Så lønnsomt er det å ikke eie bilen selv

I Oslo er det tre bilkollektiver; Hertz Bilpool, Bilkollektivet, og Move About.

I Oslo er det tre bilkollektiver; Hertz Bilpool, Bilkollektivet, og Move About.

Kan være lønnsomt å ikke eie bilen selv.

06.10.14 09:47

Spesielt i Oslo, men også noen andre byer kan du bli med en bildelingspool. Hvis du bare sporadisk har bruk for bil, kan dette bli vesentlig billigere enn å eie bilen selv.

Det er mange, særlig i byene, som ikke har bil. Bor du sentralt, og synes kollektivtransporten fungerer tilfredsstillende, blir det dyrt å eie en bil som man sjeldent bruker. En del steder er det også dårlig med parkeringstilbud til bilen. Men noen ganger, for eksempel dersom man skal gjøre større innkjøp eller skal på helgetur med familien, kan det være kjekt å ha en bil.

For mange vil det kanskje være mer aktuelt at du ikke trenger en bil nummer to når du er i et bilkollektiv. Disse bilene kjøres gjerne mye kortere enn hovedbilen.

Bildelings- og bilkollektivordningene går ut på at et større antall biler er plassert ut sentralt i byen (i Oslo så mye som 50 steder), og så kan medlemmer av poolen/kollektivet dele på dem. Medlemmene kan da reservere og bruke bilene på times- eller døgnbasis - eller en hel helg. Bilen reserveres på en nettside.

Et minus med bilpool kan vært at det enkelte ganger kan være vanskelig å få tilgang på bil akkurat når man trenger den. Trenger du bil for eksempel i noen av langhelgene i mai eller i andre ferier/høytider, bør du planlegge og reservere bil god tid i forveien.

Kostnadene ved bilkollektiv

Kostnadsstrukturen avhenger av om du bruker bilen på hverdager eller i helgen. På hverdagen betaler du en timepris, kombinert med en kilometerpris. Timeprisen kan også avhenge av når på dagen du bruker bilen.

I helgene betaler du en døgnpris, eller en helgeleiepris. I tillegg betaler du en kilometerpris. Her er det vanlig at kilometerprisen går ned etter et viss antall kjørte kilometer, for eksempel 150 kilometer.

For elbiler betaler du ikke en kilometerpris fordi den ikke bruker drivstoff. Alle kostnadene blir lagt inn i timeprisen.

I tillegg er det vanlig med et gebyr ved bestillingen av bilen. Det er også ulike systemer for medlemskap på alt fra at du ikke trenger å være medlem, til at du må skyte inn en andelskapital. Denne andelskapitalen vil du få tilbake ved utmelding.

Du kan se hele kostnadsstrukturen til de enkeltes nettsider.

Her kan du bli med i et bilkollektiv

Det er i de største byene som dette er et alternativ. Disse kollektivene finnes:

Bilkollektiv Distrikt
Bybilen Drammen
Bilkollektivet Oslo, Stavanger, Kristiansand og Tromsø
Bildeleringen Bergen
Hertz Bilpool Stor-Oslo
Move About Oslo
Trondheim Bilkollektiv Trondheim


Priseksempler

Vi har laget to priseksempler på hva det koster per år for et gitt bruk. Poolene har forskjellig prisstruktur, slik at andre eksempler kan gi helt andre resultater.

I det første eksemplet har vi sett på helgeturer. Der vi har forutsatt bilene blir leid 10 ganger, meden gjennomsnittlig kjørelengde på 400 kilometer.

Det kan også være forskjeller på bilmodellene - i vårt eksempel er det brukt en mellomklassebil (C1) for Bilkollektivet, og en Toyota Auris for Hertz.

Kostnadspost Bilkollektivet Hertz
Per helg 4 900 5 000
Per km 11 800 9 500
Medlemskap 750 2 400
Bestillingsgebyr/
Startgebyr
500 250
Sum 17 950 17 150

I Hertz har du også muligheten til å ikke betale for medlemskap, men i stedet betale en kilometerpris. I Bilkollektivet kan du leie mange forskjellige typer biler.

Eksempel 2: Hverdag på timesbasis

I eksempel 2 leier medlemmet bil midt på dagen på hverdager. Antall leier er 20 per år, leietid er fem timer, og distanse tur/retur er 30 kilometer.

Kostnadspost Bilkollektivet Hertz Move About
Timepris 3 500 4 900 12 400
Km-pris 1 920 1 800 0
Medlemskap 750 2 400 1 188
Bestillingsgebyr/
Startgebyr
1 000 500 0
Sum 7 170 9 600 13 588

For elbiler er standarden at du bare belastes for en timepris. Du betaler ikke en kilometerpris i tillegg.

Hva kan du spare?

Det er mer enn bare bruken av bilen som er dyrt ved å eie bilen. Kostnadene blir store når man regner med avgifter, forsikring og vedlikehold, og aller viktigst - verdifallet. Ved å være medlem av en bilpool slipper du unna med å betale for medlemskap og bruk av bilen.

Hvor mye du sparer er jo helt avhengig av hva slags bil du sammenligner med. For mange i byene er det nok mest riktig å sammenligne med en brukt småbil, som ikke er mer enn tre år gammel. På en tre år gammel brukt småbil til en verdi av 150.000 kroner, vil nok kostnaden ligge på 40-50.000 kroner i året. Da er alle kostnader tatt med, og beregnet som en treårs gjennomsnittskostnad.

Under har vi satt opp et eksempel ved å eie en småbil, eller å bli med i en bilpool. Dette er regnet som et gjennomsnitt for tre år.

Med forutsetningene som er gjort her er koster det 21.500 kroner per år i bilpoolen. Å eie bilen koster 52.000 kroner. Med andre ord er utgiftene 21.000 kroner lavere enn å eie bilen selv.

Bilkollektiv Eie bilen selv
Helgeleie: Forutsetninger:
Antall helger per år 10 Kjørelengde - km per år 4 000
Snitt kjørte km per helg 300 Bilens pris/verdi 150 000
Pris per helg 500 Kilometerstand ved kjøp 30 000
Snittpris per km 2,50
Drivstoff-forbruk - mil 1
Sum helgeleie 12 500 Drivstoffpris - kr per liter 14
Leie hverdag: Rentekostnad 0
Antall bestillinger per år 20 Gjennomsnittskostnad tre år:
Snitt timer brukt per bestilling 3 Årsavgift 2 995
Snitt kjørte kilometer per bestilling 50 Drivstoff 3 920
Pris per time 50 Rentekostnad 5 315
Pris per km 3 Forsikring 5 000
Sum hverdagsleie 6 000 Dekk 1 500
Årskontingent/Årsavgift 1 000 Vask, rekvisita og lignende 2 000
Faktura/bestillingsgebyr per gang 50 Servicekostnad 3 000
Sum helgeleie og hverdagsleie 21 500 Reparasjonskostnad 1 200
Verdifall per år 17 088
Kostnad per år 42 018
Spart på deltakelse i bilkollektiv 21 018


Bilkollektivkalkulator

Hvor mye du kan spare på å gå over til et bilkollektiv vil variere sterkt. Men ved å bruke bilkollektivkalkulatoren kan du få en ide om hvor mye du kan spare (eller tape).

Med bilkollektivkalkulatoren kan du beregne kostnadene ved å ha tilgang til bil i et bilkollektiv, som du kan sammenligne med kostnadene ved eie bilen selv.

I denne kalkulatoren tas det utgangspunkt i en småbil som kjøres like langt sammenlignet med det du forutsetter du vil kjøre i bilkollektivet. Det er også mest naturlig å sammenligne med en småbil som er forholdsvis lite brukt.

Her finner du bilkollektivkalkulatoren.


Bilkalkulatorer:

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, i stedet for å eie bilen selv.

BilkostnadskalkulatorKalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.