk i kroner 331 520 337 156 342 887 350 431
Disponibel inntekt 207 255 220 339 233 198 241 785
Økning disponibel inntekt 12 262 13 084 12 859 8 586

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Veed en endring i lønnsnivået vil endringen stort sett være forholdsmessig i forhold til de to inntektene som er brukt ovenfor. Når lønnsøkningen skjer i et område for toppskatt, blir økningen i den disponible inntekten mindre. Toppskatten slår inn med 9 prosent på lønn fra 527.400 kroner (12 prosent fra 857.300 kroner).

Fremtidsøkonomikalkulatoren

Fremtidsøkonomikalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn forskjellige lønnsnivåer,legge inn 1 eller 2 personer, og spådommer for utviklingen i lønn, rente, og inflasjon. Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens). Kalkulatoren tar hensym til skattnivået på lønnen.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for 2014. I de tre neste årene tar skatteberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2014 kan du sammenligne årene 2013 og 2014, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger.

I kalkulatoren Din Økonomi kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag