*Nettavisen* Økonomi.

Dette er de billigste fastrentelånene

På fastrenteavtaler med 5 års binding er Storebrand nå best med en effektiv rente på 2,45 prosent. Eksteriørbilde av Storebrand sine lokaler på Filipstad brygge i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

De billigste fastrentelånene med fem års binding får du nå fra 2,45 prosent effektiv rente.

Fastrentene har i de siste ukene falt ytterligere. Du kan nå få lån med tre års binding under 2 prosent nominelt.

Ser vi på gjennomsnittlige effektive renter ligger lån med tre års binding lavere enn flytende renter. Som du ser av tabellen under øker den gjennomsnittlige renten med lengden på bindingen. Grunnen til det er kort og godt at rentemarkedet forventer at renten skal stige over tid.

I gjennomsnitt er 3 års binding 0,31 prosent lavere enn flytende rente. Mellom 3 og 5 års binding skiller det også 0,31 prosentpoeng. Det betyr at lånet med fem års binding må ligge 0,46 prosentpoeng lavere enn treårsrenten de siste to årene av bindingstiden.

Hvis et lån med ti års binding skal komme omtrent likt ut med flytende rente, må renten stige med 0,2 prosentpoeng i snitt per år i de 10 årene. Da ender renten på det flytende lånet opp med å ligge ett prosentpoeng over renten med binding på 10 år ligger på i dag.

Du kan gjøre dine egne beregninger for dette med «Renteutviklingskalkulatoren».

Slik er gjennomsnittet av de effektive rentene innenfor 60 prosent av markedsverdi:

Binding Beste Dårligste Snitt
Flytende 2,23% 3,28% 2,75%
3 år 2,12% 2,75% 2,44%
5 år 2,45% 3,26% 2,75%
10 år 3,14% 3,72% 3,42%

Effektiv rente er beregnet med et lån på 1 million kroner, nedbetalt på 15 år.

De beste fastrentene akkurat nå

På fastrenteavtaler med 5 års binding er Storebrand nå best med en effektiv rente på 2,45 prosent. Tett fulgt av Akademiker-avtalen (Danske Bank) med en effektiv rente på 2,48 prosent.

Det er de to samme som er billigst også på 3 og 10 års binding. Da med Akademiker-avtalen hårfint foran Storebrand.

Listen er rangert etter effektiv rente, som er regnet ut med et lån på 1 million kroner. I høyre kolonne vises hvor mye mer du må betale for forskjellen fra den beste Forskjellen kommer av renteforskjellen, termingebyr og etableringsgebyr.

Se også kommentarene til den enkelte bankene under.

Listen med 5 års binding:

5 års binding
60 % av verdi Nom. Eff. Forskjell
Storebrand Bank 2,29% 2,45% 0
Akademikerne - Danske Bank 2,35% 2,48% 950
KLP Banken 2,45% 2,56% 6 300
SpareBank 1 Telemark 2,45% 2,59% 7 550
Danske Bank 2,45% 2,61% 8 150
DNB Saga 2,45% 2,61% 8 000
Nordea Premium 2,45% 2,62% 8 250
DNB 2,55% 2,71% 13 000
Nordea 2,55% 2,72% 13 250
SpareBank 1 Hedmark 2,55% 2,72% 13 250
SpareBank 1 Modum 2,55% 2,72% 13 250
Gjensidige organisasjon 2,60% 2,74% 13 750
SpareBank 1 Nord-Norge 2,55% 2,74% 14 750
SpareBank 1 Oslo Akershus 2,60% 2,76% 15 500
SpareBank 1 SR-Bank 2,60% 2,78% 16 650
Eiendomskreditt 2,75% 2,78% 18 250
Helgeland Sparebank 2,65% 2,83% 18 750
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,65% 2,83% 18 650
Sparebanken Sør 2,65% 2,84% 19 750
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,70% 2,85% 20 150
Gjensidige organisasjon 2,70% 2,86% 18 750
Sparebank 1 SMN 2,70% 2,87% 20 700
OBOS Banken 2,75% 2,87% 21 300
Gjensidige Bank 2,70% 2,89% 20 450
Totens Sparebank 2,70% 2,89% 21 750
Sparebanken Vest 2,75% 2,90% 22 650
Sandnes Sparebank 2,80% 2,96% 25 450
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,80% 2,98% 25 750
SpareBank 1 Østfold Akershus 2,80% 2,98% 26 250
BN Bank 3,15% 3,26% 40 050

De laveste rentene med 3 års binding:

Akademikerne - Danske Bank 2,00% 2,12% 0
Storebrand Bank 1,99% 2,14% 1 630
KLP Banken 2,10% 2,20% 3 710
SpareBank 1 Telemark 2,10% 2,24% 4 720
Danske Bank 2,10% 2,25% 5 200

De laveste rentene med 10 års binding:

Akademikerne - Danske Bank 3,00% 3,14% 0
Storebrand Bank 2,99% 3,16% 1 350
Danske Bank 3,10% 3,28% 12 200
DNB Saga 3,10% 3,28% 12 350
Nordea Premium 3,10% 3,28% 12 600

Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen.

