Så lite har drivstoffprisene endret seg mens oljeprisen har stupt

Oljeprisen har falt med 50 prosent de siste månedene. På bensinstasjonene har pumpeprisen knapt beveget seg.

Oljeprisen har falt med 50 prosent de siste månedene. På bensinstasjonene har pumpeprisen knapt beveget seg. Foto: (Kilde: Smarte Penger)

Oljeprisen har falt med 50 prosent. Drivstoffprisen har bare falt med 5 prosent.

21.12.14 21:43

Prisen på nordsjøolje har falt med nesten 50 prosent siden i sommer. Likevel har diesel- og bensinprisene bare falt 5 prosent (diesel litt mer, bensin litt mindre). Oljeprisfallet er 10 ganger så stort som prisfallet på bensinpumpene.

Sterk dollar demper noe av prisfallet

Flere forhold forklarer den tilsynelatende mismatchen mellom oljeprisfallet og drivstoffprisene. Den kraftige styrkingen av amerikanske dollar forklarer noe. Nordsjøoljen (Brent blend) omsettes i dollar. På veien fra oljefeltene til bensinstasjonene må oljen veksles om fra dollar til norske kroner. Dollarstyrkingen bidrar delvis til å holder opp prisen på oljen. Det er bra for statskassen som da får inn mer inntekter enn prisfallet i det internasjonale oljemarkedet skulle tilsi. Men for bilistene betyr dette at oljeprisen (målt i NOK) «bare» har falt 30 prosent siden i sommer.

Du kan se effekten av dollar i grafen lenger ned i artikkelen.

Drivstoffavgiftene reduserer prissvingningene

Den andre forklaringen er de norske avgiftene på bensin og diesel, som utgjør 55-60 prosent av pumpeprisen. Tre ulike avgifter legges på drivstoffprisen. Drivstoffavgiften og CO2-avgiften legges på som et rent kronebeløp upåvirket av prisen og sørger for at den prosentvise prisendringen blir liten. Merverdiavgiften kommer på toppen og endrer seg i takt med prisen.

Renser vi bort alle avgiftene har pumpeprisen for diesel falt 12 prosent siden i sommer.

Dieselprisen
Juli Desember Endring
Drivstoffavgift 3,82 3,82 0%
CO2-avgift 0,88 0,88 0%
Mva 2,86 2,66 -7%
Diesel 6,74 5,94 -12%
Pumpepris 14,30 13,30 -7%
Tabellen viser endringene i dieselprisen og de ulike priskomponentene. Bensinprisen har høyere avgifter og har falt mindre i pris.

Du kan bruke Smarte Pengers kalkulator for å beregner hvor mye avgifter du betaler for drivstoffet gjennom året.

Raffinerings- og distribusjonskostnader

I tillegg har oljeselskapene kostnader som er uavhengige av prisen på oljen. Oljen skal raffineres og distribueres. Slike kostnader bidrar også til å dempe effekten av endringer i prisen på selve råstoffet. Akkurat på samme måte som om prisen på bomull faller kraftig, så faller ikke prisen på klærne hos Hennes & Maurits tilsvarende. Mange andre kostnader må uansett dekkes inn.

Oljeselskapenes kostnader har Smarte Penger ingen informasjon om. Derfor er det vanskelig å vurdere om prisfallet på selve dieselen renset for avgifter (12 prosent) er nok når kostnadene hensyntas. For eksempel vi raffineringskostnadene være uavhengige av oljeprisen. I tillegg er det en del faste avgifter som oljeselskapene har som ikke påvirkes av oljeprisen.

Spørsmålet er da om nedgangen i diseelprisen på 12 prosent er nok når oljeprisfallet i norske kroner er omtrent 30 prosent. Hvis fallet burde vært 5 prosent større, ville dette gitt en pris som skulle vært 34 øre lavere.

Grafen lenger ned i artikkelen viser at pumpeprisen har beveget seg lite også i perioder med kraftig oppgang i oljeprisen.

Grafen under viser prisutviklingen på bensin og diesel. Den viser også oljeprisen i US dollar og norske kroner. Prisen i norske kroner er indeksert. Den er satt like prisen i US dollar i januar 2010. På den måten blir de to prisene sammenlignbare i grafen.


Kalkulatorer:

Beregn hvor mye avgifter du betaler for drivstoffet gjennom året.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag