*Nettavisen* Økonomi.

Mer fri koster mindre enn du tror

Det behøver ikke koste så mye å lette litt på tidsklemma. Foto: (Foto: Scanpix)

Avstår du fra 2,5 prosent lønnsøkning neste år, tilsvarer det en ekstra ferieuke.

25.11.14 10:04

Mange sliter mer med tidsklemma enn med dårlig økonomi. Men det behøver ikke koste all verden å lette litt på trykket. Er du villig til å gi slipp på om lag 2,5 prosent av neste års lønnsøkning, utgjør det en ekstra ferieuke. Vi regner da utfra utbetalt lønn etter skatt. Har du særlig høy inntekt, koster den ferieuken bare 2,1 prosent av lønnen.

NY KALKULATOR:Benytt Smarte Pengers kalkulator til å beregne din kostnad ved å jobbe mindre.

I rene kroner koster en ekstra ferieuke 6.000-10.000 kroner for de fleste. Se tabellen under. Har du en forståelsesfull arbeidsgiver er det altså fullt mulig å hente ut noe av den generelle reallønnsveksten i økt fritid fremfor økt lønn.

Høy skatt på siste tjente krone likevel

Marginalskatten spiser uansett opp mye av den øverste delen av lønnen. Har du over 552.000 kroner i lønn (2015-tall), beskattes det overskytende med 44,2 prosent. Derfor koster det ikke så mye å barbere toppen av lønnen litt.

I tillegg til selve lønnskostnaden har du kostnader til:

  • Tapte feriepenger
  • Tapt avsetning til pensjon
  • Tapt tjenestepensjon


(alle disse kostnadene har vi tatt med i regnestykket)

Gunstig å jobbe mindre ved lønn over 627.400 kr

Riktignok utgjør en del av skatten pensjonsopptjeningen din. Det er penger som du en gang får tilbake, du bare «låner» dem til Staten en stund. I beregningene har vi tatt hensyn til det ved å trekke pensjonsopptjeningen ut av skatten. Pensjonsinnbetalingen (avsetning til pensjonskontoen i folketrygden og tjenestepensjonen) er altså et tap ved å jobbe mindre.

For lønnsinntekter over 627.400 kroner er det derimot ingen pensjonsopptjening i Folketrygden. Har du høyere inntekt enn dette, taper du derfor ikke folketrygd ved å jobbe mindre. Du kan jo ikke tape noe du likevel ikke får. Over dette lønnsnivået er det derfor ekstra gunstig å jobbe mindre.

Kostnaden ved mer fri:


Lønn 1 dag Tilsvarer lønnsnedgang 1 uke Tilsvarer lønnsnedgang
300 000 1 146 0,5% 5 730 2,5%
400 000 1 527 0,5% 7 635 2,6%
500 000 1 909 0,5% 9 545 2,7%
600 000 2 028 0,5% 10 140 2,4%
700 000 1 986 0,4% 9 930 2,1%
800 000 2 270 0,4% 11 350 2,1%
900 000 2 423 0,4% 12 115 2,1%
Eksempel: Du har 500.000 kr i lønn i dag og ber om en ekstra ferieuke. Den koster deg 9.545 kr. Da er både skatt, pensjonsopptjening og feriepenger hensyntatt. Kostnaden utgjør 2,4 prosent av utbetalt lønn (etter skatt).

Kalkulator:
Dette koster ekstra feriedager
Beregner tapt lønn og feriepenger, hensyntatt skatt og pensjonsopptjening, ved å jobbe færre dager og/eller uker.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag