NA24.no

Slik får du mest foreldrepenger

Før barnet kommer må du ha bestemt om du vil ha 59 eller 49 ukers permisjon.
Før barnet kommer må du ha bestemt om du vil ha 59 eller 49 ukers permisjon. Foto: Thinkstock
Sist oppdatert:
Du kan tape over 25.000 kroner på feil valg mellom 80 og 100 prosent uttak.

Du kan motta foreldrepenger i totalt 49 uker med 100 prosent lønn, eller 59 uker med 80 prosent lønn.

En utbetaling på 59 uker med 80 prosent av lønn er større enn 100 prosent med 49 uker. Men på fedrekvoten er antall uker de samme enten det er 80 prosent eller 100 prosent. Det blir dermed et stort tap på fedrekvoten med 80-prosent uttak.

Mødrekvote og fedrekvote

Fra 1. juli 2014 er 10 av ukene forbeholdt mødrekvoten, og 10 av ukene til fedrekvoten. Før 1. juli var det 14 uker på begge kvotene. Resten kalt fellesperioden på 29 eller 39 uker kan fordeles etter eget ønske.

De første seks ukene etter fødselen inngår i mødrekvoten. De resterende fire ukene kan tas ut sammenhengende, eller benytte fleksibelt uttak på flere måter. Stønadsperioden skal avvikles sammenhengende, og du må søke om utsettelse før det blir stans i utbetalingen.

Fedrekvoten kan bare overføres til mor i spesielle tilfeller. Far kan ta ut sin kvote når som helst i stønadsperioden, bortsett fra de første seks ukene som er forbehold mor pga. medisinske grunner. Dersom far ikke tar ut sine uker, faller de bort.

Eksempler

I eksemplene under har vi tatt med to forskjellige fordelinger av ukene, og tre inntektskombinasjoner. Det er forutsatt at far tar ut minimumsuttaket på 10 uker.

I alle disse tre eksemplene i begge kvotefordelingene vil det lønne seg med 100-prosent uttak. Tapet på å velge 80 prosent varierer fra bare 645 kroner til over 28.000 kroner. Tapet på fedrekvoten sørger for det.

Tallene vil endre seg med andre inntektskombinasjoner og kvotefordelinger. Det er også mulig at det lønner seg å ta ut 80 prosent.

Dette kan du regne på i alle andre inntekts- og kvotevarianter med Foreldrepengekalkulatoren.

10 uker til far, resten til mor Foreldrepenger  
Eksempel 1 Inntekt 80% 100% Forskjell
Mor 300 000 226 154 225 000
Far 600 000 81 572 101 965  
Sum/Forskjell 307 726 326 965 19 239
Eksempel 2  
Mor 500 000 376 923 375 000  
Far 500 000 76 923 96 154  
Sum/Forskjell 453 846 471 154 17 308
Eksempel 3  
Mor 600 000 399 704 397 665  
Far 300 000 46 154 57 692  
Sum/Forskjell 445 858 455 357 9 499
 
20 uker til far, resten til mor Foreldrepenger  
Eksempel 1 Inntekt 80% 100% Forskjell
Mor 300 000 180 000 167 308
Far 600 000 163 145 203 931  
Sum/Forskjell 343 145 371 239 28 094
Eksempel 2  
Mor 500 000 300 000 278 846  
Far 500 000 153 846 192 308  
Sum/Forskjell 453 846 471 154 17 308
Eksempel 3  
Mor 600 000 318 132 295 700  
Far 300 000 92 308 115 385  
Sum/Forskjell 410 440 411 085 645

Dette er tapet du får i lønn. Hva tapet blir etter skatt, avhenger av marginalskatten din. For å regne ut tapet etter skatt kan du gå til marginalskattkalkulatoren.

Kombinasjon med permisjon

Etter arbeidsmiljøloven har begge rett til inntil ett års ulønnet permisjon i forlengelsen av den ulønnende.

Hvis det velges 49 uker med 100 prosent utbetaling, er det mange som tar en ulønnet permisjon på 10 uker for å få 59 uker. Gevinsten på å velge 100 prosent, brukes på å forlenge perioden. Men før du/dere bestemmer dette må du sjekke om dere har enn gevinst på dette.

Hvis du blir syk i en slik periode, er sykepengeutbetalingen dårligere når du skal på jobb igjen. Du har ikke rett på sykepenger de første 15 dagene. Du får også lavere sykepengegrunnlag etter dette. Grunnlaget blir satt til 65 prosent (max 6 G i grunnlag)  av gjennomsnittlig inntekt de siste 3 årene.

Full rett til sykepenger opparbeides etter 4 uker i jobb.

Dette betyr at du kan risikere å få en stort inntektstap hvis du blir sykmeldt i 10-ukersperioden. Det er dermed en liten inntektsrisiko ved å gjøre dette.

Andre regler

Det gis foreldrepenger dersom du i minst seks av de ti siste månedene før fødsel har vært i inntektsgivende arbeid.

Inntekten må da ha vært minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1 G) på årsbasis. Som inntektsgivende arbeid regnes også arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, omsorgspenger, svangerskapspenger, sykepenger.

Hvis du ikke har rett til foreldrepenger, kan du få engangsstønad. Denne er på 38.750 kroner (skattefritt).

Det gis ikke stønad for den delen av inntekten som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp (530.220 kroner). For arbeidstakere beregnes stønaden som hovedregel etter inntekten du har siste måneden før du går ut i permisjon.

Det er inntektsgrunnlaget til hver enkelt som bestemmer hva far og mor får i foreldrepenger. Foreldrepenger beskattes som ordinær lønn.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, beregnes foreldrepengene på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene. NAV vil likevel gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Du kan kombinere arbeid og foreldrepenger enten ved å utsette perioden med foreldrepenger, eller strekke perioden over lengre tid ved å ta delvis uttak av foreldrepenger når du arbeider deltid. Dette kalles fleksibelt uttak.

Feriepenger

Arbeidstakere har rett til feriepenger av foreldrepengene. Foreldre får til sammen 12 uker ved 100-prosent uttak, 15 uker ved 80-prosent uttak. Hvis mor tar ut foreldrepenger er det hun som får feriepengene. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett til feriepenger.

Graderte foreldrepenger

Mors stønadsperiode starter tre uker før fødsel (termindato). Dersom fødselen skjer i «tre ukers perioden» blir stønadstiden tilsvarende kortere.

Du kan ta ut graderte foreldrepenger ved at du kan motta delvis foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid. Perioden med foreldrepenger forlenges ved at du får utbetalt mindre per dag over en lengre periode. Sluttsummen er den samme som om du ikke hadde tatt ut graderte foreldrepenger.

Adopsjon

For adopsjon er stønadsperioden 46 uker med 100 prosent uttak, eller 56 uker ved 80-prosent uttak. Det gis ikke foreldrepenger etter at det er gått tre år etter datoen for omsorgsovertakelsen, og barnet må være under 15 år for at du skal kunne ha rett til foreldrepenger.

Ved adopsjon kan dere kan velge om dere vil ta ut 100 prosent eller 80 prosent foreldrepenger (også kalt dekningsgrad). Valget gjelder for hele perioden og for dere begge.

 

Kalkulatorer:

Foreldrepengekalkulator
Kalkulatoren gir svaret på hva som lønner seg av å velge 80 prosent eller 100 prosent dekning.

Nav - Foreldrepengeveilederen

Les på NAV:

Foreldrepenger

Fleksibelt uttak

Spesielt om foreldrepenger til far

Stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel og adopsjon

Fedrekvote, mødrekvote, og fellesperiode

Søknadsskjemaer fra NAV:

Søknad om foreldrepenger, mødrekvote eller fedrekvote ved fødsel

Søknad om foreldrepenger, mødrekvote eller fedrekvote ved adopsjon

Nav - Utsettelse eller gradert uttak av foreldrepenger (fleksibelt uttak)

Lover:

Folketrygdloven kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere