Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

NA24.no

Dette bør du sjekke i skattekortet

Forutsetningene for skattetrekket kan være feil.
Forutsetningene for skattetrekket kan være feil.
Sist oppdatert:
Dette bør du sjekke i skattekortet som 3,8 millioner lønnstakere og pensjonister får i disse dager.

Hvis du ønsker at skattetrekket skal ligge på riktig nivå, må du sjekke at tallene som ligger til grunn er korrekte.

Skattekortet kan være elektronisk (for registrerte ebrukere på skatteetaten), eller på papir. Mottar du skattekortet elektronisk, får du en skattetrekksmelding fra altinn.no inn i meldingsboksen. Hvis ikke får du tilsendt skattekortet på papir.

Skattekortene tar utgangspunkt i siste kjente ligning. For skattetrekket i 2016 er det selvangivelsen for 2014 som er grunnlaget. Inntekter, fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det prognosene som gjelder på dette tidspunktet som legges til grunn.

Du trenger ikke levere skattetrekksmeldingen til arbeidsgiver. Inntil 2014 fikk du tilsendt et skattekort, som altså ble endret til en skattetrekksmelding for elektroniske brukere. Arbeidsgivere henter nå skattekortene selv for alle ansatte i bedriften.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort.

Du kan også sjekke skatten for 2016 med Skatteberegning 2016.

Frikort

Hvis du forventer å tjene mindre enn 50.000 kroner, skal du i stedet ha et frikort. På inntekter opp til 50.000 kroner skal du ikke betale skatt.

Hvis du viser seg at du tjener mer enn 50.000 kroner vil fortsatt de første 50.000 være skattefrie. Du vil få en skatt på 25 prosent når du overstiger dette beløpet.

Hvis du har flere arbeidsgivere, kan du selv bestemme hvor mye hver enkelt arbeidsgiver skal bruke av fribeløpet ditt. Den første arbeidsgiver vil automatisk få tildelt 100 prosent av frikortbeløpet. Er det flere arbeidsgivere som har hentet frikortet, kan du gå inn å fordele beløpet.

Her kan du logge deg inn.

Sjekk at opplysningene stemmer

Når du får skattekortet, bør du ikke bare levere det rett til arbeidsgiver. Bruk noen minutter for eksempel i juleferien på å se over at opplysningene stemmer.

Skatteetaten anbefaler at du endrer skattekortet ditt, dersom du:

 • Begynner å jobbe. Altså at du får en inntekt som er mye høyere enn frikortgrensen.
 • Lønnsendring i eksisterende eller ny jobb. Skatteendringen avhenger av marginalskatten på forskjellen.
 • Reiseavstand: Har fått lenger, eventuelt kortere vei mellom hjem og arbeidssted - dette vil kunne påvirke reisefradraget.
 • Barnehage: har fått barn i barnehage, eventuelt flere. Da har du krav på foreldrefradrag, eventuelt et større fradrag.
 • Pensjonist: Hvis du blir pensjonist vil du skattlegges på en annen måte enn som lønnsmottaker. Slik er skattesystemene for lønnsmottakere og pensjonister.
 • Pensjonist: Hvis du endrer pensjoneringsgrad, eller begynner å ta ut delvis pensjon.
 • Uførhet: Hvis du blir ufør blir inntekten lavere, og betaler lavere trygdeavgift.
 • Kjøp av bolig eller bil: Hvis du tar opp lån vil renteutgiftene endre seg. Formuesskatten kan gå ned hvis du var i formuesskatteposisjon før kjøp av bolig.
 • Renteutgifter: Ved endring av renteutgiftene ved opptak av andre lån, eller ekstra nedbetaling av gjeld.
 • Aleneforsørger: Hvis du blir aleneforsørger har du krav på et særfradrag på grunn av forsørgelse på 51.804 kroner (fordelt på antall måneder som aleneforsørger).
 • BSU: Hvis du begynner å spare i BSU, kan du få et skattefradrag på inntil 5.000 kroner.
 • Enke/enkemann: Hvis du blir enke/enkemann kan dette ha betydning for skatteklassen og i en viss grad på formuesskatten.
 • Overgangsstønad: Ved endringer i overgangsstønaden endres også skatten.

Betydningen av endringene

Hvis du endrer størrelsen på renteutgifter vil skatteeffekten av det være 250 kroner per 100 kroner i endrede renteutgifter. Akkurat det samme gjelder for andre fradrag. Dette vil endre den alminnelige inntekten, der skattesatsen for 2016 er 25 prosent.

Endringer av inntekter vil avhenge av hvilken marginalskatt du har. Med en inntekt på 500.000 kroner vil effekten av en lønnsendring være 34,9 prosent. Endringene avhenge av hvilken marginalskatt du har.

Endring

Du kan endre skattekortet enkelt på Skattetaten.no. Legg inn de de endrede opplysningene, så får du tilsendt en ny skattetrekksmelding elektronisk.

Du kan endre skattekortet her.

Ut over året kan du sjekke hva arbeidsgiver har rapportert om ditt arbeidsforhold og lønnsopplysninger. Dette gjør du ved å logge deg inn på Altinn og søke opp tjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold». Denne rapporten viser oppsummerte opplysninger hittil i år.

Hvis du ønsker å trekke mer skatt enn det som står i skattekortet har du full anledning til det. Gi beskjed til arbeidsgiver (evt pensjonsutbetaler om hva du vil trekke. Dette er de pliktige til å ta til følge.

Kalkulatorer:

Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Skatteberegning for 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Tema skatt
Les mer om skatt på temaområdet for skatt

Rapporter om feil i artikkelen

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!