Mye julejobbing gir dobbel smell for studenter

Studenter risikerer både økt skatt og tapt stipend fra lånekassen ved å jobbe for mye på slutten av året.

Studenter risikerer både økt skatt og tapt stipend fra lånekassen ved å jobbe for mye på slutten av året. Foto: (Foto: Pixabay)

Mye jobbing i juleferien kan både gi kutt i studiestipendet og økt skatt.

Studenter med deltidsjobb ved siden av studiene bør være obs når skatteåret nærmer seg slutten. Dersom du har tjent mye både på sommerjobb og deltidsjobbing gjennom året forøvrig, kan mesteparten av lønnen fra ekstrajobbing i juleferien bli spist opp av skatt og tapt stipend fra Lånekassen. Sjekk derfor hva det «koster» i skatt å jobbe ekstra, samt hvor nær du er Lånekassens inntektsgrense.

To kostnader ved å jobbe for mye som student:

  • Tapt stipend fra Lånekassen
  • Økt marginalskatt


Når du passerer Lånekassens inntektsgrense sitter du igjen med bare 26 kroner pr 100-lapp du tjener. Resten barberes bort i tapt stipend og skatt. Se regnestykke lenger ned i artikkelen. Nå du passerer neste trinn for beskatning, sitter du bare igjen med usle 15 kroner pr 100-lapp du tjener. Da sier det seg selv at jobbingen blir bortkastet.

Lånekassen-fellen

Lånekassen opererer med beløpsgrenser både for formue og inntekt, og sjekker opp med likningen din om du har tjent for mye eller om du har for stor formue. Tidligere har om lag 25.000 studenter fått stipendkutt på grunn av for høy inntekt.

For 2014 er inntektsgrensen 157.265 kroner. Dersom du vil ha maksimalt stipend fra Lånekassen, kan du ikke tjene mer enn denne summen i løpet av hele 2014. Med «inntekt» menes både lønn og kapitalinntekter (rente, aksjegevinst, etc) sett under ett.

Stipendet reduseres med 50 prosent av det du har tjent for mye dersom du har fått støtte i ti måneder i samme kalenderår. Har du fått støtte i fem måneder, blir stipendet redusert med 25 prosent av det du har tjent for mye.

Eksempel: Du har tjent 167.265 kroner. Det er 10.000 kroner over Lånekassens inntektsgrense. Da reduseres stipendet tilsvarende halvparten av de 10.000 kronene. Dvs 5.000 kroner i redusert stipend.

Det du har fått utbetalt for mye i stipend, blir omgjort til lån den dagen du skal begynne å betale ned på studielånet. Maksimalt kan du tape 39.140 i stipend. Med Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator kan du beregne selv.

Formuesgrensen i 2014 er 357.782 kroner. Har du mer enn dette i formue, blir stipendet redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over beløpsgrensen.

Skattegunstig inntil 85.614 kroner

Marginalskatten slår inn på ulike lønnstrinn og har konsekvenser også for lave lønnsinntekter. Som du ser av tabellen under, øker skatten når inntekten passerer 39.996 kroner. Grensen gjelder alle lønnsinntekter. Om man har såkalt «frikort» eller ikke spiller ingen rolle. «Frikortet» er kun en bekreftelse på at man forventer inntekter under denne grensen. Du beholder skattefrihet for inntektene du har tjent inntil 39.996 kroner når du passerer grensen, men den neste kronen du tjener beskattes med 25 prosent. Skatten for den neste kronen du tjener kalles marginalskatt.

Les også: Fra 2015 kan studenter tjene mer skattefritt.

Det er verdt å merke seg at marginalskatten faller betydelig etter 58.929 kroner og forblir lav inntil du har passert 85.614 kroner. Dette «smutthullet» er det gunstig å utnytte fullt ut. Overstiger du grensen på 85.614 kroner, trekkes det 23,6 prosent skatt på de neste kronene. Denne skatteøkningen må du vurdere om det er verdt å påta seg. Enda verre blir det når inntekten passerer 195.689 kroner. Da har allerede mye av stipendet forsvunnet og i tillegg øker skatten til 35,2 prosent.

Marginalskatt på lønnsinntekt 2014
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 39.996 0,0 %
Trinn 2 39.997 – 58.929 25,0 %
Trinn 3 58.929 – 85.614 8,2 %
Trinn 4 85.614 – 195.698 23,6 %
Trinn 5 195.698 – 527.400 35,2 %
Trinn 6 527.400 – 857.300 44,2 %
Trinn 7 857.300 47,2 %
Tabellen viser beskatning av den neste kronen du tjener i lønn. Passerer for eksempel inntekten din 39.997 kroner, beskattes den neste kronen med 25 %.


Tapt stipend + økt marginalskatt = 85,2 prosent effektiv skatt

Når inntekten passerer Lånekassens inntektsgrense (157.265 kroner) taper du 50 prosent av stipendet i tillegg skattlegges inntekten med 23,6 prosent. I sum gir det en effektiv skatt på 73,6 prosent. Når du passerer neste trinn for skattesatsene (195.698 kr) blir effektiv beskatning av de neste kronene du tjener hele 85,2 prosent, dvs 50 prosent + 35,2 prosent) inntil hele stipendet er tapt.

Ikke halv skatt i desember

NB: Det er ikke halv skatt i desember på den måten av det er mer lønnsomt å arbeide i desember. Det er kun skattetrekket som halveres mot at det trekkes litt ekstra skatt de øvrige månedene gjennom året. Din samlede lønnsinntekt gjennom hele 2014 er grunnlaget for skatten du skal betale. Er det trukket for lite eller for mye, får du til gode/restskatt under skatteoppgjøret til våren.

Kalkulatorer:

Stipendreduksjonskalkulator
Beregn om du risikerer å miste eller få redusert stipendet ditt, og eventuelt hvor mye.

Stipendreduksjoner når du har barn
Beregn hvor mye du risikerer i reduksjon i utdanningsstipendet og forsørgerstipendet i Lånekassen.

Les også:

Mer detaljer om reglene for stipend og lån

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.