*Nettavisen* Økonomi.

Triksene som kutter skatten kraftig før nyttår

Det finnes noen grep du kan gjøre før nyttår for å spare skatt. Foto: Kallestad, Gorm (SCANPIX)

Her er en vurdering av hvilke skatteråd som er bra og hvilke som er dårlige.

18.12.14 07:46

Det er en rekke tips og råd om hvordan du kan spare skatt før årsskiftet. Her skal vi ta en gjennomgang av dem.

BSU

Har du muligheten bør du spare i BSU (BoligSparing for Ungdom). Dette er den sparemåten som gir deg høyest avkastning.

Er du under 34 år kan du sette av inntil 25.000 kroner hvert år (totalt 200.000 kroner) med 20 prosent skattefradrag. Setter du av full kvote i år, reduserer du skatten med 5.000 kroner. Et annet moment er at renten på denne kontotypen ligger godt over andre innskuddsrenter.

Se hvor mye du taper på ikke å fylle opp BSU-kvoten.

Pass på at du har tjent nok til å få skattefradraget. Du må ha en lønnsinntekt på 61.000 kroner får du får full utnyttelse av fradraget.

Gaver - spar formuesskatt

Skal du likevel gi bort penger, kan det lønne seg å gi bort pengene før nyttår. Hvis mottakeren av pengene ikke er i formuesskatteposisjon, og du som giver er det, sparer du formuesskatt på dette.

Du sparer da 1 prosent av beløpet i formuesskatt ved å gjøre dette før årsskiftet. Grensen for å betale formuesskatt er 1 million kroner for ugifte, og 2 millioner kroner for ektefeller samlet.

Det er ennå god tid til å gjennomføre dette.

Gaver til organisasjoner

Du kan gi gaver til frivillige organisasjoner og vitenskapelig forskning. Effekten av fradraget er at staten er med på å betale gaven, siden skattebesparelsen er 27 prosent av beløpet.

For 2014 er fradragsgrensen for slike gaver 16.800 kroner. Fradragsverdien er da opp til 4.536 kroner.

Dette er det ennå god tid til å gjennomføre. Pass på at mottakeren har fått navn og fødselsnummer, ellers vil du ikke få fradrag for gaven.

Selg aksjer med tap

Ved å selge aksjene du har et latent tap på, sparer du 27 prosent av tapet i skatt. Men dette tapet ville du kunne fått et år senere. Den egentlige fordelene er derfor bare at du fremskynder tapsfradraget, og kan få renter på det beløpet du utsetter i skatt.

Taper du for eksempel 10.000 kroner får du 2.700 i skattebesparelse. Får du dette beløpet ett år tidligere, og setter det inn på en konto til 3 prosent rente, får du 81 kroner i rente. Etter skatt blir dette 59 kroner. Det er nesten så du får dekket transaksjonskostnadene ved å gjøre dette.

Den 1.januar får du også tildelt et skjermingsfradrag, noe som reduserer gevinsten på aksjen/utbyttet (kan ikke øke tapet). Men nå som rentenivået er så lavt blir dette skjermingsfradraget lite.

Utsettelse av lønnsutbetalinger

Noen typer lønnsutbetalinger kan være mulig å skyve på til etter nyttår. Dette kan blant annet gjelde bonuser, provisjoner og overtid. Verdien av å gjøre dette er først og fremt hvis disse utbeltiangene blir belastet med toppskatt i 2014, og ikke i 2015.

Satsen for første trinn i toppskatten er 9 prosent. Den slår i 2014 inn ved 527.600 kroner, i 2015 øker den til 550.550. Neste trinn gir bare 3 prosent ekstra toppskatt, og har dermed minde effekt. Innslagspunktet her er 857.300 kroner i 2014, og 885.600 kroner i 2015.

Kjøp av eiendom

Dette får du ikke gjort noe med nå. Å kjøpe en bolig for utleie av skattemessige årsaker er uansett helt feil. Formuesfordelene er så liten av dette har minimal betydning for beregning av lønnsomheten. Så uansett har ikke årsskiftet noen betydning for denne vurderingen.

Les mer om å kjøpe utleieleighet. Du kan også bruke utleieleilighetskalkulatoren for å gjøre lønnsomhetsberegninger av en slik investering.

Selv om formuesfordelene på kjøp av bolig du skal bo i og fritidsbolig er høyere (formuesrabatt på 75 prosent i snitt), skal ikke formuesskatten ved årsskiftet tillegges noen betydning. Kun i de få tilfellene der du kan fremskynde kontraktsskrivingen til før nyttår, men selger har gjerne motsatt interesse i et slikt tilfelle.

Pensjonssparing

Forventet avkastning i pensjonssparing (IPS) er ikke bra nok til at det kan forsvares å binde pengene opp i et slikt produkt. Du kan sette av inntil 15.000 kroner per år. Dette gjør at du utsetter (ikke sparer) 4.050 kroner i skatt. Dette blir beskattet som pensjon når den kommer til utbetaling.

For selvstendig næringsdrivende kan det være et godt spareprodukt, men det krever at personinntekten er over 7,1 G for at det skal lønne seg. Fristen for dette er ikke årsskiftet, men 30. mai.

Firmabil

Det kan lønne seg å fremskynde anskaffelsen av firmabilen til før årsskiftet. Dette gjelder hvis du skal eie firmabilen i mer enn tre år. Det er alderen på firmabilen ved årsskiftet som avgjør størrelsen på verdigrunnlaget ved firmabil.

Hvis bilen er fire år eller mer, får du en rabatt på 25 prosent på verdigrunnlaget. Har bilen en verdi på 400.000 kroner, reduseres denne til 300.000 kroner. Resultatet er at du får lavere skatt på formabilen det fjerde året. Med en bil til 400.000 kroner, gir dette nærmere 9.000 kroner i lavere skatt på firmabilen fra det fjerde året. Men denne fordelen gjelder bare for ett år.

Det lønner seg egentlig å gjøre dette fra starten av desember, fordi du blir skattlagt for en måned, selv om du får firmabilen i slutten av desember.

Du kan regne ut hvilken gevinst du får av dette ved å bruke firmabilskattkalkulatoren.

Fyll opp frikortet

Hvis du ikke har fylt opp frikortet på 40.000 kroner, kan du tjene flere skattefrie kroner. Tjener du mer enn dette påvirker ikke dette skatten for de første 40.000. Tjener du over dette vil marginalskatten være 25 prosent.

Skattefrie utbetalinger

Du kan tjene opp til 6.000 kroner for småjobber fra andre privatpersoner, og skattefrie organisasjoner. Har du for eksempel en jobb i gang, gjelder det å sluttføre dette før årsskiftet. Fra bedrifter er grensen 1000 kroner.

Dette har ingen betydning hvis du likevel ikke har fylt opp frikortet. Da vil dette likevel være skattefritt.

Giftemål

Hvis partneren ikke har inntekt, kan du bli satt i skatteklasse 2 ved å inngå ekteskap før nyttår. Den økonomiske fordelen ved dette er at personfradraget blir 23.200 kroner høyere. Det gir en skattebesparelse på 6.264 kroner.

Hvis dere gifter dere bare ut fra dette lønnsomhetshensynet er den logiske følgen at dere bør være ytterst forsiktig med å legge penger i bryllupsfesten, ellers gir dette underskudd. På den positive siden er at skatteklasse 2 ble opprettholdt i 2015, med omtrent samme økonomiske fordel.

Separasjon/skilsmisse

Hvis dere likevel skal skilles, kan dere jo alltids fremskynde det å flytte fra hverandre til før nyttår. Dere må ikke teknisk sette være skilt før nyttår, men det må være sendt melding om separasjon.

Dette har bare skattemessig betydning hvis dere har felles barn. Da vil den som har barn boende hos seg få et eget forsørgerfradrag på 48.804 kroner (verdi 13.177 kroner).

Litt vel sent å bestemme seg for dette nå, spesielt med felles barn.

Leie ut hytta

Man kan leie ut hytta for inntil 10.000 kroner skattefritt. Over dette skattlegges du for 85 prosent av leieinntektene. Har du ikke brukt årets kvote kan du leie ut i jula.

Men det er vel ikke selve skattefriheten som er det viktigste, det er selve leieinntektene. Skatten på inntekter utover de 10.000 er bare på 23 prosent, slik at selve skattefriheten kan vi si er på 23 prosent av det du kan leie den ut for.

Kjøp bil

Bilens formuesverdi er 75 prosent av listeprisen (nybilprisen). Du sparer da en kvart prosent i formuesskatt, hvis du er i en slik posisjon. For en bil til 400.000 kroner gir dette en besparelse på 1.000 kroner.

Det er en rekke andre faktorer som er viktigere enn å kjøpe før årsskiftet. En rekke biler får også lavere avgifter etter årsskiftet.

Meld deg inn i fagforening

Medlemmer i landsdekkende fagforeninger kan trekke fra inntil 3.850 kroner i kontingent. Men det er vel ingen som melder seg inn på slutten av året for å betale full årskontingent.

Nytt skattekort

Å få et nytt og riktigere skattekort er greit nok, men det har ingenting med å spare skatt å gjøre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.