NA24.no

Nye bunnrekorder for boliglånsrenten

Det er uproblematisk å få en boligrente på under 3 prosent effektiv rente.
Det er uproblematisk å få en boligrente på under 3 prosent effektiv rente. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)
Sist oppdatert:
Sjekk ut hvem som er aller billigst i det rekordlave nivået på boliglån.

Renten har det siste året blitt satt ned i flere omganger. I denne perioden har renten gått ned i området 0,5 til ett prosentpoeng. Hvor mye avhenger av bank, lånestørrelse og sikkerhet. Den siste nedsettelsen ligger i gjennomsnitt på omtrent et kvart prosentpoeng.

Den siste rentenedsettelsen gjelder umiddelbar for nye lån, og med standard varslingstid på 6 uker for eksisterende lån.

I dag ligger de alle billigste boliglånene ned mot 2,8 prosent effektiv rente. Det er ikke mer enn 7 år siden de alle gunstigste boligrentene lå på nesten 7 prosent. For litt 25 år siden var effektive renter på boliglån rundt 17 prosent, samtidig som boligprisene var fallende.

Nå er det også godt mulig at renten vil falle ytterligere i løpet av året. Livet med høye boliglån har dermed definitivt blitt lettere det siste året.

Boliglån for unge er aller billigst

Mange banker gir litt lavere rente til ungdom (under 34 år) enn hva de gunstigste boliglånene ligger på.

En annen fordel er at denne gunstige renten gjelder opp til 85 prosent av markedsverdi. «Vanlige» boliglån er gunstigst opp til 70 til 75 prosent av markedsverdi.

Her kan du finne en oversikt over boliglån for unge.

Fastrente er også rekordlavt

Fastrentelån med 3 års binding har aller lavest rente. Lån med fem års binding ligger på samme nivå som den flytende.

Dette er de tre beste med tre og fem års binding.

3 års binding Effektivt
Akademikerne - Danske Bank 2,63%
Sparebanken Vest 2,64%
Eiendomskreditt 2,68%
5 års binding  
Akademikerne - Danske Bank 2,83%
Eiendomskreditt 2,85%
Sparebanken Vest 2,95%


Hele fastrentelånsoversikten finner du her.

Dette betyr en rentenedsettelse

Får du en rentenedsettelse på 0,75 prosentpoeng, og har et lån på 2 millioner kroner, sparer du 15.000 kroner per år (10.950 kroner etter skatt).

Her har vi satt opp noen eksempler på hva en renteendring på 0,5 % og 1 % betyr.

  Årlig endring   Månedlig endring
Lån 0,50% 1,00%   0,50% 1,00%
500 000 2 500 5 000   208 417
1 000 000 5 000 10 000   417 833
1 500 000 7 500 15 000   625 1 250
2 000 000 10 000 20 000   833 1 667
2 500 000 12 500 25 000   1 042 2 083
3 000 000 15 000 30 000   1 250 2 500
4 000 000 20 000 40 000   1 667 3 333

Kilde Smarte Penger

Tallene her er den direkte renteendringen før skattereduksjonen. Skattefradraget sørger for at beløpet blir redusert med 27 prosent etter skatt.

Hvor mye en endring i renten betyr for deg kan du de i «Renteendringskalkulator».

For å se på konsekvensen av en renteendring kan du også bruke kalkulatorene Din Økonomi 2015, og Fremtidsøkonomikalkulator. Der kan du blant annet legge inn renteendringer for å se hvordan din disponible inntekt utvikler seg.

Tre hovedklasser av boliglån

Vi kan si at det er tre hovedklasser for boliglån:

  • Lån er det kreves en form for tilknytning
  • Lån som krever at du er med i et kundeprogram, eller har et svært omfattende kundeforhold
  • Lån som er åpne for alle

For konkurransens del sier det seg selv at det er best med færrest mulige krav til å få lån.

For mange av de beste alternativene er det et krav om at du må en tilknytning for å få lån der. Dette gjelder blant annet Statens Pensjonskasse, Oslo Pensjonsforsikring, Danske Banks avtale med med Akademikerne, Gjensidiges organisasjonsavtale (medlem i NITO, Tekna eller YS) og Storebrand Fordel (må ha jobbpensjon i Storebrand). I KLP må du ha tilknytning for å få den beste renten, men du kan få lån til 0,15 prosentpoeng høyere rente. Det samme gjelder for OBOS-banken. Medlemmer får 0,15 prosentpoeng lavere rente enn ikke-medlemmer. Her kan imidlertid alle melde seg inn, slik at det i praksis er meningsløst å ikke være medlem og å låne penger der.

Blant eksempler på lån med omfattende kundeforhold/kundeprogram har vi DNB Saga, og Nordea Premium.

Dette er de beste långiverne

Dette er de beste långiverne på et lån på 2 millioner kroner, innenfor 60 prosent av markedsverdi. Under oversikten kan du se kommentarer til de enkelte lånene. Listen vil se annerledes ut med andre beløp og sikkerhetsnivåer. Dette kan du sjekke med Boliglånskalkulatoren.

Det er nå svært jevnt blant de billigste långiverne. 12 långivere ligger mellom 2,84% til 3 ,00 prosent i effektiv rente.

 De fire med lavest rente krever alle at du har en form for tilknytning:

  • Oslo Pensjonsforsikring må du ha tilknytning til pensjonskassen.
  • I Sparebanken Øst er kravet at du må minst ha en mastergrad-utdannelse for å få denne renten.
  • I KLP må du ha en tilknytning til pensjonskasse, ellers blir renten 0,15 prosentpoeng høyere.
  • I Akademikeravtalen med Danske Bank må du være medlem i en av underorganisasjonene for å få dette lånet.

 

Men det er ikke store forskjellene ned til de fire neste som er åpne. Det skiller helt marginalt mellom Din Bank, Skandiabanken, BN Bank og Boligkreditt. En annen fordel med disse er at renten er fastsatt, det er ingen «Fra-rente»

Rentefastsettelse: Noen banker tilbyr en gitt rente så lenge du tilfredsstiller sikkerhetskravet og eventuelt et visst lånebeløp. I kolonnen nest til høyre I renteoversikten finner du dette som «Fastsatt» i kolonnen for «Rentefastsettelse.

Andre banker har såkalte «fra-renter». Rentesatsen som er oppgitt er den gunstigste banken kan gi deg, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.

De som er med på denne listen er alle långivere med de laveste rentene, store landsdekkende banker, eller store distriktsbanker. Listen er sortert etter effektiv rente.

Boliglånsgiver Nominelt Effektivt Etabl.g. T.gebyr Rente-fastsettelse
Oslo Pensjonsforsikring 2,80% 2,84% 1 500 170 Fastsatt
Spb Øst - Akademikerlån 2,75% 2,85% 3 500 480 Fra-rente
KLP Banken 2,80% 2,88% 1 250 360 Fastsatt
Akademikerne - Danske Bank 2,80% 2,88% 0 540 Fastsatt
Din Bank (Spb Øst) 2,85% 2,89% 0 0 Fastsatt
Skandiabanken 2,86% 2,90% 0 0 Fastsatt
BN Bank 2,85% 2,92% 0 360 Fra-rente
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,89% 2,93% 0 0 Fastsatt
Statens Pensjonskasse 2,87% 2,95% 1 800 360 Fastsatt
Storebrand Fordel 2,87% 2,96% 0 600 Fastsatt
SkagerakDirektebank 2,89% 2,97% 0 480 Fastsatt
Eiendomskreditt 2,95% 2,98% 0 0 Fastsatt
OBOS-banken 2,90% 2,98% 950 420 Fastsatt
Gjensidige Bank 2,90% 3,00% 1 700 600 Fastsatt
DNB Saga 2,90% 3,01% 1 750 600 Fra-rente
Nordea Premium 2,90% 3,01% 2 000 600 Fra-rente
SpareBank 1 BV 2,90% 3,01% 2 500 600 Fra-rente
Sparebanken Sør 2,90% 3,02% 3 500 600 Fra-rente
Rindal Sparebank 2,95% 3,04% 1 500 420 Fra-rente
SpareBank 1 Telemark 3,25% 3,36% 1 900 480 Fra-rente
Fana Sparebank 2,95% 3,06% 2 000 600 Fra-rente
SpareBank 1 SR-Bank 2,95% 3,07% 2 900 600 Fra-rente
Storebrand Bank 3,10% 3,21% 1 750 600 Fastsatt
SpareBank 1 Nord-Norge 3,10% 3,22% 3 500 600 Fra-rente
SpareBank 1 Oslo Akershus 3,15% 3,26% 875 600 Fra-rente
Danske Bank 3,15% 3,26% 2 200 540 Fra-rente
Sparebanken Vest 3,20% 3,30% 2 000 480 Fra-rente
Handelsbanken 3,20% 3,33% 3 000 720 Normalrente
DNB 3,25% 3,36% 1 750 600 Fastsatt
SpareBank 1 SMN 3,25% 3,37% 1 950 600 Fra-rente
Nordea Fordel Pluss 3,25% 3,37% 2 000 600 Fra-rente

Effektiv rente er regnet ut med et annuitetslån, med en nedbetalingstid på 15 år. På lån under 500.000 kroner er det brukt et lån på 400.000 kroner, mellom 500.000 og 1 million, er det brukt et lån på 750.000 kroner, på lån mellom 1 og 2 millioner er det brukt et lån på 1,5 millioner, og på lån over 2 millioner er det brukt et lån på 3 millioner kroner.

Kilde: Smarte Penger, bankenes nettsider, Finansportalen.

Kommentarer til de enkelte bankene

Her går vi i gjennom andre forhold enn renter og gebyrer som også har betydning for valget av boliglånsgiver.

Gunstigst opp til:Det varierer hvor høyt opp i forhold til sikkerheten bankene gir sine beste vilkår. Dette ligger i området 50 prosent til 75 prosent av markedsverdien. Hvis du skal låne opp til en grense i dette området, er dette viktig informasjon.

Kommentarer:Her legger vi inn andre momenter som kan ha betydning. Blant annet om det skilles på lånestørrelsen, og om det er spesielle ting som kreves for at man skal få denne renten.

Bank Gunstigst opp til Kommentar
Akademikerne - Danske Bank 80% Dette er Danske Banks avtale med paraplyorganisasjonen Akademikerne. Disse organisasjonene er med: Arkitektenes fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Econa, Krigsskoleutdannde offiserers landsforbund (KOL), Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene.
BN Bank 70% Lånerenten avhenger av beløpet. Grensen går ved 2 millioner kroner. Etableringsgebyret er null ved e-signering av låneavtalen. Ellers er gebyret på 2.000 kroner.
Boligkreditt.no (Spb Øst) 75% Lånerenten avhenger av beløpet. Grensen går ved 2 millioner kroner. Boligkreditt er en avdeling i Sparebanken Øst.
Danske Bank 80% Lånerenten avhenger av beløpet. Grensen går ved 2 millioner kroner.
Din Bank (Spb Øst) 60% Banken går bare opp til 70 prosent av markedsverdi. Den er derfor ikke med i 80 %-utvalget. Din Bank er en avdeling i Sparebanken Øst.
DNB 75% Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.
Kunder i programmet Saga får billigere lån.
DNB Saga 75% For å kunne bli Saga-kunde må du minimum ha 1.000.000 kroner i årlig inntekt, og/eller 2 millioner kroner i plasserbar formue.
Eiendomskreditt 65% Eiendomskreditt låner ikke ut mer enn opp til 65 prosent av markedsverdi.
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.
Ved låneopptak betaler Eiendomskreditt et medlemskap i Huseiernes Landsforbund. Verdien av dette er 460 kroner per år.
Fana Sparebank 60% For å få den laveste renten må du i praksis ha/opprette et større kundeforhold.
Gjensidige - Organisasjon 50% Renten gjelder for medlemmer av NITO, Tekna og YS. For å få den laveste renten må lånet ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi.
Gjensidige Bank 50% For å få den laveste renten må lånet ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi. For å få den beste renten må du ha Fordelsprogrammet «Fordel bank».  For å bli fordelskunder er kravet: Aktiv brukskonto med bankkort. Ett spareprodukt (ikke krav om fast sparing). Boligån, billån eller kredittkort.
Handelsbanken 75% Handelsbanken oppgir en typisk boligrente, denne vil variere ved de forskjellige kontorene.
KLP Banken 75% For å få disse rentene må du ha tilknytning til KLP. Ikke-medlemmer får 0,25 prosentpoeng høyere rente.
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.
Landkreditt Bank 80% Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.
LillestrømBanken 60% Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.
Nordea Fordel Pluss 75% Nordea har fire varianter som gir ulik rente; tre kundeprogrammer, samt rente for ikke-programkunder. Her er det forutsatt at du kvalifiserer til Fordel Pluss. For å oppnå Fordel Pluss status må du ha en aktiv brukskonto, og benytte fem forskjellige produkter I Nordea. Fem produkter kan for eksempel være boliglån, nettbankavtale, VISA-kort, kredittkort og sparing i et fond.
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.
