NA24.no

Eiendomsskatten øker

En enebolig på 120 kvm har i gjennomsnitt en eiendomsskatt på 3.488 kroner - hvis kommunnen har innført dette.
En enebolig på 120 kvm har i gjennomsnitt en eiendomsskatt på 3.488 kroner - hvis kommunnen har innført dette. Foto: Christian Bakken (Nettavisen)
Sist oppdatert:
Og i disse kommunene må du betale mest.

Av 428 kommuner i Norge har 355 kommuner, innført eiendomsskatt, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 250 av disse kommunene har eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, det er 21 flere enn i 2014.

Økningen i antallet med eiendomsskatt på bolig kommer av både at det innføres eiendomsskatt, og at det vedtas å ha eiendomsskatt i hele kommunen.

Totalt fikk norske kommuner 9,6 milliarder i inntekter fra eiendomsskatt i 2014. Det er en økning på omtrent 8 prosent fra 2013. Av den totale skatten er 4,2 milliarder kroner fra boliger.

Slik har utviklingen i skatteinntektene fra boliger og fritidseiendommer vært siden 2007:

År Totalt Økning
2007 2 148 712
2008 2 439 474 13,5%
2009 2 701 311 10,7%
2010 3 024 198 12,0%
2011 3 210 937 6,2%
2012 3 396 756 5,8%
2013 3 693 129 8,7%
2014 4 182 484 13,3%

Fra 2013 til 2014 økte altså eiendomsskatten med 13,3 prosent. Den har omtrent doblet seg fra 2007.

I snitt betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter 3.488 kroner i eiendomsskatt i 2015, mot 3.308 kroner året før. Økningen i den totale eiendomsskatten vil bli noe over dette fordi det er flere kommuner som har innført eiendomsskatt siden 2014-tallene.

Dette er eiendomsskatt

Eiendomsskatten kan skrives ut på fire forskjellige måter:

  1. På eiendom i hele kommunen
  2. Avgrensede områder som er utbygd på byvis
  3. Bare «verk og bruk»
  4. Både «verk og bruk» og byvise strøk

Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge mellom 2 og 7 promille. Kommunen har anledning til å innføre et bunnfradrag. Hvis kommunen innfører eiendomsskatt, kan den ikke være mer enn 2 promille det første året. Økningen kan ikke være mer enn 2 promille året etter. Økningen kan likevel være på tre promille hvis det samme år innføres et bunnfradrag. Skatten kan ikke økes det året bunnfradraget eventuelt faller bort.

Grunnlaget for skatten er takstgrunnlaget på eiendommen. De fleste kommunene bruker markedsverdi som utgangspunkt. Deretter setter de taksten til en prosentandel av markedsverdien. Den varier fra 10 prosent til 95 prosent. Noen kommuner bruker kostpris eller størrelse som utgangspunkt. Boligene skal i utgangspunktet takseres hvert tiende år. Taksten skal gjelde for hele perioden. Kommunene kan også bestemme at det skal være et bunnfradrag før skatt beregnes.

Kommunene kan nå også bruke takstgrunnlaget for ligningsverdier på bolig. Grunnlaget skal ikke være høyere enn 67 prosent av markedsverdien i 2014, og ikke over 80 prosent av markedsverdien fra 2015. Det kan også her settes et bunnfradrag. Grunnlaget kan også settes lavere enn de maksimale grensene.

Reduserer boligverdien?

Enhver fast utgift på en bolig vil gjøre at den blir mindre verdt. En eiendomsskatt må mest betraktes som en evigvarende kostnad på boligen.

Hvor mye dette reduserer boligen med er vanskelig å være presis på. En teoretisk korrekt verdi på denne evigvarende kostnadsstrømmen trenger heller ikke å stemme med hva den i praksis betyr.

Spørsmålet er hvor mye mindre er folk villig til å by på en bolig, som har en eiendomsskatt på for eksempel 5000 kroner i året. Sannsynligvis senkes ikke budet ned på langt nær så mye som det egentlig burde, og verdifallet på boligen blir dermed ikke så stort.

På lang sikt må vi regne med at betalingsstrømmen (eiendomsskatten) øker i takt med inflasjonen. Dette øker verditapet på boligen fordi skatten vil øke med inflasjonen. Øker den med boligprisene, må vi regne med en enda litt større økning.

Mest sannsynlig vil betydningen av innføring av eiendomsskatt ikke medføre et øyeblikkelig verdifall, selv om det egentlig skal gjøre det. Det er mer sannsynlig at effekten øker over tid opp til et visst nivå.

På den andre siden kan det hende at eiendomsskatten gjør at det kommunale tilbudet blir bedre, noe som indirekte kan føre til høyere boligpriser i kommunen.

Eiendomsskattetoppen

Alle kommunene skal rapportere opplysninger om eiendomsskatt til Statistisk Sentralbyrå.

En av opplysningene kommunene gir er størrelsen på eiendomsskatten for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter. Andre boligstørrelser vil derfor ha en annen eiendomsskatt enn det som blir presentert her. Større boliger kan derfor måtte betale mye mer enn det som er satt opp her.

Du kan se hvordan eiendomsskatten regnes ut med Eiendomsskattekalkulatoren.

Tabellen under er sortert etter størrelsen på eiendomsskatten i 2015. I tillegg er det tatt med skatten i 2014 og 2013, og hva promillesatsen er for 2015. Kommuner som ikke har eiendomsskatt er ikke med på listen.

Karlsøy har den høyeste eiendomsskatten i 2015 med 8.400 kroner, det er opp fra 1700 kroner i 2014. De har den maksimalt tillatt satsen på 7 promille. Grunnlaget for skatten må da være 1,2 millioner korner for denne eneboligen på120 kvm.

Rakkestad har den nest høyeste eiendomsskatten med 7.520 kroner.  Dette gir et skattegrunnlag på 1.526316 kroner. 

I Hamar er skatten 7.350 kroner. Her er satsen 5 promille og de har et bunnfradrag på 220.000 kroner. Dette gir et grunnlag på 1.690.000 kroner.

