*Nettavisen* Økonomi.

Småsparer knust av DnB Nor

Foto: (Scanpix)

DnB Nor har vunnet ankesaken mot småsparer Ivar Petter Røeggen.

30.09.11 15:20

Lagmannsretten er enstemmig og slår fast at avtalene som ble inngått, skal holdes.

- Det er uansett aldri hyggelig med en rettsak mot en misfornøyd kunde. Vi søker alltid å finne andre løsninger. Saken har gått en stund. Det vi ser er at det er en enstemmig kjennelse fra lagmannsretten. Ett viktig prinsipp i denne saken, er at en avtale som er inngått skal holdes. Det prinsippet har lagmannsretten medholdt, sier konserndirektør Trond Bentestuen til NA24.

Retten skriver blant annet i dommen at sammenliknet med mange andre sammensatte produkter var ikke DnB Nors Global og Sektor spesielt kompliserte. De skriver også at produktene var etterspurt i markedet, og at historien hadde vist at det var mulig å få god gevinst ved å investere i slike produkter, melder banken.

- Selv om retten gir oss medhold er det uansett trist når en kunde er så misfornøyd at han velger å gå til søksmål mot oss. Det har vært viktig for oss å få en avklaring på hvor grensen mellom bankens og kundens ansvar skal trekkes når en avtale om investering er inngått, sier konsernsjef Rune Bjerke i DnB Nor i en melding

Denne saken har stor betydning, da det er en prinsippsak som kunne bli retningsgivende for tusenvis av lignende saker - og som kan koste bankene milliarder Derfor har Forbrukerrådet brukt betydelige ressurser på å støtte Røeggen.

- Vi er glade for at lagmannsretten har hatt en god og grundig gjennomgang av fakta i saken, og for at de enstemmig har kommet frem til at DnB Nor frifinnes, sier Bjerke.

Lånefinansierte kjøp
Den konkrete saken dreier seg om to spareprodukter Ivar Petter Røeggen kjøpte og lånefinansierte i DnB Nor i 2000. Dette var aksjeindeksobligasjoner hvor en eventuell positiv avkastning ville avhenge av oppgang i aksjemarkedet.

Det banken i praksis gjorde var å plassere mesteparten av beløpet trygt, slik at det med renter ville være nok til å betale tilbake den originale investeringen etter seks år, slik garantien innebærer. En mindre del ble brukt til å kjøpe opsjoner som ville gi avkastning ved børsoppgang. I årene etter tusenårsskiftet var salg av garanterte spareprodukter en svært lønnsom og stor virksomhet for næringen.

Investeringen var finansiert med et fastrentelån med over 8 prosent rente.

Løpetiden var seks år. Aksjemarkedet gikk dårlig, og av en investering på 500.000 tapte Røeggen i alt cirka 230 000 kroner på lånerenter og gebyrer.

Røeggen fikk tilbakebetalt hovedstolen på 500.000 kroner, men hadde betalt renter og omkostninger på lånet. Han har krevd disse kostnadene tilbakebetalt fra DnB Nor.

Banker kritisert
I ettertid har bankene fått hard kritikk for salget av denne typen produkter. Mange eksperter har hevdet at produktene har svært dårlig forventet avkastning på grunn av høye kostnader, og at bildet blir enda mørkere fordi kundene ofte har belånt investeringene, noe som gir ytterligere kostnader i forbindelse med bankenes marginer.

Bankene har ikke akseptert regnestykkene om dårlig forventet avkastning. Dessuten har man insistert på at selve investeringen og lånefinansieringen er to uavhengige forhold og ikke delt av en pakke.

Vant først
I juni i fjor vant Røeggen i Oslo tingrett. De mente banken ga for dårlig informasjon om spareproduktet, og dømte banken til å betale tilbake egenkapitalinnsatsen for brudd på verdipapirhandelloven.

«Flertallet finner at Røeggen må få fullt medhold i sin påstand, og stilles som om avtalen ikke hadde vært inngått. At han hadde gått inn på et spenningsprosjekt, kunne tale for bare delvis restitusjon av hans ytelser. Men flertallet finner at det dominerende hensyn er at banken har gitt så mangelfull informasjon som ovenfor vist, og at Røeggen med stor sannsynlighet ikke ville ha gått inn på avtalen - heller ikke delvis - om han hadde fått riktig informasjon», het det i dommen da.

DnB Nor anket til lagmannsretten den gang.

Forbrukerombudet varsler nå at de anker avgjørelsen til Høyesterett.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag