NA24.no

Én av disse taper på å spleise på bensinregningen

Å spleise på drivstoff gir feil kostnadsfordeling. Å spleise på samtlige bilkostnader er også feil. Korrekt metode ligger midt i mellom.
Å spleise på drivstoff gir feil kostnadsfordeling. Å spleise på samtlige bilkostnader er også feil. Korrekt metode ligger midt i mellom. Foto: Foto: Andrei Kiselev
Sist oppdatert:
Passasjerene spleiser på bensinen med beste samvittighet. Ingen tenker på at bileieren sitter igjen med mye større kostnader enn bare drivstoffet.

Å spleise på bensinregningen påfører sjåføren et økonomisk tap. Velger man i stedet å inkludere samtlige bilkostnader i regnestykket er det derimot passasjerene som lider et økonomisk tap. Det blir like feil. Kun én metode gir en rettferdig fordeling av bilkostnadene ifølge Smarte Penger: Å spleise på marginalkostnadene.

I denne artikkelen er «sjåføren» ensbetydende med bilens eier.

Marginalkostnadene gir rettferdig fordeling

Utgangspunktet er en gjeng på tur, bilens eier og noen av hans venner. Vennene er villig til å spleise på bilkostnadene.

Drivstoffet utgjør bare halvparten av kostnadene som påløper under kjøreturen. Flere kostnader må derfor legges til. Både verkstedutgifter, service, dekk, økt verdifall på grunn av økt kilometerstand opparbeides under bilturen.

Dette er kostnader som direkte kan henføres til bilturen. Sjåføren hadde faktisk spart seg disse kostnadene uten bilturen. Verksted og service inntreffer hyppigere enn om bilen ikke hadde blitt tatt i bruk. Noen av kostnadene er derfor utvilsomt direkte avledet av bilens kilometerstand. De utgjør bilens marginalkostnader, og opparbeides når bilen ruller på veien, og uteblir når bilen står i garasjen.

For en brukbil som er noen få år gammel er ifølge Smarte Pengers beregninger en normal marginalkostnad i gjennomsnitt 2 kroner per kilometer, eller 20 kroner mila, som kanskje er enklere å forholde seg til.

Du regner ut turens samlede marginalkostnader ved å gange antall kilometer med 2. Beløpet deles deretter på samtlige (inkl sjåføren).

Kostnadsfordelingen blir da slik:

2,0 kr x antall kilometer = Beløpet hver av passasjerene skal betale sjåføren
Antall personer i bilen (inkl sjåfør)


Bompenger og ferge er holdt utenfor de marginal kostnadene selv om de strengt tatt burde vært med. Årsaken er at de varierer stort avhengig av strekning. Disse må derfor påplusses turens samlede marginalkostnader.

NY KALKULATOR: Beregn fordeling av bilkostnader når flere kjører sammen.

Men bilens faste kostnader må holdes utenfor spleiselaget. Det er kostnadene som er der selv om ikke bilen brukes:

Mesteparten av verdifallet er knyttet til alder og ikke kilometerstanden. Rentekostnadene er de samme enten bilen står i garasjen eller ruller langs veien. Også årsavgiften, samt store deler av forsikringspremien, er faste kostnader. Alle disse må holdes utenfor siden bilens eier allerede har bil. Sjåføren anskaffet ikke bilen spesielt for akkurat denne turen. Sjåføren eide allerede bilen, og derfor blir det ikke rettferdig om passasjerene skal bidra til å dekke inn de faste kostnadene. Det blir som å invitere venner til spleisemiddag og be dem betale deler av husleia.

Du kan beregne de marginale bilkostnadene ved å bruke en av disse kalkulatorene:

Kostnader ved ny bil

Kostnader ved bruktbil

Marginalkostnaden er oppgitt nederst i hver av kalkulatorene.

Marginalskostnaden vil variere mye med type bil, alder og kjørelengden.

Fordelingen av bilkostnadene

Tabellen under viser tre ulike metoder for å fordele bilkostnadene. Kun metoden med marginalkostnad fordeler de påløpte kostnadene likt på alle.

Oslo-Hemsedal tur retur, 4 personer
Metode for betaling
Beregnet kostnad for turen Sjåføren betaler Hver passasjer betaler Sjåføren taper/
tjener
SLIK: Marginalkostnad 800
200
200 0
IKKE SLIK: Kun bensin 390
508
98
-308
IKKE SLIK: Både faste og variable kostnader 1 600 -1 200 400 600

Marginalkostnad:
Marginalkostnader er 2 kroner per km, i sum utgjør det 800 kroner tur/retur Oslo-Hemsedal. Delt på fire blir det 200 kroner per person som er den korrekte betalingen.
Kun bensin: Bensinregningen utgjør bare 390 kroner. Deles den på fire mottar sjåføren bare 98 kroner av hver passasjer. Den korrekte regningen på 800 kroner blir langt i fra dekket inn av passasjerene.
Både faste og variabel kostnader: De totale kostnadene per km er 4 kroner og summerer seg til 1.600 kroner for turen. Legges de til grunn, tjener sjåføren 600 kroner på turen.
Kilde: Smarte Penger.


Eldre biler dyrere i bruk

Kort fortalt har en ny bil høye faste kostnader og lave marginalkostnader. En gammel skranglekasse av en bruktbil har derimot lave faste kostnader og høye marginalkostnader.

Jo nyere bil, desto høyere er det aldersrelaterte verdifallet. En eldre bil har derimot større verkstedkostnader. Som du ser av tabellen under er ikke forskjellen veldig stor. Det enkleste er derfor av avrunde det hele til 2 kroner pr kilometer uansett.

Marginal kostnad pr kilometer (kr)

  2 år gammel bil 5 år gammel bil
Liten bil 1,53 1,85
Mellomklasse 1,71 2,11
Stor bil 1,90 2,38
Eldre bil er faktisk dyrere i drift enn en nyere bil tross nyere biler har større verdifall. Årsaken er at mesteparten av verdifallet er relatert til alder og ikke antall kjørte kilometer. Mens eldre biler har høyere verkstedkostnader.


Bulking og fartsbøter

Kollisjonsskader er faktisk bakt inn i kilometersatsen på 2 kroner. Det er altså et forventet beløp per tur i tapt bilbonus for forsikringsskade, eventuelt dekning av skade av egen lomme. Kostnaden utgjøres av sannsynlighet x utgift. og utgjør den såkalte forventningsverdien av en kostnad. Derfor kompenseres sjåføren for eventuelle skader når satsen på 2 kroner benyttes.

Fordeling av fartsbøter har ingen åpenbar objektiv sannhet. Men siden dette ofte ligger utenfor passasjerenes påvirkning, er nok det mest fornuftig å la sjåføren dekke fartsbøtene. Unntaket er hvis alle er enige om å gi gass så spleiser man (kanskje alle skal rekke samme flyet). Men om ingenting er avtalt, er nok dette sjåførens ansvar. Juridisk er det uomtvistelig sjåførens ansvar.


Kalkulatorer:

Fordeling av bilkostnader når flere kjører sammen
Fordeler regningen for bilkostnadene rettferdig mellom alle i bilen.

Bilkostnadskalkulator - nybil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.

Bilkostnadskalkulator - bruktbil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!


Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

Våre bloggere