Her finner du en alfabetisk kommuneliste over eiendomsskatten

    2015 2014 2013 2015
Kommune Fylke Eiendomsskatt Sats
Karlsøy Troms 8400 1700 1700 7,00
Rakkestad Østfold 7520 7520 4990 4,75
Hamar Hedmark 7350 7203 7056 5,00
Dønna Nordland 7300 3339 3339 7,00
Trøgstad Østfold 6720 5040 3360 4,00
Målselv Troms 6706 5300 5300 7,00
Gjøvik Oppland 6534 6385 5940 4,40
Bergen Hordaland 6466 0 0 5,00
Rygge Østfold 6400 5670 5600 3,20
Våler (Østf.) Østfold 6400 5300 3200 4,00
Gjemnes Møre & Romsdal 6300 6600 6600 5,25
Stange Hedmark 6300 7350 6300 7,00
Sør-Odal Hedmark 6048 6048 6048 7,00
Finnøy Rogaland 6000 4080 4080 4,50
Hvaler Østfold 6000 8000 8000 2,00
Vadsø Finnmark 6000 6000 6000 7,00
Eidskog Hedmark 5980 3802 4225 6,50
Averøy Møre & Romsdal 5880 5040 4200 7,00
Flakstad Nordland 5880 3460 1730 6,00
Nord-Odal Hedmark 5880 5880 5180 7,00
Vik Sogn & Fjordane 5880 5880 5040 7,00
Alstahaug Nordland 5865 5865 5865 7,00
Naustdal Sogn & Fjordane 5834 5789 5789 7,00
Kristiansand Vest-Agder 5800 5850 5890 6,25
Salangen Troms 5760 3840 3840 6,00
Stranda Møre & Romsdal 5760 5760 2880 4,00
Steinkjer Nord-Trøndelag 5640 4230 2193 6,00
Andøy Nordland 5600 4256 4040 7,00
Bø (Telem.) Telemark 5600 5600 5600 4,00
Fræna Møre & Romsdal 5600 4500 0 7,00
Skjervøy Troms 5600 5600 5600 7,00
Moss Østfold 5530 5530 5600 3,95
Fredrikstad Østfold 5500 5100 5100 7,00
Kvam Hordaland 5400 4200 4200 7,00
Molde Møre & Romsdal 5400 5400 6500 3,60
Røros Sør-Trøndelag 5280 3120 3120 5,25
Grimstad Aust-Agder 5252 5616 3276 3,20
Namdalseid Nord-Trøndelag 5200 6500 4500 7,00
Sarpsborg Østfold 5198 4780 4122 7,00
Vefsn Nordland 5188 3113 2543 7,00
Notodden Telemark 5008 5009 4937 7,00
Bømlo Hordaland 5000 5000 2500 4,00
Gildeskål Nordland 5000 4000 4000 7,00
Levanger Nord-Trøndelag 5000 5250 5250 3,50
Namsos Nord-Trøndelag 5000 5100 4100 7,00
Nome Telemark 5000 5000 5000 6,00
Sel Oppland 5000 4026 4014 7,00
Sykkylven Møre & Romsdal 5000 0 0 2,00
Volda Møre & Romsdal 5000 3000 0 2,00
Birkenes Aust-Agder 4950 4000 0 3,30
Aremark Østfold 4935 4935 4935 4,00
Sør-Varanger Finnmark 4896 5040 4340 6,00
Halden Østfold 4875 5200 4250 3,75
Lyngen Troms 4850 4850 4850 5,00
Brønnøy Nordland 4800 1800 1800 7,00
Tysnes Hordaland 4800 2280 1200 3,80
Vestre Toten Oppland 4800 4000 0 7,00
Kvalsund Finnmark 4750 4750 4750 7,00
Siljan Telemark 4720 4720 0 4,00
Fjaler Sogn & Fjordane 4700 3045 2030 5,00
Meland Hordaland 4550 6000 3600 7,00
Grue Hedmark 4536 4536 4212 7,00
Etne Hordaland 4500 0 0 7,00
Fet Akershus 4500 3500 0 2,00
Sogndal Sogn & Fjordane 4500 2500 3500 2,60
Søgne Vest-Agder 4500 4000 4100 2,00
Sømna Nordland 4500 6000 0 5,30
Verdal Nord-Trøndelag 4500 4550 4550 3,50
Trondheim Sør-Trøndelag 4469 4346 3850 5,45
Vestvågøy Nordland 4466 4466 4466 7,00
Skien Telemark 4390 4390 4390 6,50
Mandal Vest-Agder 4340 3500 0 2,50
Ringsaker Hedmark 4326 4136 3196 4,60
Kristiansund Møre & Romsdal 4320 4320 4320 3,70
Balsfjord Troms 4299 4299 4299 7,00
Tysfjord Nordland 4233 1500 1500 7,00
Bjerkreim Rogaland 4200 4500 4500 7,00
Flora Sogn & Fjordane 4200 4200 4200 7,00
Grong Nord-Trøndelag 4200 3360 3360 7,00
Nordreisa Troms 4200 4500 4500 7,00
Overhalla Nord-Trøndelag 4200 4200 4200 4,00
Vikna Nord-Trøndelag 4170 4350 4350 4,70
Østre Toten Oppland 4125 2360 0 2,00
Hamarøy Nordland 4100 4100 4100 7,00
Haugesund Rogaland 4066 1040 1040 4,80
Eid Sogn & Fjordane 4000 2400 0 2,50
Hadsel Nordland 4000 2000 2000 7,00
Os (Hedm.) Hedmark 4000 4000 4000 7,00
Skaun Sør-Trøndelag 4000 4000 0 3,10
Sørum Akershus 4000 4000 4000 2,00
Narvik Nordland 3920 3920 3920 7,00
Granvin Hordaland 3900 3900 3900 7,00
Gjerstad Aust-Agder 3852 3852 3852 4,50
Vågan Nordland 3840 3944 3944 5,00
Flesberg Buskerud 3744 3600 0 7,00
Hjartdal Telemark 3744 4134 0 7,00
Vestre Slidre Oppland 3725 0 0 7,00
Øyer Oppland 3710 3710 2650 7,00
Jølster Sogn & Fjordane 3700 2560 1920 7,00
Vågsøy Sogn & Fjordane 3700 3700 3700 4,00
Osterøy Hordaland 3696 4435 2956 7,00
Nord-Aurdal Oppland 3645 3085 2742 7,00
Risør Aust-Agder 3640 3360 3080 7,00
Sauherad Telemark 3640 3640 3640 7,00
Løten Hedmark 3600 3575 3025 3,75
Snåase Snåsa Nord-Trøndelag 3600 4800 0 7,00
Hyllestad Sogn & Fjordane 3560 3535 2525 7,00
Kongsvinger Hedmark 3542 2942 2942 3,70
Gausdal Oppland 3540 3540 3540 5,00
Hattfjelldal Nordland 3535 3535 3535 7,00
Bodø Nordland 3510 3510 3510 3,90
Holtålen Sør-Trøndelag 3500 3000 3000 5,00
Ringebu Oppland 3500 2816 2430 7,00
Skodje Møre & Romsdal 3500 0 0 2,00
Sveio Hordaland 3480 3480 3480 2,00
Elverum Hedmark 3477 2337 1710 6,10
Halsa Møre & Romsdal 3440 2800 2800 7,00
Arendal Aust-Agder 3430 3538 3002 6,40
Åmli Aust-Agder 3400 3000 3000 7,00
Beiarn Nordland 3360 3360 3360 7,00
Giske Møre & Romsdal 3360 0 0 2,00
Lierne Nord-Trøndelag 3360 0 0 7,00
Moskenes Nordland 3360 1500 0 4,00
Steigen Nordland 3332 3332 3332 7,00
Vennesla Vest-Agder 3330 3330 2992 7,00
Radøy Hordaland 3300 3600 3600 7,00
Tromsø Troms 3240 3456 3672 5,40
Ullensvang Hordaland 3240 3000 0 7,00
Lenvik Troms 3200 3200 2000 4,00
Åmot Hedmark 3168 3135 3135 7,00
Herøy (Nordl.) Nordland 3150 3150 3150 7,00
Rollag Buskerud 3150 1900 1900 7,00
Gulen Sogn & Fjordane 3115 2000 2000 7,00
Kongsberg Buskerud 3100 2600 2600 2,00
Etnedal Oppland 3080 3080 3080 4,00
Rauma Møre & Romsdal 3024 2546 2280 7,00
Harstad Troms 3003 4241 4241 7,00
Alta Finnmark 3000 2720 2720 5,50
Drangedal Telemark 3000 1800 1500 6,00
Fusa Hordaland 3000 3000 3000 2,00
Hareid Møre & Romsdal 3000 0 0 2,00
Lom Oppland 3000 3464 3464 7,00
Samnanger Hordaland 3000 0 0 7,00
Stavanger Rogaland 3000 1600 2000 4,00
Utsira Rogaland 3000 0 0 7,00
Vestnes Møre & Romsdal 3000 3000 3000 2,00
Vågå Oppland 3000 2880 2580 7,00
Leirfjord Nordland 2970 2900 1900 7,00
Lurøy Nordland 2960 3000 3000 6,00
Sør-Aurdal Oppland 2950 997 997 7,00
Gamvik Finnmark 2940 2940 2520 7,00
Råde Østfold 2920 2920 3320 2,00
Stord Hordaland 2920 3800 3800 2,00
Tynset Hedmark 2900 2900 2900 7,00
Flekkefjord Vest-Agder 2880 2880 2880 7,00
Nes (Busk.) Buskerud 2880 1624 1246 7,00
Nissedal Telemark 2880 0 0 7,00
Sauda Rogaland 2880 2000 2000 7,00
Sund Hordaland 2880 2880 2880 2,00
Bardu Troms 2872 2350 2350 7,00
Lillehammer Oppland 2860 2637 2637 6,50
Vaksdal Hordaland 2842 2842 2842 7,00
Førde Sogn & Fjordane 2808 3276 2808 6,20
Sortland Nordland 2800 1900 2050 4,50
