Skattegunstig å leie ut hytta

Skattereglene gjør det gunstig å leie ut hytta noen uker. På bildet sees en utleiehytte på Fageråsen i Trysil.

Skattereglene gjør det gunstig å leie ut hytta noen uker. På bildet sees en utleiehytte på Fageråsen i Trysil. Foto: Maria Ormseth

Gunstige skatteregler kan faktisk gi deg tre ekstra ferieuker helt gratis.

17.02.15 09:00

Det finnes knapt noen inntekter i Norge som er mer skattegunstige enn leieinntekter fra bolig og hytte. Og det er en god grunn til å utnytte. Særlig hytta ligger der som død kapital mesteparten av året.

Klarer man å godta at fremmede mennesker skal ta i bruk dine skuffer og skap, sofaer og senger og kanskje til og med lage en liten ripe i parketten, er det mange tusenlapper å tjene.

Skatt på dine lønnsinntekter er betydelig høyere enn skatten på leieinntektene. Ved utleie av hytta kan du derfor gå ned i stilling uten at du i sum taper en krone. Leier du ut hytta, kan du faktisk skaffe deg mer fritid. Se regnestykke lengre ned i artikkelen.

Utleie i egen hytte

Det er tre nivåer på skattlegging av hytteutleie.

  • Utleie når du selv bruker hytta
  • Hytta er definert som en utleiehytte
  • Du driver hytteutleie som næring


KALKULATOR: Beregn lønnsomheten ved hytteutleie med hytteutleiekalkulatoren.

De gunstige skattereglene gjelder når du selv bruker hytta i tillegg til å leie ut. Da skal 85 prosent av utleieinntekten ut over 10.000 kroner beskattes som kapitalinntekt (27 prosent skatt)

Hvis du leier ut hytta gjennom en bookingsentral, skal provisjonen trekkes fra leiebeløpet. Vedlikeholdsutgifter er for eksempel ikke fradragsberettiget her.

Her er et eksempel på hvordan skatten beregnes:

Post Beløp
Leieinntekter, etter fratrekk for provisjon
40 000
Fribeløp 10 000
Skattemessig overskudd 30 000
85 % av overskudd regnes som inntekt 25 500
Skatt 6 885
Ekstra slitasje 2 000
Netto leieinntekter 31 115


Av en inntekt på 40.000 kroner betaler du 6.885 kroner i skatt. Dette gir en effektiv skatteprosent på 17,2 prosent i dette tilfellet.

Du må sjekke om forsikringen dekker skader ved utleie. Noen forsikringer gjør det.

Så mye mer fri fra jobben kan du få

Gjennom å «bytte» de tungt beskattede lønnsinntektene mot de skattegunstige leieinntektene, skaffer du deg svært mye mer fritid. Det er nemlig marginalinntekten - dvs. skatten på de siste kronene du tjener - som gjør at skatten er ekstra høy på den delen av lønnen du mister.

KALKULATOR: Beregn selv hva mer fritid koster for deg.

Eksempel:

Leieinntekter kan gi tre ekstra ferieuker
Leieinntekter, før skatt 40 000
Leieinntekter etter skatt 31 115
Øke antall feriedager med 3 uke -30 423
Vi forutsetter enn lønn på 600.000 kroner. Tapt pensjonsopptjening er hensyntatt (3 uker = 5 x 3 = 15 feriedager)
Kilde: Smarte Penger.

Leier du ut hytta i stort omfang gjelder andre skatteregler

Utleiehytte er en hytte som er ment bare for utleie, og som nesten ikke brukes av eieren. Det er ingen klar grense for når hytta går over til å regnes som utleiehytte.

I Lignings-abc heter det bare at «Det er et vilkår at eieren benytter eiendommen i rimelig omfang over tid.» Dette betyr at du kan leie ut hytta i ganske så stor grad før den blir definert som en utleiehytte.

I slike tilfeller er det 27 prosent skatt av første utleiekrone (regnskapsligning). Men til gjengjeld kan alle relevante kostnader trekkes fra, som for eksempel vedlikehold, strøm, kommunale avgifter, veiavgift, etc

Vedlikeholdsutgifter er utgifter som er nødvendig for å bringe den i samme stand. Utgifter som går til standardforbedring av hytta er ikke fradragsberettiget. Disse må i så fall legges til kostprisen på hytta dersom den selges med skatteplikt.

I noen tilfeller kan det være gunstig å la hytta være en utleiehytte. Hvis du kjøper en hytte som trenger omfattende vedlikehold, kan det være gunstig å regnskapsligne hytta. Da får du fradrag for alle disse kostnadene, og kan til og med trekke fra et underskudd.

Les også:

Mer om hytteutleie

Hyttekalkulator:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.