NA24.no

Her vil boligprisene stige mest

Rennesøy er kommunen i Norge med størst tilflytting. Foto: Forum.flyprat.no
Rennesøy er kommunen i Norge med størst tilflytting. Foto: Forum.flyprat.no
Sist oppdatert:
Storbyenes nabokommuner blir trolig fremtidens boligprisvinnere. Sjekk din kommune.

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår en årlig boligprisvekst på om lag 3 prosent de neste årene. Tallet viser landsgjennomsnittet. Prisutviklingen mellom de ulike kommunene vil imidlertid variere stort avhengig av om du bor i en tilflyttingskommune eller fraflyttingskommune, eller noe midt i mellom.

Sentraliseringstrenden i Norge viser fortsatt ingen tegn til nedbremsing, viser tall fra SSB. Flyttestrømmene følger jobbene og det største jobbutvalget er i byene. Ungdommen og barnefamiliene strømmer derfor til byene med tilhørende nabokommuner, mens mange distriktskommuner blir sittende igjen med forgubbing. Byene og de tilgrensende nabokommunene, de såkalte randsonekommunene, vil oppleve best prisutvikling, mens fraflyttingskommunene kan forvente svak prisvekst, viser analysen til fagøkonomene i Smarte Penger. Vi baserer vår analyse på historiske priser og flyttetall, samt SSBs prognoser for fremtidig flyttemønster.

En kommune med sterk tilflytting kan forvente boligprisutvikling over landsgjennomsnittet, mens en kommune med sterkt fraflytting kan forvente svakere boligprisutvikling enn landsgjennomsnittet. SSB forventer en boligprisvekst på 3 prosent på landsbasis de neste årene, mens ulike eksperter i mediene i snitt forventer 2 prosent årlig prisvekst.

«Fullt» i Stavanger

Rennesøy er kommunen i Norge med størst tilflytting, og Statistisk sentralbyrå forventer at denne Rogalands-kommunen nesten dobler innbyggertallet frem til 2040. Øykommunens beliggenhet bare et drøyt tunnelløp fra Stavanger sikrer den sterkt tilflytting fra en by hvor boligmarkedet er «fullt». Etterspørselspresset vil sikre boligprisstigning godt over landsgjennomsnittet, tror Smarte Pengers fageksperter. Likevel må det nevnes at boligmarkedet i Stavanger er følsomt for utviklingen i oljesektoren. Det er ikke hensyntatt i vår analyse.

Også randsonekommunene rundt Bergen og Trondheim kan forvente svært høy etterspørsel etter bolig og dertil sterk boligprisutvikling.

Forgubbing

Kommunene i Norge med størst fraflytting og dertil svak boligprisutvikling er ofte preget av høy andel eldre. De to nordnorske kommunene Loppa og Tjelsund forventes størst fraflytting i Norge frem til 2040, og begge kommunene har blant Norges høyeste andel eldre innbyggere, omkring 25 prosent, ifølge SSB

Om beregningene

SSBs befolkningsframskrivinger frem til 2040 er beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring. Tabellene over befolkningsendringene må ikke tolkes helt bokstavelig med tanke på boligprisutviklingen. Også kommunens vilje til å tilrettelegge tomter kan påvirke tallene for tilflytting.

Topp og bunn

Her finner du kommunene med størst tilflytting og fraflytting.

10 på topp Folketall i dag Endring frem til 2040
Rennesøy 4 755 84%
Meland 7 544 73%
Hemsedal 2 295 61%
Skaun 7 392 59%
Os (Hord.) 18 678 58%
Ås 17 969 57%
Våler (Østf.) 4 978 56%
Hobøl 5 187 55%
Ullensaker 32 438 55%
Sørum 16 918 55%
10 på bunn Folketall i dag Endring frem til 2040
Rendalen 1 883 -22%
Hyllestad 1 391 -23%
Beiarn 1 088 -23%
Engerdal 1 345 -23%
Leka 556 -24%
Norddal 1 685 -24%
Bø (Nordl.) 2 642 -25%
Vanylven 3 302 -28%
Tjeldsund 1 256 -29%
Loppa 1 027 -34%
Storbyene Folketall i dag Endring frem til 2040
Kristiansand 85 983 32%
Oslo 634 463 31%
Bergen 271 949 22%
Trondheim 182 035 21%
Stavanger 130 754 11%

 

Finn din kommune

Tabellen viser alle kommunene alfabetisk sortert.

Kommune Folketall i dag Endring frem til 2040
Agdenes 1 744 11%
Alstahaug 7 394 10%
Alta 19 822 18%
Alvdal 2 432 12%
Andebu 5 719 41%
Andøy 4 993 3%
Aremark 1 408 -6%
Arendal 43 841 25%
Asker 58 338 20%
Askim 15 430 23%
Askvoll 3 011 -9%
Askøy 27 346 50%
Audnedal 1 743 36%
Aukra 3 377 23%
Aure 3 577 6%
Aurland 1 715 1%
Aurskog-Høland 15 500 30%
Austevoll 4 924 51%
Austrheim 2 833 49%
Averøy 5 687 21%
Balestrand 1 306 -3%
Ballangen 2 591 -5%
Balsfjord 5 593 18%
Bamble 14 193 3%
Bardu 3 985 5%
Beiarn 1 088 -23%
Berg 918 -5%
Bergen 271 949 22%
Berlevåg 1 057 9%
Bindal 1 503 -18%
Birkenes 4 993 47%
Bjerkreim 2 820 50%
Bjugn 4 711 22%
Bodø 49 731 25%
Bokn 868 23%
Bremanger 3 950 3%
Brønnøy 7 897 24%
Bygland 1 200 10%
Bykle 948 10%
Bærum 118 588 20%
Bø (Nordl.) 2 642 -25%
Bø (Telem.) 5 834 25%
Bømlo 11 749 27%
Båtsfjord 2 207 29%
Deatnu Tana 2 883 -16%
Divtasvuodna Tysfjord 2 000 -8%
Dovre 2 704 -7%
Drammen 66 214 31%
Drangedal 4 135 9%
Dyrøy 1 171 -17%
Dønna 1 420 -9%
Eid 5 926 4%
Eide 3 471 16%
Eidfjord 950 8%
Eidsberg 11 323 28%
Eidskog 6 253 2%
Eidsvoll 22 689 42%
Eigersund 14 811 31%
Elverum 20 563 23%
Enebakk 10 626 17%
Engerdal 1 345 -23%
Etne 4 057 22%
Etnedal 1 408 21%
Evenes 1 391 9%
Evje og Hornnes 3 549 33%
Farsund 9 516 11%
Fauske 9 556 0%
Fedje 561 -17%
Fet 11 048 35%
Finnøy 3 058 28%
Fitjar 3 009 18%
Fjaler 2 853 16%
Fjell 23 852 53%
Flakstad 1 368 -10%
Flatanger 1 120 1%
Flekkefjord 9 013 3%
Flesberg 2 683 28%
Flora 11 779 11%
Flå 1 033 4%
Folldal 1 631 -18%
Forsand 1 242 23%
Fosnes 642 -21%
Fredrikstad 77 591 27%
Frogn 15 671 21%
Froland 5 486 44%
Frosta 2 653 27%
Fræna 9 720 21%
Frøya 4 547 21%
Fusa 3 829 7%
Fyresdal 1 303 -1%
Førde 12 685 20%
Gáivuotna Kåfjord 2 221 -3%
Gamvik 1 098 37%
Gaular 2 928 18%
Gausdal 6 237 7%
Gildeskål 2 023 -2%
Giske 7 739 47%
Gjemnes 2 565 -7%
Gjerdrum 6 292 36%
Gjerstad 2 489 14%
Gjesdal 11 317 52%
Gjøvik 29 668 20%
Gloppen 5 694 6%
Gol 4 631 3%
Gran 13 607 22%
Grane 1 465 -4%
Granvin 911 -1%
Gratangen 1 135 -1%
Grimstad 21 783 37%
Grong 2 449 17%
Grue 4 948 -3%
Gulen 2 315 17%
Guovdageaidnu Kautokeino 2 931 -14%
Hábmer Hamarøy 1 820 26%
Hadsel 8 112 8%
Halden 30 132 26%
Halsa 1 581 -8%
Hamar 29 520 19%
Hammerfest 10 287 32%
Haram 9 084 13%
Hareid 5 021 8%
Harstad (f.o.m. 2013) 24 441 16%
Hasvik 1 037 27%
Hattfjelldal 1 500 21%
Haugesund 36 099 28%
Hemne 4 224 12%
Hemnes 4 553 1%
Hemsedal 2 295 61%
Herøy (M. og R.) 8 847 11%
Herøy (Nordl.) 1 733 23%
Hitra 4 522 21%
Hjartdal 1 602 6%
Hjelmeland 2 787 9%
Hobøl 5 187 55%
Hof 3 091 21%
Hol 4 452 0%
Hole 6 595 50%
Holmestrand 10 456 32%
Holtålen 2 024 6%
Hornindal 1 223 -6%
Horten 26 751 18%
Hurdal 2 695 8%
Hurum 9 330 8%
Hvaler 4 386 20%
Hyllestad 1 391 -23%
Hægebostad 1 690 23%
Høyanger 4 183 -9%
Høylandet 1 257 -2%
18 115 54%
Ibestad 1 436 4%
Inderøy (f.o.m. 2012) 6 720 8%
Iveland 1 314 45%
Jevnaker 6 516 22%
Jondal 1 094 20%
Jølster 3 070 9%
Kárásjohka Karasjok 2 698 -8%
Karlsøy 2 334 -3%
Karmøy 41 753 19%
Klepp 18 485 53%
Klæbu 5 970 31%
Kongsberg 26 406 26%
Kongsvinger 17 825 17%
Kragerø 10 621 7%
Kristiansand 85 983 32%
Kristiansund 24 395 27%
Krødsherad 2 265 37%
Kvalsund 1 051 -16%
Kvam 8 584 18%
Kvinesdal 5 891 17%
Kvinnherad 13 232 8%
Kviteseid 2 468 -7%
Kvitsøy 531 -1%
Kvæfjord 3 107 14%
Kvænangen 1 234 -13%
Lardal 2 460 18%
Larvik 43 258 11%
Lavangen 1 014 -9%
Lebesby 1 341 4%
Leikanger 2 268 20%
Leirfjord 2 188 21%
Leka 556 -24%
Leksvik 3 555 8%
Lenvik 11 557 17%
Lesja 2 076 -12%
Levanger 19 212 20%
Lier 25 175 39%
Lierne 1 385 -13%
Lillehammer 27 028 19%
Lillesand 10 106 33%
Lindesnes 4 853 20%
Lindås 15 069 32%
Lom 2 361 -4%
Loppa 1 027 -34%
Lund 3 225 25%
Lunner 8 952 31%
Lurøy 1 901 -6%
Luster 5 089 17%
Lyngdal 8 102 31%
Lyngen 2 992 -12%
Lærdal 2 174 -5%
Lødingen 2 248 7%
Lørenskog 34 697 31%
Løten 7 546 21%
Malvik 13 371 34%
Mandal 15 349 23%
Marker 3 596 12%
Marnardal 2 290 27%
Masfjorden 1 693 5%
Meland 7 544 73%
Meldal 3 962 24%
Melhus 15 844 33%
Meløy 6 491 -6%
Meråker 2 553 21%
Midsund 2 036 18%
Midtre Gauldal 6 361 42%
Modalen 372 26%
Modum 13 581 18%
Molde 26 048 24%
Moskenes 1 108 2%
Moss 31 308 23%
Målselv 6 634 16%
Måsøy 1 241 -17%
Namdalseid 1 676 -3%
Namsos 13 083 12%
Namsskogan 922 -8%
Nannestad 11 707 35%
Narvik 18 705 10%
Naustdal 2 776 12%
Nedre Eiker 23 811 31%
Nes (Ak.) 20 164 31%
Nes (Busk.) 3 445 0%
Nesna 1 902 48%
Nesodden 18 297 23%
Nesset 3 001 -4%
Nissedal 1 451 12%
Nittedal 22 385 34%
Nome 6 643 3%
Nord-Aurdal 6 417 4%
Nord-Fron 5 765 -2%
Nord-Odal 5 118 10%
Norddal 1 685 -24%
Nordkapp 3 213 -1%
Nordre Land 6 700 9%
Nordreisa 4 854 19%
Nore og Uvdal 2 557 0%
Notodden 12 609 14%
Nærøy 5 064 11%
Nøtterøy 21 403 17%
Odda 7 006 6%
Oppdal 6 814 17%
Oppegård 26 255 23%
Orkdal 11 628 20%
Os (Hedm.) 2 013 0%
Os (Hord.) 18 678 58%
Osen 997 -4%
Oslo kommune 634 463 31%
Osterøy 7 786 40%
Overhalla 3 732 25%
Porsanger Porsángu Porsanki 3 963 -8%
Porsgrunn 35 516 16%
Radøy 5 039 19%
Rakkestad 7 974 21%
Rana 25 943 12%
Randaberg 10 416 15%
Rauma 7 453 1%
Re 9 144 26%
Rendalen 1 883 -22%
Rennebu 2 556 0%
Rennesøy 4 755 84%
Rindal 2 046 15%
Ringebu 4 495 2%
Ringerike 29 624 20%
Ringsaker 33 463 18%
Rissa 6 646 18%
Risør 6 899 18%
Roan 986 2%
Rollag 1 369 -17%
Rygge 15 101 28%
Rælingen 16 806 39%
Rødøy 1 305 18%
Rømskog 672 -3%
Røros 5 583 15%
Røst 566 -18%
Røyken 20 621 39%
