*Nettavisen* Økonomi.

Skattelistene: Dette er den egentlige lønnsinntekten

Det er nok opplysninger i skattelistene til å kunne regne ut lønnsinntekten. Foto: (Foto: Scanpix/Nettavisen)

Du kan finne ut hva den reelle lønnsinntekten er til den personen du søker på i skattelistene ved å bruke vår kalkulator.

16.10.15 06:05

Du har sannsynligvis sett at lønnsinntekten i skattelistene er mye lavere enn det du mener er den virkelige inntekten. Det er nemlig nettoinntektene som vises i skattelistene, den såkalte «alminnelige inntekt». Den viser lønnsinntekten, kapitalinntekter, fratrukket alle fradrag, som for eksempel personfradrag, minstefradrag og lånerenter. Tallene er før skatt. Derfor har de aller fleste en høyere lønnsinntekt enn hva nettotallene viser.

For å sjekke skattelistene må du i år som i fjor inn på Skatteetatens nettsider. Du må logge deg inn på skatteetaten.no. Du kan se på inntil 500 personer/bedrifter i løpet av en måned.

Det blir logget hvem du søker på. Du kan derfor se hvem som har søkt på deg.

Her kan du søke i skattelistene.

Bruk Smarte Pengers kalkulator

Regn ut den korrekte lønnsinntekten til personer du søker på i skattelistene.

I skatteoppgjøret er det opplysninger om alminnelig inntekt, betalt skatt og formue. Dette er tilstrekkelig til å kunne beregne lønnsinntekten eksakt. Likevel er det enkelte forhold som gjør at det kan bli unøyaktig, som for eksempel BSU. Og tallene stemmer uansett ikke, hvis skatteyteren har hele eller deler av inntekten som pensjon.

Kalkulatoren oppgir i utgangspunktet tre inntektstall:

 1. Lignes i klasse 1
 2. Lignes i klasse 1, har ligningsmessig formue og er gift
 3. Lignes i klasse 2

De fleste lignes i klasse 1. Hvor stor formuesskatten blir, avhenger til en viss grad om skatteyteren er gift eller ikke. Vi har tatt med den maksimale betydningen av dette i klasse 1, med formue.

Andre forhold har også betydning

Det er en del forhold som har betydning for lønnsnivået. Kalkulatoren regner ut effekten av dette, når vi gjør visse forutsetninger. Vi har beregnet hva lønnsinntekten blir i skatteklasse 1 med disse tilleggsforutsetningene.

 • Bosatt i Finnmark og Nord-Troms - her er det ekstra fradrag, og lavere skattesatser. I skattelistene kan du se hvor man er bosatt.
 • BSU-sparing - ved sparing i BSU trekkes dette direkte i fra på skatten. Dette kan bare gjelde for personer under 34 år. Her er det sett på effekten av et sparebeløp på 25.000 kroner.
 • Næringsinntekt - her er det høyere trygdeavgift. Det er den beregnede personinntekten som blir kalkulatoren oppgir her.

Eksempel på beregning

I eksemplet under har vi tatt utgangspunkt i de tre tallene fra skattelisten; alminnelig inntekt, betalt skatt, og størrelsen på formuen.

Hvis denne skatteyteren er enslig, eller gift uten at de har skattbar formue blir den beregnede inntekten 500.000 kroner. Det blir også beregnet tall hvis vedkommende er gift med formue, og hvis han skattes i klasse 2.

Nederst i tabellen ser du hva skatten blir ved en inntekt på 500.000 kroner, og 1,2 millioner kroner i formue. Dette gir en samlet skatt på 142.104 kroner, som tilsvarer beløpet som ble lagt inn i skatt.

Fra skattelistene:
Alminnelig inntekt 415 850
Skatt 142 104
Formue 1 200 000
Dette gir følgende beregnet lønnsinntekt:
Inntekt i klasse 1, enslig eller gift uten formue 500 000
Inntekt i klasse 1, felles ligning for formue 513 655
Klasse 2 592 238
Skatt med lønn 500.000, og 1 million i formue:
Trygdeavgift 41 000
Skatt på alminnelig inntekt 99 104
Toppskatt 0
Formuesskatt 2 000
Sum skatt 142 104


Dette inneholder skattelistene

 • Navn
 • Fødselsår
 • Postnummer
 • Poststed
 • Skattekommune
 • Nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag)
 • Nettoformue
 • Utliknet skatt

Tallene som ligger i skattelistene kan bli endret, for eksempel som følge av klage.

Skattekalkulatorer:

Finn den egentlige lønnsinntekten fra skattelistene
Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene.

Skattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.