Nordre Land Oppland 2717 2500 0 7,00
Flatanger Nord-Trøndelag 2700 2800 2100 3,50
Nesna Nordland 2700 2880 1440 4,00
Ringerike Buskerud 2700 2600 2600 5,00
Stryn Sogn & Fjordane 2700 2700 2700 3,00
Voss Hordaland 2700 2700 2700 7,00
Hobøl Østfold 2640 2740 2740 2,00
Torsken Troms 2640 2100 2090 7,00
Gaular Sogn & Fjordane 2632 2548 2548 7,00
Verran Nord-Trøndelag 2616 2616 2562 7,00
Gloppen Sogn & Fjordane 2600 2800 2800 7,00
Hjelmeland Rogaland 2600 2600 2600 7,00
Rennebu Sør-Trøndelag 2600 1500 1500 7,00
Eigersund Rogaland 2560 2560 2560 7,00
Frosta Nord-Trøndelag 2500 3145 0 2,00
Gjesdal Rogaland 2500 2500 2500 5,00
Grane Nordland 2500 2500 2500 4,00
Jevnaker Oppland 2500 0 0 2,00
Måsøy Finnmark 2500 2000 1000 4,00
Nærøy Nord-Trøndelag 2500 2500 2500 7,00
Songdalen Vest-Agder 2500 2500 2500 2,00
Svelvik Vestfold 2500 2500 2500 2,00
Årdal Sogn & Fjordane 2500 4200 4200 7,00
Strand Rogaland 2495 2495 2495 2,80
Åsnes Hedmark 2460 2460 2460 3,00
Røst Nordland 2420 3000 0 4,00
Folldal Hedmark 2400 2500 2000 7,00
Nord-Fron Oppland 2400 3090 3090 7,00
Oppdal Sør-Trøndelag 2400 2500 2500 7,00
Solund Sogn & Fjordane 2400 1750 0 2,00
Tranøy Troms 2400 2400 2400 3,00
Gol Buskerud 2377 2377 2377 7,00
Kragerø Telemark 2350 2300 2300 7,00
Lunner Oppland 2350 2350 2350 5,00
Våler (Hedm.) Hedmark 2340 2340 2340 3,00
Tolga Hedmark 2300 2676 2300 7,00
Porsgrunn Telemark 2224 3240 3240 3,60
Alvdal Hedmark 2200 3000 1300 7,00
Leikanger Sogn & Fjordane 2200 2200 3600 7,00
Sunndal Møre & Romsdal 2200 1900 1900 7,00
Surnadal Møre & Romsdal 2145 720 720 7,00
Nes (Ak.) Akershus 2136 2136 2136 2,00
Rana Nordland 2120 2125 2127 7,00
Stor-Elvdal Hedmark 2120 0 0 2,00
Vindafjord Rogaland 2120 2120 2120 7,00
Berg Troms 2100 2790 2790 7,00
Ibestad Troms 2100 1584 1584 2,00
Skedsmo Akershus 2100 800 800 2,00
Ørsta Møre & Romsdal 2100 2100 0 2,00
Hemne Sør-Trøndelag 2050 3400 2900 2,00
Sør-Fron Oppland 2038 1438 1438 7,00
Askvoll Sogn & Fjordane 2000 0 0 2,00
Fauske Nordland 2000 2000 2000 7,00
Melhus Sør-Trøndelag 2000 2000 2000 2,00
Tingvoll Møre & Romsdal 2000 0 0 3,00
Høyanger Sogn & Fjordane 1960 1960 1960 7,00
Hammerfest Finnmark 1925 1560 3850 7,00
Porsanger Finnmark 1875 1875 1575 4,00
Bamble Telemark 1866 4578 4578 6,60
Trysil Hedmark 1814 1800 1555 7,00
Audnedal Vest-Agder 1800 2800 0 7,00
Lebesby Finnmark 1800 760 758 7,00
Tana Finnmark 1760 1560 1560 2,00
Roan Sør-Trøndelag 1700 0 0 2,00
Karmøy Rogaland 1680 785 785 7,00
Fitjar Hordaland 1620 1620 1944 6,00
Gran Oppland 1500 940 940 2,00
Farsund Vest-Agder 1406 1875 1870 7,00
Malvik Sør-Trøndelag 1400 0 0 2,00
Nordkapp Finnmark 1201 1016 924 7,00
Engerdal Hedmark 1200 1212 1200 7,00
Ålesund Møre & Romsdal 1025 1025 970 2,00
Kautokeino Finnmark 924 924 924 7,00
Vardø Finnmark 880 880 880 7,00
Lillesand Aust-Agder 790 1000 1000 3,00
Dovre Oppland 700 700 700 7,00
Balestrand Sogn & Fjordane 600 588 588 7,00
Vega Nordland 480 2060 2060 4,00

Kilde: SSB

 

Kalkulator:

Eiendomsskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra forutsetninger om skattegrunnlaget i forhold til markedsverdi, bunnfradrag, og promillesats.

Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere