Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

NA24.no

Slik kan en pendler trekke fra over 100.000 kroner

En pendler kan trekke fra kostutgifter, losjiutgifter og reiseutgifter.
En pendler kan trekke fra kostutgifter, losjiutgifter og reiseutgifter. Foto: Tommy Brakstad
Pendlerfradragene kan spare deg for over 40.000 kroner i skatt.

Dersom du bor så langt fra arbeidsstedet ditt at du må ha pendlerbolig, kan du få store fradrag. Skatteetaten stiller heller ingen krav til at du har familie på bostedet ditt, for at du skal kunne få disse fradragene.

Er du definert som pendler (se definisjon lenger ned), kan du nemlig trekke fra kost-, losji-, og reiseutgifter.

Det gunstigste er at arbeidsgiver dekker alle kostnadene, ettersom dette er skattefritt for arbeidstager. Har du pendlerkostnader på 100.000 kroner, vil hele dette beløpet være skattefritt. Et fradrag er verdt 27 prosent av dette, det vil si 27.000 kroner.

Pendlere er definert som arbeidstagere som reiser mellom bolig på hjemstedet og bolig på arbeidsstedet. Det avgjørende blir derfor hvilken av boligene som anses å være ditt egentlige hjem. Også single kan oppnå pendlerstatus.

Les også:

40 råd for lavere skatt

Alt om selvangivelsen

Disse er pendlere

Personer som bor sammen med ektefelle og/eller barn, anses alltid å ha sitt bosted der ektefellen og/eller barn bor. Samboende med barn regnes som ektefeller. Samboende uten barn regnes som enslige. Studenter regnes aldri som pendlere.

For at en enslig skal regnes som en pendler er det avgjørende hva slags bolig du har på hjemstedet og på arbeidsstedet. Her skilles det mellom selvstendig bolig og uselvstendig bolig. Hvis du har en selvstendig bolig hjemme, og en uselvstendig bolig på arbeidsstedet regnes du som pendler. I motsatt fall regnes du ikke som pendler.

Pendlerbolig

En uselvstendig boligkan være opp til 30 kvadratmeter. Det er full adgang til å ha kjøkken i leiligheten. Hvis flere deler en bolig på arbeidsstedet, kan den være 20 kvm større for hver person. Tre personer kan dermed dele en leilighet opp til 70 kvm på arbeidsstedet uten at det får betydning for pendlerstatusen.

Hvis du har to selvstendige boliger er det der du overnatter flest ganger som regnes som ditt bosted. Jobber du vanlig femdagers uke blir du da ikke regnet som pendler, fordi du vil ha flere overnattinger på arbeidsstedet.

Men det er også innført en særregel (sammenligningsregelen) som gir åpning for pendlerbolig ut over 30 kvm. En pendler som har bodd i hjemkommunen sin i over tre år kan ha en bolig på arbeidsplassen som er inntil halvparten så stor som boligen på hjemstedet, og likevel beholde pendlerstatusen. Det er dermed for eksempel mulig å ha en 50 kvm stor bolig på arbeidsstedet dersom boligen hjemme er minst 100 kvm.

Det kan være skattemessig gunstig å kjøpe en pendlerbolig, spesielt hvis du skal ha den en stund. En pendlerbolig kan selges skattefritt etter ett år, på samme måte som andre boliger.

Enslige som i skatteåret er 21 år eller yngre anses å ha sitt skattemessige bosted i foreldrehjemmet. Enslige som er 22 år eller eldre anses å ha sitt skattemessige bosted der de har sitt selvstendige bosted.

Krav til hjemreisehyppighet

For familieforsørgere er det ingen krav til hyppigheten av besøksreiser i hjemmet. For enslige over 22 år er kravet til reisehyppighet satt til hjembesøk minst hver tredje uke. Men her har også avstand til hjemstedet betydning. Er hjemstedet langt unna, er det lavere krav til reisehyppighet. Det er også lavere krav til personer under 22 år

Dette kan trekkes fra

For en pendler er det tre typer utgifter som kan trekkes fra.

1) Kostutgifter

For kostutgifter kan vi dele fradragsmåten inn i tre forskjellige kategorier:

  • Du betaler utgiftene selv og får fradrag etter standardiserte satser
  • Du har tilgang til subsidiert kantine eller lignende
  • Du trekker fra dokumenterte utgifter (som er høyere enn standardsatsene)

Hvis du mottar kostgodtgjørelse, og får satsene nedenfor, gir ikke dette noe overskudd som skal beskattes.

Du betaler utgiftene selv, og bruker standardsatser

Det er kun utgifter som skatteyter selv har dekket som kan trekkes fra. Fradraget gis etter faste satser.

Hvis du betaler utgiftene selv er standardsatsene i 2015 og 2014 dette:

Type losji 2015 2014
Opphold på hotell, betaler frokost selv 710 690
Opphold på hotell, frokost inngår 568 621
Opphold på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter 307 300
Opphold på hybel/brakke eller privat med kokemuligheter 200 195

Fradragsretten for småutgifter på 100 kroner per døgn er inkludert i disse satsene.

Hvis du ikke sannsynliggjør bostedstypen, brukes laveste sats.

Hvis du får fri kost eller dekket etter regning, skal du skattlegges for kostbesparelse med 83 kroner per døgn i 2015 (82 kroner i 2014).

Hvis hybelen du leier ikke har kokemuligheter, kan du bruke satsen for opphold på hybel/brakke (200 kroner i 2015). Med 240 dager gir dette et fradrag på 48.000 kroner, som gir en skattebesparelse på 12.960 kroner.

Det er antall fraværsdøgn som du faktisk har vært hjemmefra som er grunnlaget. Hvis du reiser hjem hver uke, er dette normen for antall fraværsdager:

Fri hver lørdag 240 dager
Fri hver annen lørdag 255 dager
Uten lørdagsfri 280 dager

Reiser du hjem oftere reduseres antall fraværsdøgn, og motsatt.

Subsidiert kantine eller lignende

Hvis du får subsidiert mat fra arbeidsgiver (kantine, messe, kokkelag) og betaler en lav egenandel, har du rett til å trekke fra egenandelen. I tillegg kan du trekke fra et beløp på 100 kroner per døgn til dekning av småutgifter. Fradraget reduseres med et beløp på 83 kroner per døgn (82 kroner i 2014) for kostbesparelse i hjemmet. Dette betyr at fradraget blir egenandelen, pluss 17 kroner per døgn (18 kroner i 2014).

Hvis du kan kjøpe måltidene i en kantine, messe, eller kokkelag har du i stedet rett på den laveste satsen i fradrag, det vil si 200 kroner (195 kroner i 2014). Her vi det da ikke være noe justering for småutgifter eller kostbesparelse.

Dokumenterte utgifter

Hvis utgiftene er dokumenterbart større enn standardsatsene, kan du bruke disse. I tillegg til kostutgiftene kan du trekke fra 100 kroner per døgn til småutgifter. Fradraget reduseres ved at du må legge til 83 kroner (82 kroner i 2014) for kostbesparelse i hjemmet. Nettoeffekten av disse to posten blir dermed 17 kroner (18 kroner i 2014) per døgn.

2. Losjiutgifter

Det er kun dokumenterbare utgifter som kan trekkes fra (gjelder for utgifter høyere enn 10.000 kroner). For en pendler vil dette ofte være utgifter til leie av leilighet/hybel, med tilhørende utgifter til for eksempel strøm.

Hvis du bruker egen campingvogn kan du trekke fra en standardsats på 58 kroner per døgn.

3. Reiseutgifter

Det gis et fast fradrag per kilometer, når reiseavstanden er over 2,5 km. Satsen blir redusert når reiseavstanden blir over 50.000 kilometer per år i 2015 og 2014. Satsene er kr 1,50 opp til 50.000 km, og 0,70 over. For besøksreiser blir antallet kilometer regnet ut fra korteste strekning for vei og rutegående transportmiddel (ikke fly). I tillegg gis det fradrag for kostnader til ferje og bom.

Disse reiseutgiftene ses i sammenheng med reiseutgifter til og fra arbeid, slik at det er bare utgifter utover 16.000 kroner i 2015 og 15.000 kroner i 2014 som kan trekkes fra.

Hvis du flyr, får du dekket de faktiske kostnadene for dette. Husk å ta vare på kvitteringer på betalte flyreiser.

Hvis arbeidsgiver betaler reisen, får du ikke fradrag.

Du kan også trekke fra reiseutgifter til og fra jobben fra pendlerbostedet ditt. Dette inngår i ditt samlede reisefradrag.

Det totale fradraget

For en pendler kan det bli betydelige fradrag i selvangivelsen. Vi kan ta et eksempel med en person som har lørdagsfri (240 dager) som bor på hybel. Denne personen betaler 3.000 kroner i måneden for hybelen. I tillegg har han 30 besøksreiser på 700 km (tur retur).

Totalt gir dette følgende fradrag i 2015 og 2014:

Post Forutsetning 2015 2014
Kost 240 døgn * 200/195 kroner 48 000 46 800
Losji 4.000 * 12 måneder 48 000 48 000
Reise 21.000 km * 1,50 kr 15 500 16 500
Totalt fradrag 111 500 111 300
Skattebesparelse 30 105
30 051

«Egenandelen» for reise på 16.000 kroner (15.000 kroner i 2014) reduseres reisefradraget. Dette er det tatt hensyn til i tabellen.

Kalkulator:

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Rapporter om feil i artikkelen

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!