*Nettavisen* Økonomi.

Bør du eie bilen eller leie den?

I noen tilfelle vil det lønne seg å langtidsleie bilen.

I noen tilfelle vil det lønne seg å langtidsleie bilen. Foto: Nordlien, Egil (klikk.no)

Sjekk hva som lønner seg for deg.

12.08.14 08:39

Fra bilforhandleren vil du ofte kunne få tilbud om både privatleie, og vanlig kjøp. For det daglige bilholdet ditt spiller det svært liten rolle om du privatleier elle eier. Og da er spørsmålet om hva som lønner seg.

Når du skal ut å kjøpe eller leie bil skal du først forhandle om prisen på bilen (ink tilleggsutstyr), og servicekostnadene. Når dette er gjort kan du ta stilling til hvordan du skal finansiere den.

Generelt sett passer privatleie best når du ønsker en kjørelengde på 15.000 til 20.000 km, og ønsker å bytte bil hvert tredje år. Og at du i tillegg ønsker et mest mulig problemfritt bilhold.

Les også:Kjøp merkevarer med 70 prosent rabatt

For eksempel vil en nummer to bil som kjøres kort, normalt sett ikke lønne seg å leie fordi du ikke får tilbakebetalt for underkjørte kilometer.

Leie passer best når du ønsker en kjørelengde på 15.000 til 20.000 km, og ønsker å bytte bil hvert tredje år. Og at du i tillegg ønsker et mest mulig problemfritt bilhold.

For en nummer to bil som kjøres kort, vil det normalt sett ikke lønne seg fordi du ikke får tilbakebetalt for underkjørte kilometer.

Hva som lønner seg er det ikke noe fasitsvar på. Det beste er å bruke vår kalkulator for å beregne kostnadene for begge alternativer i treårsperioden.

Her finner du eie eller leie-kalkulatoren for bil.

Privatleie/privatleasing

Når du privatleier en bil er månedsleien avhengig av prisen på bilen, hvilken restverdi som settes på den, og hvilken rentesats som benyttes.

Du får tilbudet av en bilforhandler. Bilen eies av et leasingselskap i hele leieperioden, som oftest eid av bilimportøren. Dette selskapet setter grunnlagsrenten bak leieprisen. Denne renten er flytende, og vil kunne endre seg i leieperioden.

Minste leietid på leasingbiler er tre år, bestemt av staten.

Rent teknisk settes leiegrunnlaget til bilens pris eksklusiv engangsavgifter og mva. Utgangspunktet for månedsleien blir da forskjellen mellom pris ex avgifter og den fastsatte restverdien på bilen. Fra denne prisen trekkes det fra forskuddsleien (ette mva-andelen). Se en oversikt nederst på siden for hvordan leiebeløpet fremkommer.

Når du leier bil legges det til merverdiavgift på alle beløp du betaler, også rentedelen, termingebyrene og etableringsgebyret. Også årsavgiften må det betales mva på. Siden du betaler mva på rentene, er det en fordel for privatleasing at renten er lav.

Ved privatleie får du ikke fradrag for renter og gebyrer innebakt i leien, slik du får med renter på billån.

Fordeler og ulemper

Fordeler:

  • Vet hva du skal betale i tre år
  • Slipper å selge bilen selv etter 3 år
  • Det er ingen risiko for større verdifall enn forventet
  • Slipper å binde opp kapital (utover forskuddsleien)

Ulemper

  • Du må bytte bil hvert 3. år siden dette er standardlengden på leieperioden
  • Det koster ekstra å kjøre mer enn det avtalen forutsetter
  • Du får ikke tilbakebetalt penger hvis du kjører kortere
  • Du risikerer å betale ekstra ved periodens utløp ved større slitasje enn normalt eller skader. Ekstrakostnaden er i dette tilfellet merkostnaden ved å utbedre skadene i forhold til hva markedsverdien faller med.


Forskuddsleien

Ved inngåelse av avtalen må du innbetale en forskuddsleie som ligger i området 10 til 20 prosent. Noen forhandlere gir deg også mulighet til å velge mellom forskjellige forskuddsleier. Økt forskuddsleie, gir lavere månedlig leiekostnad.

Kjørt lenger enn avtalt

Den månedlige prisen forutsetter at du kjøer et visst antall kilometer. Kjører du over den avtalte grensen i leieperioden må du betale en kilometerkostnad per overkjørte kilometer. Koster dette for eksempel 2 kroner, og du kjører 5000 kilometer for langt, må du betale 10.000 ekstra. Det lønner seg å avtale en for lav kjørelengde, da er det billigere å betale noen mer per mnd. Prisen per overkjørte kilometer er mye høyere enn det ekstra du betaler.

Sammenligning av leie og eie

Her har vi satt opp to eksempler på å leie og eie.

Kalkulator: Beregn hva som lønner seg for deg med privatleiekalkulatoren

I det første eksemplet er månedsleien lav fordi bilforhandleren bruker en lav grunnlagsrente. Kjøper kan finansiere bilen til 6 prosent. I dette eksemplet blir leieprisen for 3 år 15.324 kroner lavere ved å leie.

I det andre eksemplet bruker bilforhandleren en vanlig rente. Kjøperen finansierer bilen med egenkapital og har da en finansieringskostnad på 3 prosent. I dette eksemplet blir kjøpskostnadene 6.724 kroner lavere enn å leie.

Privatleie Eks 1 Eks 2
Månedsleie 2 100 2 300
Etableringsgebyr ink mva 3 700 3 700
Termingebyr per mnd ink mva 100 100
Årsavgift bil (mva legges til) 2 995 2 995
Forskuddsleie 40 000 40 000
Avtalt kjørelengde per år 15 000 15 000
Kjørte kilometer per år 15 000 15 000
Pris per overkjørte km 2 2
Ekstrabetaling ved leieperiodens slutt 0 0
Totalpris 3 år 134 131 141 331
Gjennomsnitt per år 44 710 47 110
Forutsetninger for kjøp av bilen:
Pris for bilen 300 000 300 000
Egenkapital 40 000 40 000
Verdifall på 3 år 36% 36%
Rente (tapt innskuddsrente/lånerente) 6,00% 3,00%
Etableringsgebyr lån 2 000 2 000
Termingebyr lån (per mnd) 50 50
Kostnader ved kjøp av bilen:
Verdifallet på bilen i treårs-perioden 108 000 108 000
Rentekostnad 29 696 14 848
Etableringsgebyr lån 1 460 1 460
Termingebyrer lån 1 314 1 314
Årsavgift bil 8 985 8 985
Totalpris 3 år 149 455 134 607
Gjennomsnitt per år 49 818 44 869
Resultat:
Forskjell (leie fratrukket eie) på 3 år -15 324 6 724
Forskjell per år -5 108 2 241
Restverdi bil etter 3 år 192 000 192 000
Likevektpris bil 207 324 185 276

Markedsverdien av bilen

Et avgjørende punkt for lønnsomheten av å leie elle eie er hva markedsverdien av bilen er etter tre år. Den største ukjente faktoren er hva du får solgt bilen for om tre år (ikke som er prisforlangende fra bilforhandlere for tilsvarende biler).

I eksemplene ovenfor ser at det på siste linje står et tall for likevektspris bil. Dette er hva som må kunne selge bilen for om tre år for at eie eller leie skal komme likt ut.

Skader

Du kan risikere å måtte betale ekstra for skader på bilen ved leieperiodens utløp. Dette kan fort utgjøre betydelige beløp. Dette er en usikkerhetsfaktor for leie. Det er viktig at det i kontrakten er klarlagt i størst mulig grad hva som medfører ekstraregninger.

Hvis det oppstår uenighet er det vanlig at det tas en vurdering av NAF.

Har du en skade, kan selv velge å utbedre skadene før periodens utløp. Det samme gjelder med dekk, er de utslitte kan du kjøpe nye før utløpet.

Toyota, som er den største aktøren på langtidsleie har disse retningslinjene på hva som er normal slitasje. Dette er hva Toyota har skrevet om dette:

Dekk:

Skader på dekk og felger forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende.

Dekkslitasje sommerdekk samt reservehjul med mindre enn 1,6 millimeters mønsterdybde.

Dekkslitasje vinterdekk med mindre enn 3 millimeter mønsterdybde.

Interiør:

Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr eller lignende utstyr

Hull eller revner i setetrekk

Hull eller revner i tepper

Hull eller rifter på paneler, for eksempel dør- og bagasjeromspaneler

Skader i taktrekk

Skitne settetrekk eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte, men må renses eller skiftes

Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning.

Eksteriør:

Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres bort)

Fronruteskader (steinsprut eller riper) som må repareres eller som gjør at ruten må skiftes i henhold til regelverket for godkjenning av Periodisk Kjøretøykontroll

Skade på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkelysglass

Antenne defekt eller brukket

Flere enn tre parkeringsbulker med diameter opptil 5 vm på bilen

Bulker som går gjennom lakken og må lakkeres

Oppskrapninger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfanger vurderes skjønnsmessig

Omfattende steinsprutskader som går gjennom metall

Eksempel på beregning fra bilforhandler

Slik blir prisen beregnet når du skal privatleie en bil:

Grunnlagsposter Beløp Kommentar
Pris bil 300 000 Full pris på bilen
Ikke i restverdiberegning 12 000 Del av prisen som ikke er med i avskrivningsberegningen
Engangsavgifter 75 000 Dette er engangsavgiftene som bilen blir belastet med ved første gangs registrering
Forskuddsleie ink mva 40 000 Dette betaler leietager ved inngåelse av avtalen
Etableringsgebyr 4 000 Gebyr i tillegg ved inngåelse av avtalen
Restverdi i prosent av nypris 64,0 % Restverdien på bilen som forhandler går ut fra ved beregning av leiekostnad
mva-andel 45 000 Mva-andelen regnes av bilens pris fratrukket engangsavgiftene
Fakturapris 255 000 Netto pris på bilen ex mva
Forskuddsleie eks mva 32 000 Denne trekkes fra fakturaprisen, og blir til beregningsgrunnlaget
Beregningsgrunnlag 223 000 Fakturaprisen fratrukket forskuddsleien
Restverdi 184 320 Bilen skal nedbetales i løpet av tre år fra beregningsgrunnlaget til restverdien
Grunnlagsrente 4,00% Renten som forhandler bruker som grunnlag for den månedlige leieprisen
Månedlig adm. gebyr 70 Gebyr ex mva
Dette må leietaker betale:
Leie eks mva 1 756
Leie ink mva og adm.kostnad 2 283


Kalkulatorer:

Privatleie av bil
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie og eie bilen over en treårsperiode.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Markedsoversikter:

Billånskalkulator
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.