Nordea Premium 75% For å bli medlem av Premium er det et krav om en årlig inntekt på minimum 800.000 kroner (eller 1,2 millioner i husstanden. Eller sparekapital på 500.000 kroner, eventuelt mulighet til å spare opp kr 500.000 innen 3 år.
OBOS-banken 75% Renten gjelder for medlemmer av OBOS. Ikke-medlemmer får 0,15 % høyere rente.
Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.
Oslo Pensjonsforsikring 75% Alle som er medlem i pensjonsordningen til Oslo kommune kan låne her, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Medlånetager trenger ikke være medlem.  Det gis også lån til lærere ansatt i Oslo kommune, ansatte i institusjon på Oslo helseplan, ansatte i kommunale aksjeselskaper og Personellservice-kontorer tilknyttet ansatte i Oslo kommune.
Det er halvårig betaling på disse lånene.
SkagerakDirektebank 60% Forutsetter brukskonto. For å få den beste renten forutsettes det også at man bare har ett lån i Skagerak DirekteBank. Banken er en del av Bamble og Langesund Sparebank.
Skandiabanken 75% Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 2 millioner kroner.
SpareBank 1 Lom og Skjåk 70% Renten avhenger av lånebeløp. Skillet går ved 1,5 millioner kroner.
SpareBank 1 Nord-Norge 75% Renten avhenger av lånebeløp. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.
SpareBank 1 Oslo Akershus 75% For å få den laveste renten må du kjøpe fordelsprogrammet Ekstra, som koster 900 kroner i året.
Renten avhenger av lånebeløp Skillet går ved 2 millioner kroner.
SpareBank 1 SMN 70% Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved på 2 millioner og 3 millioner kroner.
Oppgir bare priser fra 1 millioner kroner.
SpareBank 1 SR-Bank 70% Gir bare boliglån opp til 70 prosent. Renten forutsetter at lånet er konvertibelt til Boligkreditt A/S.
SpareBank 1 Telemark 75% Lånerenten avhenger av beløpet. Skillet går ved 1 million kroner og 2 millioner kroner.
Etableringsgebyret er 0,1 prosent av lånebeløpet, minimum 1.000 kroner. I tillegg kommer depotomkostninger på 900 kroner.
Sparebanken Sør 75% Må være Total+-kunde. Dette krever samlet kreditt og innskudd på mer enn 1.500.000 kroner, spareavtale på minimum 1500 kroner per måned.
Renten avhenger av lånestørrelsen Skillet går 1 million kroner og 2 millioner kroner.
Sparebanken Vest 75% Lånerenten avhenger av beløpet. Skillene går ved 1 million kroner, og 2 millioner kroner.
Sparebanken Øst - Akademikerlån 75% Du må ha utdannelse på mastergradnivå, og være medlem av en forening for å kunne få dette lånet.
Etableringsgebyret er fra 750 til 5.000 kroner. I tillegg et depotgebyr på 500 kroner.
Statens Pensjonskasse 60%

Du må ha tilknytning til Statens Pensjonskasse for å få lån der. Disse kan få lån:  Yrkesaktive medlemmer i Statens Pensjonskasse, pensjonister i Statens Pensjonskasse, statsråder og stortingsrepresentanter.

Du kan låne inntil 1.700.000 kroner. Er dere to som kjøper bolig sammen og dere er begge medlemmer av SPK, kan dere låne til sammen 3.400.000.
Det stilles ikke krav til 1. prioritet så fremt lånet i SPK kommer innenfor 80 prosent av låneverdien.  Dette betyr at et annen långiver kan stå foran hvis du trenger mer enn den maksimale belåningen i SPK.
Hvis du søker via nettet er etableringsgebyret 200 kroner lavere (forutsatt her).

Storebrand Bank 75% For å kunne få denne renten må du være helkunde.
Renten avhenger av lånebeløpet. Skillet går ved 1 million kroner og to millioner kroner.
Storebrand Fordel 75% For å få denne renten må arbeidsgiver ha en pensjonsordning fra Storebrand. Renten avhenger av lånebeløpet. Skillet går ved 1 million kroner og to millioner kroner.
Toten Sparebank 75% Renten avhenger av lånebeløpet. Skillet går ved 1 million kroner og to millioner kroner.

 

Markedsoversikter

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge, og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Kalkulatorer:

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

Våre bloggere