Oversikt over flytende rente finner du her.

Noen kommentarer til de enkelte bankene

Akademikerne - Danske Bank
Akademikerne har en avtale med Danske Bank som billigere lån til medlemmene (underorganisasjonene i Akademikerne). I forhold til de vanlige betingelsene i Danske Bank, er denne renten 0,1 prosentpoeng lavere.

Disse organisasjonene er med: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Econa, Krigsskoleutdannede offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.

BN Bank
Grensen går ved 2 millioner kroner. Etableringsgebyret er null ved e-signering av låneavtalen. Ellers er gebyret på 2.000 kroner. Maksimal belåningsgrad er 85 prosent av markedsverdi.

DNB
Saga-kunder gis lavere rente. For å bli Saga-kunde må du minimum ha 1.000.000 kroner i årlig inntekt, og/eller 2 millioner kroner i plasserbar formue. Etableringsgebyret kan være høyere ved arbeidskrevende søknader.

Eiendomskreditt
Lån under 1 million kroner er 0,1 prosent dyrere.

Gjensidige - Organisasjon
Renten gjelder for medlemmer av NITO, Tekna og YS. For å få den laveste renten må lånet ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi.

KLP
Ikke-medlemmer i KLP får 750 kroner høyere etableringsgebyr, og 20 kroner høyere termingebyr.

Nordea Premium
For å bli medlem av Premium er det et krav om en årlig inntekt på minimum 800.000 kroner (eller 1,2 millioner i husstanden. Eller sparekapital på 500.000 kroner.

SpareBank 1 Hedmark
Du må ha/få brukskonto i banken for å få disse rentesatsene.

SpareBank 1 Oslo Akershus
På lån mellom 70 og 85 prosent av markedsverdi er renten høyere.

SpareBank 1 Nord-Norge
Du må være Helkunde for å få disse rentesatsene.

SpareBank 1 SR-Bank
Etableringsgebyret er fra 1.900 kroner til 4.000 kroner. I tillegg er det et depotgebyr på 1.000 kroner. Totalt 2.900 kroner til 5.000 kroner.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre
Renten er 0,1 prosent høyere på lån mellom 500.000 og 1 million kroner. Renten er 0,3 prosent høyere på lån under 500.000 kroner.

Sparebanken Sogn og Fjordane
Du må ha fordelsprogrammet «So Bra Total» for å få disse rentesatsene.

Sparebanken Sør
Lån over 2 millioner kroner er 0,2 prosentpoeng billigere. Lån under 1 million kroner er 0,2 prosentpoeng dyrere.

Sparebanken Vest
Du må ha/få brukskonto i banken for å få disse rentesatsene.

Storebrand
Betingelsene krever at du er Helkunde dvs at du bruker Storebrand Bank som hovedbank.

Hvis du har en fordelskunde (pensjonsordning fra arbeidsgiver i Storebrand gis lånet uten etableringsgebyr og termingebyr.

Forskjellene er et sikkert tap

I motsetning til de flytende rentene vil du hvert år, med full sikkerhet, tape den renteforskjellen mellom fastrentelånet du tok opp mot det som var billigst på det tidspunktet. Forskjellene mellom de flytende renten kan endre seg, men det kan ikke skje med faste renter.

Forskjellen mellom dyreste og billigste fastrentelån med tre års binding er 0,63 prosentpoeng effektiv rente. Med et lån på 1,5 millioner kroner betyr det at du taper omtrent 28.000 kroner i løpet av treårsperioden.

Ser vi på en rentebindingsperiode på fem år er forskjellen på 0,81 prosentpoeng. Dette gir en merkostnad på omtrent 61.000 kroner i femårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen 0,58 prosentpoeng. Dette vil gi et tap på 87.000 kroner i 10 årsperioden.

For alle disse eksemplene gjelder det at renteforskjellene er før skatt, og at lånene er avdragsfrie.

Se også:

Om fastrentelån

Hva lønner seg: Fast eller flytende?

Kalkulatorer:

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag