Smell for Songa

Spekulasjoner med egne aksjer gir stort underskudd.

Riggselskapet Songe Offshore fikk et tap på 29,7 millioner dollar før skatt i tredje kvartal. Det er en grell kontrast sammenlignet med overskuddet før skatt på 30,2 millioner dollar de fikk i andre kvartal og 17,6 millioner dollar de oppnådde i tredje kvartal i fjor.

NA24 - din næringslivsavis

Det er særlig et tap i forbindelse med finansielle instrumenter på 29,6 millioner dollar som svekker resultatet. Det er særlig tap knyttet til «total return swaps»-avtaler som drar ned resultatet. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble i tredje kvartal 6,6 millioner dollar.

Analytikerne hadde ventet et resultat på minus 16 millioner dollar før skatt, og en EBITDA på 16 millioner dollar.

Songa økte omsetningen til 87,5 millioner dollar i årets tredje kvartal fra 81,2 millioner i andre kvartal og 87,3 millioner dollar i tredje kvartal året før. Analytikerne ventet 93 millioner dollar.

Finanskrisen gjør at riggselskapet har planer om å kvitte seg med gjeld raskere enn tidligere indikert og vil dermed ikke betale utbytte før mot slutten av 2009 eventuelt tidlig i 2010.

Songa opplyser at etterspørselen etter offshore borerigger har fortsatt å være sterk i alle segmenter. De ser heller ingen indikasjoner på at finanskrisen har fått noen negativ innvirkning på dagratene. Nå fokuserer selskapet på å markedsføre riggene «Songa Mercur», «Songa Venus» og «Songa Saturn» for nye oppdrag. Riggene er ventet å bli ledig på markedet tolvmånedersperioden fra sommeren 2009.

Alle riggene har hatt høy operasjonell effektivitet så langt i fjerde kvartal, i oktober hadde de en utnyttelsesgrad på mellom 97 og 99 prosent.

I oktober stengte selskapet store deler av TRS-avtalene og måtte ta et stort tap. For å finansiere et likviditetsbehov gjennomførte de en emisjon på 265 millioner kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.