Ny Iphone? Ikke begå denne feilen

- Ikke la selgerne prakke på deg forsikringen du høyst sannsynlig vil tape penger på.

- Ikke la selgerne prakke på deg forsikringen du høyst sannsynlig vil tape penger på. Foto: Apple

- Du skal ha usannsynlig mye uflaks for at dette skal lønne seg

10.09.14 06:32

I de aller fleste elektronikkforretningene blir du spurt om du vil ha en trygghetsforsikring, eller en trygghetsavtale. Du gjør lurt i å tenke deg om et par ganger før du svarer «Ja takk» på selgerens spørsmål.

En trygghetsforsikring eller trygghetsavtale gjelder, dersom produktet ditt for eksempel blir slått ut av et lynnedslag, får en vannskade eller faller i bakken. Kan ikke produktet repareres, skal du få tilsvarende eller nyere modell av produktet - og dette gjelder også dersom garantitiden er utløpt, og produktet altså ikke er helt nytt lenger. Men ingen av forsikringene gjelder lenger enn det som er dekket av kjøpsloven slik at dette er helt betydningsløst.

Det du får av ekstra beskyttelse er først og fremt det å slippe ting i bakken (for eksempel en mobiltelefon), søle væske (for eksempel over en bærbar pc), lavere egenandel ved tyverier (hvis trygghetsforsikringen inneholder dette).

De fleste husholdninger vil gjennom livet kjøpe svært mange elektronikkprodukter. En familie på fire vil i løpet av en tiårsperiode kjøpe kanskje 40 litt større elektronikkprodukter. Å kjøpe slike småforsikringer vil over tid være svært dyrt. Det skal ha helt usannsynlig mye uflaks over tid for at det skal lønne seg å kjøpe disse forsikringene. De er heller ikke viktige fordi verdien av enkeltgjenstandene tross alt er små. Det er de store risikoene som for eksempel død, uførhet, bil, og hjem som er det viktige.

De som det passer best for å kjøpe en trygghetsforsikring for er i praksis de som ikke er så forsiktige av seg. Vet du at du ofte mister en mobiltelefon i vannet eller gulvet er det selvfølgelig en slik forsikring mer verdt. Det er vel også mer sannsynlig at en 20-åring har et uhell med mobiltelefonene enn en 60-åring.

Sikring gjennom forbrukerlov/innboforsikring/reiseforsikring

De viktigste argumentene for å si nei til trygghetsforsikring, eller «tabbeforsikring», er at du i Norge er godt sikret gjennom Forbrukerkjøpsloven. Den gir deg muligheten til å reklamere på varen i to eller fem år, avhengig av hva slags produkt det er snakk om. Dersom det oppstår en feil på produktet ditt innenfor denne tidsrammen, har du krav på å få en tilsvarende vare, eller gratis retting av feilen. Les mer om klage på varekjøp her

Dersom produktet du har kjøpt blir stjålet av noen som bryter seg inn i huset ditt, eller blir skadet i brann eller flom, blir tapet dekket av innboforsikringen. En fordel med trygghetsforsikring er at det ikke er noen egenandel ved skade, eller at den er lav.. På innbosikringen er det en egenandel på minst 2.000 kroner, og ofte høyere.

På reiseforsikring er du sikret mot tyverier. Her er de i de fleste tilfellene ingen egenandel. Så selv om trygghetsforsikringen gjelder for hele verden, gir ikke trygghetsforsikringen noen ekstra tyveriforsikring. Men uhellene dekker den i hele verden.

Blir mye til sammen

Her har vi satt opp et eksempel på hvor mye trygghetsforsikringer samlet kan koste. Da er det tenkt at du kjøper åtte elektronikkprodukter. Så har vi sett på hva forsikringen vil koste det første året. Der forsikringen bare tilbys med varighet fra 2 år og oppover, har vi brøket beløpet ned til ett år.

I den litt dyrere enden er samlet pris for produktene 63.185 kroner, dette har en forsikringspris på 4.372 kroner (6,9 prosent). I den billige enden er totalprisen 22.158 kroner, som har en forsikringspris på 2.134 kroner (10,4 prosent).