Røyrvik 498 -11%
Råde 7 104 22%
Salangen 2 223 8%
Saltdal 4 690 -8%
Samnanger 2 436 11%
Sande (M. og R.) 2 636 4%
Sande (Vestf.) 9 036 46%
Sandefjord 44 976 24%
Sandnes 71 900 47%
Sandøy 1 285 -13%
Sarpsborg 54 059 19%
Sauda 4 760 8%
Sauherad 4 325 4%
Sel 5 974 1%
Selbu 4 030 4%
Selje 2 782 -2%
Seljord 2 989 10%
Sigdal 3 509 -4%
Siljan 2 404 0%
Sirdal 1 831 20%
Skaun 7 392 59%
Skedsmo 51 188 36%
Ski 29 542 27%
Skien 53 439 16%
Skiptvet 3 727 37%
Skjervøy 2 881 5%
Skjåk 2 264 -3%
Skodje 4 387 45%
Skånland 2 951 10%
Smøla 2 166 10%
Snillfjord 980 7%
Snåase Snåsa 2 156 5%
Sogndal 7 623 42%
Sokndal 3 303 15%
Sola 25 083 46%
Solund 815 -18%
Songdalen 6 303 44%
Sortland 10 129 19%
Spydeberg 5 620 33%
Stange 19 737 19%
Stavanger 130 754 11%
Steigen 2 579 -11%
Steinkjer 21 555 20%
Stjørdal 22 683 35%
Stokke 11 509 21%
Stor-Elvdal 2 699 4%
Stord 18 425 31%
Stordal 1 035 14%
Storfjord 1 941 16%
Strand 12 139 31%
Stranda 4 616 9%
Stryn 7 134 15%
Sula 8 651 37%
Suldal 3 881 6%
Sund 6 635 45%
Sunndal 7 171 1%
Surnadal 5 954 7%
Sveio 5 463 50%
Svelvik 6 580 19%
Sykkylven 7 730 1%
Søgne 11 005 29%
Sømna 2 047 3%
Søndre Land 5 701 2%
Sør-Aurdal 3 133 -1%
Sør-Fron 3 191 2%
Sør-Odal 7 847 14%
Sør-Varanger 10 090 11%
Sørfold 1 987 -8%
Sørreisa 3 450 13%
Sørum 16 918 55%
Time 17 897 49%
Tingvoll 3 064 -1%
Tinn 5 957 3%
Tjeldsund 1 256 -29%
Tjøme 4 927 11%
Tokke 2 257 -5%
Tolga 1 658 5%
Torsken 878 -14%
Tranøy 1 510 -6%
Tromsø 71 590 17%
Trondheim 182 035 21%
Trysil 6 621 0%
Træna 489 49%
Trøgstad 5 366 26%
Tvedestrand 6 059 9%
Tydal 864 -3%
Tynset 5 549 16%
Tysnes 2 745 -3%
Tysvær 10 668 38%
Tønsberg 41 550 28%
Ullensaker 32 438 55%
Ullensvang 3 369 6%
Ulstein 8 092 44%
Ulvik 1 094 3%
Unjárga Nesseby 919 6%
Utsira 211 -1%
Vadsø 6 223 13%
Vaksdal 4 140 11%
Valle 1 270 11%
Vang 1 602 10%
Vanylven 3 302 -28%
Vardø 2 119 -6%
Vefsn 13 286 1%
Vega 1 223 -8%
Vegårshei 2 000 26%
Vennesla 13 986 46%
Verdal 14 788 21%
Verran 2 562 -15%
Vestby 15 944 40%
Vestnes 6 615 11%
Vestre Slidre 2 187 4%
Vestre Toten 13 075 14%
Vestvågøy 10 997 15%
Vevelstad 495 -7%
Vik 2 688 -13%
Vikna 4 321 21%
Vindafjord 8 747 29%
Vinje 3 723 15%
Volda 8 909 26%
Voss 14 168 15%
Værøy 777 25%
Vågan 9 223 12%
Vågsøy 6 091 8%
Vågå 3 686 -4%
Våler (Hedm.) 3 783 -8%
Våler (Østf.) 4 978 56%
Øksnes 4 562 19%
Ørland 5 164 27%
Ørskog 2 301 20%
Ørsta 10 536 14%
Østre Toten 14 777 11%
Øvre Eiker 17 919 41%
Øyer 5 090 13%
Øygarden 4 704 43%
Øystre Slidre 3 206 7%
Åfjord 3 242 8%
Ål 4 713 5%
Ålesund 45 747 26%
Åmli 1 810 -4%
Åmot 4 455 24%
Årdal 5 496 -11%
Ås 17 969 57%
Åseral 923 20%
Åsnes 7 544 5%

 

 

Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere