*Nettavisen* Økonomi.

Se hvor mye du betaler til staten

Avgiftene du betaler utgjør minst like mye som skatten.

Avgiftene du betaler utgjør minst like mye som skatten.

Sjekk selv hvor mye av lønnen din som forsvinner i skatter og avgifter.

10.10.14 07:42

Statsbudsjettet ble onsdag lagt frem med en rekke skatte- og avgiftstall å forholde seg til. I tillegg til skatt på inntekt må det tas blant annet tas hensyn til, mva, bompenger, bilavgifter, drivstoffavgifter, alkoholavgifter, sukkeravgifter og flere andre avgifter.

Din individuelle skatte- og avgiftsbelastning avhenger av ditt forbruksmønster. Dyr bil, stort konsum av alkohol og røyk trekker opp. Det samme gjør lav gjeld. Uten gjeld har du ingen lånerenter som gir fradrag i skatten. Også høy inntekt øker skattebelastningen siden høye inntekter har høyere prosentvis skatt enn lave inntekter. Har du derimot elbil og mye gjeld, kommer du mye gunstigere ut. Se tabellen under for fire eksempler

Les: Sjekk om du får lavere skatt i 2015

I beregningene viser vi hva man betaler i skatter og avgifter for de som har vanlig lønnet heltidsjobb. For eksempel vil pensjonister og uførepensjonister normalt ha en lavere andel av skatter og avgifter.

Beregn dine egne tall i vår kalkulator

Du kan beregne hvor mye du totalt sett betaler i skatten og avgifter forhold til lønnsnivået ditt i vår skatte- og avgiftskalkulator for 2015. Tallene er basert på forslagene i statsbudsjettet.

I denne kalkulatoren ligger det en full skatteberegning, samtidig som alle typer avgifter blir beregnet ut fra hvilket forbruksmønster du legger inn, helt ned til småavgifter som sukkeravgift og sjokoladeavgift.

Her finner du skatte og avgiftskalkulatoren

Dette må du betale

Eksakt hvor mye du betaler i skatter og avgifter avhenger helt av hvilke forutsetninger som tas. De direkte skattene er lett å beregne, men betydningen av andre avgifter som merverdiavgift og en rekke særavgifter, avhenger av forbruksmønsteret ditt.

Selve skatteprosenten kan du ikke gjøre så veldig mye med. Rentefradraget er som oftest det som reduserer skatten din mest.

Det er mest normalt å ligge på omtrent 50 prosent av inntekten i totale skatter og avgifter for enslige. For et par med to inntekter blir det noen prosentpoeng lavere. Inntektsskatten er den største posten, deretter kommer merverdiavgiftene.

De som vil betale prosentvis mest i forhold til inntekten har disse egenskapene:

  • Høy inntekt
  • Eier stor bil med kraftig motor
  • Røyker mye
  • Drikker mye alkoholholdige drikkevarer
  • Har ingen gjeld på bolig, kan dermed forbruke mer
  • Ferierer i Norge, slik at han bruker pengene i Norge på avgiftsbelagte varer

Fire eksempler:

Normal: Dette er en enslig person med et normalt forbruksnivå med en inntekt på 500.000 kroner. Her er det forutsatt kjøp av en nyere bruktbil

Normal 2 personer: I dette eksemplet er det også et normalt forbruk. Inntektene er 700.000 kroner og 300.000 kroner. De har to biler, hvorav den ene er en elibil. Dette gjør at de ikke belastes for noen avgifter på denne bilen.

Høy: Dette eksemplet er laget for å vise hvor høyt det er mulig å strekke andelen man betler i skatter og avgifter. Her er det forutsatt at vedkommende bruker mye penger på høyt avgiftsbelagte varer. Samtidig bruker han de meste av lønnen (450.000 kroner) til forbruk. I dette eksemplet bruker han 76,6 prosent av inntekten på skatter og avgifter.

Lav: I den andre enden har vi forbrukeren som nesten ikke bruker penger. Han kommer likevel opp i 41,4 prosent på grunn av inntektsskatten og effekten av arbeidsgiveravgiften som det ikke er mulig å komme unna. Inntekten er på 500.000 kroner. Med så lite forbruk vil han ha et stort spareoverskudd.

Slik ser hovedtallene for hva disse må betale i skatter og avgifter:

Type skatt Normal Familie Høy Lav
Skatt på inntekt 24,9 % 26,30% 26,8% 27,6 %
Effekt arbeidsgiveravgift 7,8 % 8,20% 9,1% 7,8 %
Merverdiavgift 7,8 % 6,20% 11,9% 4,8 %
Bilavgifter 6,3 % 3,00% 17,5% 0,0 %
Andre avgifter 3,3 % 2,50% 11,3% 1,2 %
Sum avgifter 50,1% 46,2% 76,6% 41,4%
Inntekt og fradrag Normal Familie Høy Lav
Inntekt 500 000 700 000 450 000 500 000
Inntekt person 2 * 300 000 * *
Rentefradrag 50 000 100 000 0 0

Her varierer topp og bunn med 35 prosentpoeng. Men dette gjelder for ekstremtilfeller, spesielt høyavgifts-alternativett.

For enslige eller familier vil den totale skatte,-og avgiftsprosenten bare variere med noen få prosentpoeng rundt normaleksemplene.

Nivå i Norge mot utlandet

Avgiftsbelastningen må med når man kartlegges et lands skattenivå. De fleste sammenligninger av skattenivået mellom land er derfor svært ufullstendige.

En annen sak er at det uansett ikke kan sammenlignes, så lenge det er ulikheter i hva man får igjen for skattepengene. Forskjeller i hva man betaler innen helse skolevesen og pensjoner er helt ulikt mellom land vi kan sammenligne oss med. Det er derfor umulig å si om nivået i Norge er høyt i forhold til andre land.

Detaljert oversikt

Tabellen viser en detaljert oversikt over hvilke skatter og avgifter for de to normaleksemplene. Tallene vises i kroner per år, og i prosent av total inntekt. Her finner du alle forutsetningene for tallene.

En person To personer
Skatter I kr I % I kr I %
Trygdeavgift 40 500 8,10% 81 000 8,10%
Toppskatt 0 0,00% 13 293 1,33%
Skatt på alminnelig inntekt 84 146 16,83% 168 291 16,83%
Formuesskatt 0 0,00% 0 0,00%
Sum skatter 124 646 24,93% 262 584 26,26%
Arbeidsgiveravgift
Effekt av arbeidsgiveravgift 40 735 8,15% 81 639 8,16%
Merverdiavgifter
Merverdiavgift 39 117 7,82% 62 478 6,25%
Bilavgifter
Vektavgift 7 480 1,50% 8 285 0,83%
Motoreffektavgift 2 509 0,50% 2 693 0,27%
Avgift på co2-utslipp 3 598 0,72% 2 493 0,25%
Omregistreringsavgift 1 933 0,39% 0 0,00%
Avgifter bensin og diesel 6 984 1,40% 6 984 0,70%
Årsavgift 3 060 0,61% 3 060 0,31%
Bompenger 6 000 1,20% 6 000 0,60%
Sum bilavgifter 31 564 6,31% 29 515 2,95%
Andre avgifter
Alkoholavgift 5 929 1,19% 11 859 1,19%
Tobakksavgifter 0 0,00% 0 0,00%
Brusavgift 383 0,08% 766 0,08%
Sukkeravgift 90 0,02% 179 0,02%
Sjokoladeavgift 70 0,01% 139 0,01%
Forbruksavgift elektrisk kraft 1 265 0,25% 1 898 0,19%
Avgifter på fyringsolje 0 0,00% 0 0,00%
Dokumentavgift 6 260 1,25% 7 500 0,75%
Eiendomsskatt 0 0,00% 0 0,00%
NRK-lisens 2 729 0,55% 2 729 0,27%
Sum andre avgifter 16 726 3,35% 25 070 2,51%
Sum totale skatter og avgifter 252 788 50,56% 461 286 46,13%


Kalkulatorer:

Skatte- og avgiftsberegning 2015
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Skattberegning 2015 vs 2014
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2015 og 2014. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.