Prisnivå 1 Prisnivå 2
Gjenstand Pris Forsikring Pris Forsikring
Bærbar PC 5 995 675 2 240 325
Nettbrett 4 490 1 099 1 949 449
Mobiltelefon 5 495 1 199 1 990 799
TV 14 995 500 4 995 230
Vaskemaskin 8 995 250 2 995 150
Kjøleskap 8 995 150 2 995 100
Komfyr 8 995 176 3 995 113
Kamera 5 225 325 999 150
Sum 63 185 4 372 22 158 2 314


Eksempler på priser

Her har vi hentet en del priser på trygghetsforsikringer i Elkjøp og Expert. Du kan du se priser på en rekke forskjellige produkter, i to forskjellige prisklasser. Satsene er satt opp i prosent av varens pris.

Prisen på forsikringen er høyere jo lavere pris produktet har.

Lengden på forsikringene som blir tilbudt er ulik avhengig av produktet. For mobiltelefon tilbyr Elkjøp halvt og ettårsforsikringer, Expert bare 1 år. På en billig smarttelefon ser du at prisene er 40 prosent for en mobilforsikring som skal vare ett år. Den er det halve når mobiltelefonen koster 5.500 kroner.

På hvitevarer er det jo ikke all verden som kan skje, er forsikringsvarigheten fra 3 til 5 år. Å forsikre en komfyr i 5 år (som koster 9.000 kroner) koster 10 prosent av prisen.

Hva forsikringen koster for et produkt (på nett) ser du enten når du går inn på detaljsiden for produktet, eller i kassen.

Mobiltelefon Pris 0,5 år 1 år Pris 0,5 år 1 år
Elkjøp 5 495 10,9% 21,8% 1 990 17,5% 40,2%
Expert 5 999 * 21,7% 1 695 * 40,1%
Nettbrett 1 år 2år 1 år 2 år
Elkjøp 4 490 24,5% 28,9% 1 949 23,0% 30,7%
Expert 4 490 15,1% 20,0% 1 949 22,5% 32,3%
Bærbar PC 2 år 3 år 2 år 3 år
Elkjøp 5 995 22,5% 32,5% 2 240 29,0% 55,8%
Expert 5 995 13,2% 18,0% 2 395 22,9% 31,3%
Kamera 2 år 3 år 2 år 3 år
Elkjøp 5 225 12,4% 17,2% 999 29,9% 39,9%
Expert 5 225 * 20,1% 999 * 44,9%
TV 3 år 4 år 5 år 3 år 4 år 5 år
Elkjøp 14 995 10,0% 13,0% 15,3% 4 995 13,8% 18,0% 20,0%
Expert 14 995 12,0% * 18,0% 4 995 15,2% * 20,0%
Vaskemaskin 3 år 4 år 5 år 3 år 4 år 5 år
Elkjøp 8 995 8,3% 11,1% 14,4% 2 995 15,0% 20,0% 25,0%
Expert 8 995 8,9% * 14,6% 2 795 19,6% * 31,4%
Kjøleskap 3 år 4 år 5 år 3 år 4 år 5 år
Elkjøp 8 995 5,0% 6,7% 8,3% 2 995 10,0% 13,3% 16,7%
Expert 8 995 8,2% * 11,0% 3 499 14,8% * *
Komfyr 3 år 4 år 5 år 3 år 4 år 5 år
Elkjøp 8 995 5,9% 7,8% 10,0% 3 995 8,5% 11,2% 14,5%
Expert 8 999 8,2% * 11,0% 3 999 13,5% * 18,7%

Vilkår

Her er dekningsomfanget til på trygghetsforsikring på noen av de større elektronikkbutikkene:

Elkjøp - Trygghetsavtale (Moderna Forsäkringer)

Expert - Trygghetsforsikring (Solid Forsäkringer)

Komplett - Trygghetsavtale (Vardia Forsikring)

Lefdal - Trygghetsavtale (Moderna Forsikringär)

MPX - Trygghetsavtale (Vardia Forsikring)

SIBA - Trygghetsforsikring (Solid Forsäkring)


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.