Gå til sidens hovedinnhold

Fyller du ut dette skjemaet, gir barnas ukelønn pensjonsopptjening

Barn som mottar lønn for arbeid hjemme er tjent med å oppgi inntekten i selvangivelsen.

Utgangspunktet er velkjent. Foreldrene betaler sine barn lønn for arbeid i hjemmet, enten gjennom ukelønn eller som betaling for enkeltstående oppdrag. Lønnen gidder man ikke rapportere inn fordi dette uansett er skattefritt (langt unna maksgrensen i frikortet). Men da taper barnet pensjonsoptjening!

Ansvarlig redaktør i Smarte Penger forklarer:
- Dersom barnet ble lønnet av en bedrift lønnen innrapporteres den automatisk. Da godskrives barnet 18,1 prosent i pensjonsopptjening selv om lønnen er langt under frikortgrensen slik at den er skattefri. Men lønn fra foreldre til barna er i prinsippet det samme. Skatteetaten krever egentlig at dette innberettes. Og det bør man gjøre. Da opptjener barnet pensjonspoeng, sier Pedersen.

Pedersen forklarer et to krav må innfris. Barn må ha fylt 13 år i ligningsåret og lønnen fra foreldrene må overstige 6.000 kroner i løpet av ett år.

Dette skjer det året det fyller 13 år:

  • Inntekter skal føres i barnets selvangivelse (formue skal derimot fortsatt føres på foreldrene)
  • Lønn gir normalt opptjening i folketrygden på 18,1 prosent av lønnen.
  • Har lov å jobbe med lønn

Pensjonsreformen er årsaken til «smutthullet»

I pensjonsreformen ble det innført en direkte kobling mellom lønn og opptjent pensjon for alle født etter 1962. Hovedregelen er at 100 kroner i lønn, gir deg 18,1 kroner tilbake i pensjon. Og det gjelder fra den aller første kronen man tjener i lønn. De nye reglene endret også minste alder for pensjonsopptjening fra 18 år til 13 år.

Inntil den såkalte frikortgrensen på 49.650 kroner er faktisk skatten «negativ» med 18,1 prosent. For hver hundrelapp du tjener, betaler Staten barnet 18,1 kroner inn på pensjonskontoen. Litt folkelig sagt kan man si at de 18 kronene settes inn på en sperret konto inntil du fyller 62 år.

Eksempel: Dersom barnet har mottatt 11.000 kroner gjennom året, utgjør gavepakken 11.000 x 18,1 % = 1.991 kroner.

Må ha mottatt minst 6.000 kroner fra foreldrene

Pensjonsopptjeningen på 18,1 prosent har man uansett hvor inntektene kommer fra, såfremt de er tjent på ærlig vis. Men typisk er lønn fra foreldre eller andre i familien utbetalt kontakt uten tanke om å registrere dette i selvangivelsen. Lønn fra en bedrift rapporteres til skatteetaten, så der behøver man ikke foreta seg noe.

Lønn fra en bedrift gir pensjonsopptjening fra første krone tjent. Det samme gjelder også for ved lønn fra foreldrene eller familie, men her er det et «men». Der er nemlig et krav om at inntekten må overstige 6.000 kroner fra hver oppdragsgiver, for eksempel fra mor og far (sett under ett) sammen Da oppnår man pensjonsopptjening på hele inntektene.

Årsaken er at småjobber tilknyttet hjemmet faller inn under reglene om skattefrie småjobber. Arbeidsoppgaver man kjøper til hjemmet eller hytta er skattefritt under visse betingelser inntil 6.000 kroner. Blant annet kan ikke den som utfører jobben ha firma i samme bransje. Barns arbeid faller innenfor disse reglene og derfor må man over grensen.

Dette skjemaet må fylles ut

Det er ikke nok bare å føre opp inntektene i barnas selvangivelse. Skatteetaten må ha dokumentasjon for jobben. Derfor må skjemaet «A04 melding om lønnet arbeid i hjemmet» leveres inn. Enklest er det å benytte skjemaet A04 direkte i Altinn.

Altinn-skjemaet heter A04 mens det i papirform (pdf) heter A104.

Du kan også skrive A104 fra en pdf-fil her.

Det er også fritak for arbeidsgiveravgift for private arbeidsgivere når lønn fra husholdningen ikke overstiger 60.000 kroner i inntektsåret, jf. folketrygdloven § 23-2 syvende ledd. Beløpsgrensen gjelder den enkelte husstands samlede lønnsutgifter.

Tallene gjelder alle som forventer normale lønnsinntekter

Det er til slutt barnets totale lønnsinntekt gjennom hele livet som bestemmer størrelsen på pensjonen.

En forutsetning om fremtiden må vi ta for at poenget med 18 kroner tilbake per 100 kroner i lønn skal gjelde. Og det er at barnets gjennomsnittlige inntekt gjennom livet – målt i dagens pengeverdi – er minst 450.000 kroner.

Dersom lavere gjennomsnittlig inntekt vil barnet i praksis ikke få den samme opptjeningen, viser tallene fra Smarte Penger.

Ved for lav inntekt baserer pensjonen seg på minste pensjonsnivå. All inntekt (opp til 7,1 G) vil øke pensjonen, men denne økningen er lav helt opp til nesten 450.000 kroner i snittinntekt. Det vil også ha betydning hvor mange år barnet har denne gjennomsnittsinntekten. Flere opptjeningsår vil kunne senke hva gjennomsnittsinntekten må være for å få «full opptjening».

Her kan du lese mer om hvordan pensjonsopptjeningen foregår for personer født etter 1962.

Politisk risiko

Selv om skattereglene i dag lover deg 18 kroner tilbake for hver 100-lapp du tjener, er det ingen garanti for at det blir slik når du pensjoneres. Stortinget kan endre på reglene slik at verdien kan bli mindre.

Intensjonen med reformen var å skape et bærekraftig pensjonssystem. Derfor er det lov å håpe at systemet er liv laga og at du får tilbake dine 18 kroner – med rentesrente.

Les også:

Barn, skatt og selvangivelse

Lønn til barn i foreldrenes bedrift

Kalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?