NA24.no

Dette er rettighetene dine på pakkereiser

Pakkereiser kan gi økt sikkerhet for deg.
Pakkereiser kan gi økt sikkerhet for deg. Foto: Haveseen (Thinkstock)
Med pakkereiser har du bedre rettigheter enn å bestille fly, hotell og leiebil hver for seg.

En pakkereise er definert slik at man setter sammen to reiseelementer (for eksempel fly og hotell) som er tilrettelagt av én avtalepartner. I tillegg skal den vare i mer enn 24 timer, eller omfatter overnatting og som selges eller markedsføres til en samlet pris.

En pakkereise må inneholde minst to av følgende elementer:

  • transport (for eksempel fly eller buss)
  • innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste (for eksempel hotell eller leilighet)
  • andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering.

Et arrangement er et element i en pakkereise når arrangøren legger opp til at kunden velger ut enkeltelementene selv, men hvor elementene fremtrer som tilpasset til å kombineres. Et arrangement regnes som en pakkereise selv om de enkelte elementer blir fakturert hver for seg.

Les også: Dette er de billigste sydenturene akkurat nå

Det er ikke bare charterturer som omfattes av pakkereiseloven. Et nettsted der du selv setter sammen reisekomponentene for eksempel fly og hotell er innenfor dekningen av pakkereiseloven. Det er nå svært mange nettsteder der du både kan bestille fly, hotell, leiebil og cruise. Bestiller du to av disse, omfattes derfor denne bestillingen av pakkereiseloven.

Fordelene ved pakkereise

Dette er de viktigste fordelene:

  • Arrangøren må stille garanti hos Reisegarantifondet.
  • Pakkereiser er dekket av Pakkereiseloven, noe om gir deg flere rettigheter enn ved enkeltbestillinger.
  • Du har en avtalepart å forholde deg til hvis det oppstår problemer.

Mangler ved reisen

For at en pakkereise skal ha en mangel må denne være av en viss betydning. Småting vil ikke defineres som en mangel.

Reisearrangøren har ansvar for levering fra tredjemann. Får du en dårligere leiebil enn det som var forespeilet, har arrangøren ansvar for dette.

Før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder hvis avtalevilkårene endres, og denne er til vesentlig ulempe for deg.

Hvis prisen heves med mer enn 10 prosent har kunden uansett rett til å heve avtalen. Dette må du i så fall gi beskjed om senest en uke etter å ha mottatt varselet.

Du har ved mangel før avreise rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp, samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3.

Etter avreise

Hvis du har en klage må du klage til arrangørens representant på stedet, eller til arrangøren. Arrangøren har rett til å kunne rette opp feil på stedet. Du risikerer derfor å miste retten til prisavslag eller erstatning hvis du ikke gjør dette. Du kan ikke klage til pakkkereisenemnda hvis du ikke har klaget med en gang.

Hvis mangelen ikke blir rettet kan du kreve prisavslag. Du kan også kreve erstatning hvis du er påført økonomiske tap.

Hvis du blir omplassert har du krav på like god eller bedre standard enn det du hadde.

Mangler etter avreise gir deg disse rettighetene:

Avhjelp: Du kan kreve at arrangøren retter opp mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for deg.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har du rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av utgiftene du har hatt ved selv å utbedre mangelen.

Heving: Hvis pakkereisen har vesentlige mangler og pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan du heve avtalen. Da kan du kreve tilbake beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hvis du hever avtalen etter denne bestemmelsen, har du krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, hvis pakkereisen inneholder transport.

Erstatning: Hvis du lider et tap på grunn av mangelen, kan du kreve erstatning av arrangøren. Hvis du ikke har lidd noe tap, kan du kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført deg vesentlig ulempe.

Reisegarantifondet

All som selger pakkereiser i Norge skal være medlem av Reisegarantifondet. Arrangører som er medlem av en tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land er unntatt fra kravet, men ordningen må være godkjent av Reisegarantifondet.

Les mer om Reisegarantifondet.

Markedsføring

Informasjonen om reisen skal være dekkende og korrekt. Alle nødvendige opplysninger om reisen skal være gitt. Alle praktiske forhold av en viss betydning som reisemål, transporter innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder.

Alt markedsføringsmateriale regnes som en del av avtalen når dette materialet anses å ha hatt betydning for valg av reisen.

Arrangøren har også et ansvar for at underleverandører oppfyller pakkereiseavtalen.

Det er kun lov å markedsføre pakkereiser hvis det er stilt og betalt garanti.

Avbestilling

Du har rett til å kansellere reisen ved force majeure hendelser. Dette er beskrevet som « dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen». I dette tilfellet har du rett til å få tilbakebetalt hele beløpet.

Størrelsen på gebyret skal bestemmes av hvor lang tid det er igjen før reisen skulle skje og pakkereisens karakter. Hvis du avbestiller før det er igjen 42 dager skal ikke avbestillingsgebyret overstige 300 kroner.

Det er likevel begrenset hvilken rett man har til en slik oppsigelse hvis arrangøren av pakkereisen ikke har en slik rett ovenfor tredjemann.

I alminnelige vilkår for pakkereiser er videre avbestilling beskrevet slik:

Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter : Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse

Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter og før det er 3 dager før avreisedøgnet starter: Refusjon av 50% av reisens fulle pris eks avgifter som ikke påløper.

Avbestilling senere enn 3 dager før avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.

Arrangøren er pliktig til å gi kunden et tilbud om avbestillingsforsikring. Dette har de fleste gjennom reiseforsikringen, slik at det dermed er unødvendig å ta i mot dette tilbudet.

Prisen

Den oppgitte prisen for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter.

Arrangøren kan fastsette i sine betingelser at den avtalte pakkereiseprisen kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. I dette tilfellet må det også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør. Dette står i pakkereiseloven § 4-5.

Hvis prisen heves med mer enn 10 prosent har kunden uansett rett til å heve avtalen.

Det er faste regler for muligheten til å øke prisen på pakkereisen etter at avtalen er inngått:

  • transportomkostninger, herunder brennstoffpriser,
  • skatter, avgifter eller gebyrer for visse tjenesteytelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startavgifter, eller
  • valutakurser som er anvendt ved beregningen av prisen for den aktuelle pakkereise.

Du må ha mottatt varselet om prisøkning senest den 20. dagen før avreise for at kravet skal være gyldig.

Depositumet skal ikke overstige 1.500 kroner innen Europa. For reiser til andre destinasjoner skal depositumet ikke overstige 2.000 kroner.

 

Klager

Les mer om hvordan du kan klage til Pakkereisenemnda og Flyklagenemnda.

Les også:

Reisegarantifondet

De beste nettstedene for å bestille pakkereiser og charter.

Eksterne nettsider:

Forbrukerrådet: Pakkereiser

Lovdata: Pakkereiseloven

Pakkereisenemnda

Transportklagenemnda Fly

Alminnelige reisevilkår for Pakkereiser

Europaparlaments- og rådsforordning nr 261/2004

Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere